Sušil 2261 | Hajsa hajsa má králenko hajsa nechodívé

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'A 8'A 8''C 8''C } / {8''D 8''C 8'B 8'A } / 4'xG 4'A / {8''C 8''D 8''E 8''E } / {8''F 8''E 8''D 8''C } / 4''D 4''C / 4''C {8''E 8''E } / 4''F 4''D / {8''C 8'B 8'A 8'xG } / 4'A 4''D / 4'A {8'A 8'B } / 4.''C {8''C } / {8''D 8''C 8'B 8'A } / 4'xG 4'A /
Text: 
Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, nechodívé do hospody bosa, pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musiš ty vobut jirkový střevíčke.
20 words

Similar songs

Sušil 2261 | Hajsa hajsa má králenko hajsa nechodívé (100%)
Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, nechodívé do hospody bosa, pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musiš ty vobut jirkový střevíčke.

Sušil 2262 | Hajsa hajsa má králenko hajsa (100%)
Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, nechodívé do hospody bosa, pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musíš ty vobut jirkový strevíčke.

Erben 2/139 | Nechoď má milá do lesa (3%)
Nechoď, má milá, do lesa, padá studená rosa; střevíčky máš starý, cely roztrhany, musela bys jít bosa. Nechoď, má milá, do lesa, je tam veliká rosa: máš střevíčky maly, což by rozmokvaly, přišla bys domu bosa.

Sušil 1839 | Vyletěla křepelenka z prosa (3%)
Vyletěla křepelenka z prosa a já za ňú bosulenka bosá. Mosím sa já našej mamky pytat, mám-li já tu křepelenku chytat. Chytaj si ju, můj synečku, chytaj, enom sa jí pérek nedotykaj. Jak sa ty jéj jednú pérka dotkneš, hnedky její pravú nožku potkneš.

Sušil 1672 | Na onej hoře (3%)
Na onej hoře stoja verbiře. Buch na okenečko, stavaj, galanečko, daj koňům vody. Kerak ja mam vstať, koňom vody dať. Je tam zimna rosa a ja sem včil bosa, budu ozabať. Vem ty cukličky na sve nožičky;1) jak mi Bůh pomůže, ja ti kupim nove pěkne střevičky. Byť bys ich kupil, chodiť něbudu. Mamka zakazala, bych v nich něchodila, že by mne bila. Mamky se něbůj, sedaj na můj kůň, pojedem v cizi kraje, tam su inši obyčeje, malovany dvůr.

Erben 4/126 | Když jsem já sloužil (3%)
Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to: a to kuře krákoře běhá po dvoře; má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si , kachničku za to: a ta kachna jako machna, a to kuře krákoře běhá po dvoře; má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si husičku za to: a ta husa chodí bosa, a ta kachna jako machna atd. Když jsem já sloužil to čtvrté léto, vysloužil jsem si vepříka za to: a len vepř jako pepř, a ta husa chodí bosa atd. Když jsem já sloužil to páté léto, vysloužil jsem si telátko za to: a to tele hubou mele, a ten vepř jako pepř atd. Když jsem já sloužil to šesté léto, vysloužil jsem si kravičku za to: a ta kráva mlíko dává a to tele hubou mele atd. Když jsem já sloužil to sedmé léto, vysloužil jsem si volečka za to: a ten vůl jako kůl, a ta kráva mlíko dává atd. Když jsem já sloužil to osmé léto, vysloužil jsem si botičky za to: a ty boty do roboty, a ten vůl jako kůl atd. Když jsem já sloužil poslední léto, vysloužil jsem si děvčátko za to: to děvčátko jak poupátko, a ty boty do roboty, a ten vůl jako kůl, a ta kráva mlíko dává, a to tele hubou mele, a ten vepř jako pepř, a ta husa chodí bosa, a ta kachna jako machna, a to kure krákoře běhá po dvoře: má panenka stele postel v komoře.

Erben 2/761 | Což je ti synáčku (3%)
Což je ti, synáčku, po malé ženě, ona má sukničku do samé země; a když je rosa, ona jde bosa, ona si sukničku celou urousá.

Sušil 1851 | Neviděli jste tu mé panenky? (3%)
[: Neviděli jste tu mé panenky? Šla do lesa na malenky; neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žit. :] [: Šla do lesa, byla rosa, záblo ju to, byla bosa; neviděli jste tu mé panenky, šla do lesa trávu žit. :]

Sušil 2274 | Naša královna bosa chodí (3%)
Naša královna bosa chodí, sedmákem, grošem pomůžte hí. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně. Debe královna střevíce měla, ona be bosa nechodila, pomůžte atd. Naša královna šátka nemá, sedmákem, grošem pomůžte nám. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně.

Bartók III 1380 | Tancovala bi som tancovala bi som (3%)
Tancovala bi som, tancovala bi som, bosá som

Bartók III 1241 | Tancovala bi som bosá som (3%)
Tancovala bi som bosá som