Sušil 2308 | Nesemy Mařenu

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'G 8'G 8'A 8'G } / {8'B 8'A }4'G / {8'G 8'G 8'A 8'G } / {8'B 8'A }4'G / 4''C 4''D / 4''C {8'B 6'A 6'G } / 4'F 4'G / {8'A 8'B }4'G /
Subtitle: 
Vynášejí nastrojenou v šaty černe čarabaňu a na dub pověsivše kamením po ní házejí.
Označení místa : 
Text: 
Nesemy Mařenu v oleji smaženu, u vrchu červenu, u spodku zelenu, pěknu, pěknu probělenu. Nesem babu v koši, smrť nas o ňu prosi. Už Mařena leži a zubami škeři. Helo, helo, helo, helo.
33 words

Similar songs

Sušil 2308 | Nesemy Mařenu (100%)
Nesemy Mařenu v oleji smaženu, u vrchu červenu, u spodku zelenu, pěknu, pěknu probělenu. Nesem babu v koši, smrť nas o ňu prosi. Už Mařena leži a zubami škeři. Helo, helo, helo, helo.

Sušil 2309 | Už Mařena leži (36%)
Už Mařena leži a zubami škeři, ma mila Mařeno, pro kohos umřela? Pro ty, pro ty, pro pacholky:

Sušil 2309 | Už Mařena leži (36%)
Už Mařena leži a zubami škeři, ma mila Mařeno, pro kohos umřela? Pro ty, pro ty, pro pacholky:

Sušil 2309 | Už Mařena leži (36%)
Už Mařena leži a zubami škeři, ma mila Mařeno, pro kohos umřela? Pro ty, pro ty, pro pacholky:

Erben 2/733 | Kalamajka mik mik mik (27%)
Kalamajka mik mik mik: voženil se kominík: kerou si vzal za ženu? pastejřovie Mařenu.

Sušil 2312 | Nesemy majiček (18%)
Nesemy majiček, uťal ho Janiček, pěkny, pěkny prozeleny.

Sušil 2312 | Nesemy majiček (18%)
Nesemy majiček, uťal ho Janiček, pěkny, pěkny prozeleny.

Erben 4/072 | Už ho vedou Martina (9%)
Už ho vedou Martina, kapsa se mu ztenčila: hrajte mu, trubte mu, muzikáři, marš, aby měl Martinek před ženou kuráž! Už ho vedou přes zahradu, jeden napřed, druhej zadu: hrajte mu, trubte mu, muzikáři, marš, aby měl Martinek před ženou kuráž! Už ho vedou, Martina, kapsa se mu ztenčila: co pak řekne jeho žena, stará Mařena?

Sušil 2315 | Mařena Mařena kdes kluče poděla? (9%)
Mařena, Mařena, kdes kluče poděla?

Sušil 0718 | Něchoď ty mně můj synečku tady (6%)
Něchoď ty mně, můj synečku, tady, něšmatlaj mi marijanku všady. Je pěkny zeleny a ve vrchu pěkny červeny. A jak mi to jedno kvitko urveš, to se mne ty, synečku, něvezmeš. Něvezmeš, něvezmeš, něni to, synečku, žadna lež.

Sušil 0361 | Vandrovala Kačenka (6%)
Vandrovala Kačenka, ta rychtařova dcerka, hejnam hej, ta rychtařova dcerka. Vandrovala dolinú, až na lúčku zelenú, hejnam hej, až na lúčku zelenú. Nadešla tam Janíčka a on pásl koníčka. Sedni, milá, v té trávě, jískaj mi v mojí hlavě. Při kopečku seděla, jískati mu musela. Co do hlavy pohlídla, zaplakati 1) musela. Proč Kačenka truchlivá, když do hlavy pohlídá? Zle, Janíčku, zle s námi, černá mrakva 2) nad námi. Nade mnú jest černá mhla a nad tebú červená, hejnam hej, že nebudu tvá žena. 3) Janíček se rozhněval, hned Kačence hlavu sťal. 4) Položil ju na Dunaj, a na Dunaj hluboký. Jeli tamto pánové od bystrého Dunaje. Co, Janíčku, co tam máš, co kamenem pokládáš? Hned Janíčka chytili, k šibenici ho vedli. Šibeničko šibená, pro koho si stavena? Čili pro mne samého, či pro koho jiného. Byl bych tebe ozlatil od vrchu až do dna, že nebyla hodna.