Sušil 2274 | Naša královna bosa chodí

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'G 4'G 4'B / 2'A 4'G / 4'xF 4'G 4'A / 2'D 4- / 4'G 4'G 4'B / 2'A 4'G / 4'xF 4'G 4'A / 2'D 4- / 2'xF 4'B / 2'A 4'xF / 2'xF 4'B / 2'A 4'xF / 2'G 4'xF / 2'E 4'xF / 2'E 4'xD / 2'E
Subtitle: 
Anebo též tímto způsobem:
Označení místa : 
Text: 
Naša královna bosa chodí, sedmákem, grošem pomůžte hí. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně. Debe královna střevíce měla, ona be bosa nechodila, pomůžte atd. Naša královna šátka nemá, sedmákem, grošem pomůžte nám. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně.
Textové varianty / poznámky : 
Kěkde, n. p. u Krumlova ve Vedrovicích, chodívaly králky po dvě neděle; jednu neděli chodily čtyry, druhou neděli dvě, pokaždé mnoha děvami provázené, rusadelnou slavnost s králenskou spojujíce. Ty čtyry totiž chodí okolo studně, jsouce oblečeny dvě bílo a dvě červeno. Když třikrát kolem studně ocházejí, drží děvy jiné nad nimi větve ponejvíce z vrb, zpívajíce nyní ovšem píseň svatokřesťanskou, jenž ale druhdy jistě jinaká byla.
36 words

Similar songs

Sušil 2274 | Naša královna bosa chodí (100%)
Naša královna bosa chodí, sedmákem, grošem pomůžte hí. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně. Debe královna střevíce měla, ona be bosa nechodila, pomůžte atd. Naša královna šátka nemá, sedmákem, grošem pomůžte nám. Pomůžte, prosíme, naší chodý královně.

Erben 2/527 | Trne na truc někomu (38%)
Trne na truc někomu do našeho domu, truc na truc někomu do našich vrat: špatný tvoje chody jsou pro moje nohy, nebudu já více po nich běhat. štěstí ti vinšuju, už jsem tě ze srdce vypustila; už tobě srdce mé je zámkem zamčené, kliček jsem do vody zahodila.

Sušil 2149 | Na svatého Blažeje (26%)
Na svatého Blažeje památka se činí a to se všem oznamuje, který o tom neví. My pak, malí žáčkové, chodíme pospolu, abyste nám něco dali dnes k našemu stolu. Svatý Blažej zas to vám všecko vynahradí, dejte masa nebo hrachu nebo trochu soli. Jestli žáčka nemáte, na papír nám dejte, jedným grošem nebo dvúma málo schudobnete.

Sušil 2150 | Na svatého Řehoře (25%)
Na svatého Řehoře památka se činí, svátá církev všeobecná po všem světě nyní. Kdo své dítky miluje, vede jich k dobrému a posílá jich do školy, ať se učí tomu. Nejprvé Boha znáti, Stvořitele svého, víru svátou rozmnožovat dle rozkazu jeho. Pak-li žáků nemáte, na papír nám dejte, jedným grošem nebo dvouma málo schudobnete. Však vám Bůh nahradí, dá vám požehnání a po smrti věčnou radost v nebi přebývání.

Sušil 1636 | Ty tuřanský hodine (16%)
Ty tuřanský hodine, jak vone z temna bijó, [: a dež já si zpomeno, :] z vočí mně sloze lijó. A debe mně Pán Bůh dal a matička tuřanská, ja, abe mně svědčila ta šablička vojanská. A debe mně Pán Bůh dal a všecí milí svatí, ja, abe mně svědčily ty vojanský šaty. O, hétmane, hétmane, jak ste mě hrozně strestal, já sem se vojne nebál a na ňo sem se dostal. Ti, keří se hí báli, ti doma zvostali, mě, smutného pacholka, na vojno odevzdali. Néni tém žádné vinen, jak pudmistr s rechtářem, beli na mně žalovat před samém milostpánem. Před samém milostpánem na vrcho u hétmana, že mám dostat kabátek s modréma véložkama. S modréma véložkama a kamizolko bíló, už já mosím vopustit, ach, svó maměnko miló. Ach, svó maměnko miló a tatíčka starýho, už se mosím přidržet Pána Boha samýho. Pána Boha samýho a matičke tuřanské, aby mě zachránila vod šabličke vojanské. Té šabličke vojanské, každé se hí bojí, ani jeden šohajek bez ní nevobstojí.

Sušil 1517 | Zaspalo děvče (15%)
[: Zaspalo děvče, nevyhnalo krav, :] huhnal hí pastéř pod zelené háj. Počké, pastéřu, hu našé roli. Až já podojím naše chomolý. Jen počké troško pod našó hruškó, až já podojím taky Černoško.

Sušil 0656 | Má milá mně vepovídá (15%)
Má milá mně vepovídá, já hí vepovím spíše; počké, děvče černovoký! šak mně už hiná piše. Napsala mně cedolenko, aj, stříbrem, zlatem psanó, diamantem protkávanó, abech chodíval za ňó.

Sušil 2119 | Holianščí zakázali (15%)
Holianščí zakázali, habe piva nedávali, že je pivo nevekešný, že só z něho stárke pešný. Ta jedna je népyšňéší, má kordulo za pět groši, má kordulo jako hiná, žádná se hí neveruvná.

Erben 4/126 | Když jsem já sloužil (8%)
Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to: a to kuře krákoře běhá po dvoře; má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si , kachničku za to: a ta kachna jako machna, a to kuře krákoře běhá po dvoře; má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to třetí léto, vysloužil jsem si husičku za to: a ta husa chodí bosa, a ta kachna jako machna atd. Když jsem já sloužil to čtvrté léto, vysloužil jsem si vepříka za to: a len vepř jako pepř, a ta husa chodí bosa atd. Když jsem já sloužil to páté léto, vysloužil jsem si telátko za to: a to tele hubou mele, a ten vepř jako pepř atd. Když jsem já sloužil to šesté léto, vysloužil jsem si kravičku za to: a ta kráva mlíko dává a to tele hubou mele atd. Když jsem já sloužil to sedmé léto, vysloužil jsem si volečka za to: a ten vůl jako kůl, a ta kráva mlíko dává atd. Když jsem já sloužil to osmé léto, vysloužil jsem si botičky za to: a ty boty do roboty, a ten vůl jako kůl atd. Když jsem já sloužil poslední léto, vysloužil jsem si děvčátko za to: to děvčátko jak poupátko, a ty boty do roboty, a ten vůl jako kůl, a ta kráva mlíko dává, a to tele hubou mele, a ten vepř jako pepř, a ta husa chodí bosa, a ta kachna jako machna, a to kure krákoře běhá po dvoře: má panenka stele postel v komoře.

Sušil 1839 | Vyletěla křepelenka z prosa (7%)
Vyletěla křepelenka z prosa a já za ňú bosulenka bosá. Mosím sa já našej mamky pytat, mám-li já tu křepelenku chytat. Chytaj si ju, můj synečku, chytaj, enom sa jí pérek nedotykaj. Jak sa ty jéj jednú pérka dotkneš, hnedky její pravú nožku potkneš.

Sušil 2273 | Chodí králka chodí král (7%)
[: Chodí králka, chodí král, nemá koní ani kráv. :] Zhořela mu fára blízko pivovára. Nechcó mu jí stavěti, musí na ňu žebrati. Má matičko z lóky, déte misu móky. Pár vajiček vod slepiček, žičko másla vod kraviček. Déte jí na užičku másla, aby se jí ta huběnka spásla. Déte jí, déte na zlatý střevíce, ať se ona prochází z jizby do sednice. Déte jí, déte na stříbrný pásek, ať je na něm sto padesát krásek.1) Bude-li více, hezkého mládence, třebas toho, co leží v kolébce. Králka se nám roznemohla, nemůže dělati, a my smutny zarmóceny musíme žebrati.