Sušil 0068 | Panenka Maria po světě chodila

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'A 8'A 8'A 8''D } / 4''D 4'G / 4''D 4''C / {8''D 8'B }4'G / 4'F 4- / 4'G 4'G / {8'G 8'A 8'B 8''C } / 4''D {8''C 8'A } / {8'B 8'G }4'xF / 4'G
Incipit / Full Text: 
Panenka Maria po světě chodila, Božího synáčka v životě nosila.1) Přišla ona, přišla do jednoho města, do jednoho města, kam ju vedla cesta. Vešla tě tam, vešla k jednemu šenkýři: Šenkyrečku milý, přenocuj mne tady.2) Nemožu, matičko, vás tu nocovati, ožralci tu pijú a kartáři hrajú, ve dně v noci pijú, světla nezhasujú.3) Přišla tě tam, přišla do jedné uličky, do jedné uličky mezi kovářičky. Vešla ona, vešla k jednemu kováři: Kovařičku milý, přenocuj mne tady.4) Nemožu, matičko, vás tu nocovati, musíme, matičko, celú noc kovati.5) Můj milý kováři, co to tak kujete, co to tak kujete a nenocujete?6) A kujeme my to tři kolní hřebíky, to na Krista Pána, má se naroditi.7) Ona se ulekla, hned odtud utekla, do jednoho chlíva, kde dobytek bývá.8) Přes prah překročila, syna porodila, syna Jezu Krista, sama panna čistá. Porodila tě ho na té prosté slámě, do plen ovinula, v jesle položila. Kovářova dcera na ráno běžela, na ráno běžela, do chléva pohledla.9) Kovářova dcero, podej mně dítěte, podej mně dítěte, mého pacholete.10) Jak já vám ho podám, dy já rukú nemám, jenom ty gramličky, 11) co držím knížečky. Dotkni se hůlečky, dá ti Pán Bůh ručky. Maličko se sehla, obě ruce měla.12) A domů běžela, rukama košala:13) Má dcerko rozmilá, kdes ručičky vzala? Ach, tato, tatíčku, už se ten narodil, už se ten narodil, co mé ruce stvořil. Dala mně jich, dala ta ženička mladá, ta ženička mladá, co noclehu ptala! Dybych já byl věděl, že to matka Boží, byl bych jí dal ležet v novém bílém loži. Byl bych ji uhostil v té pěkné komnatě,14) v té pěkné komnatě, na stříbře, na zlatě. A sám byl bych lehl hlavou na kamení, hlavou na kamení, nohama do trní. To bych byl udělal lidům na znamení, aby matce Boží dali přeležení. Včil já nejsem hoden po té zemi chodit, ale sem já hoden do ohně mne hodit.15)
Text variants / Notes: 
1) Po světě chodila, noclehu hledala, celé kraje prošla, noclehu nenašla. 2) Šenkyrečku milý, dej mně přeležení. Aneb: Vešla jest tam, vešla do jednej uličky, do jednej uličky mezi kovaličky. Kovalu, kovalu, popřaj mi nocleha, popřaj mi nocleha, předaj kusek chleba. 3) Přeležení nedám, mnoho ožralců mám, ve dně v noci pijú, světla nezhasujú. 4) Kováříčku milý, dej mi přeležení. 5) Přeležení nedám, moc tovaryšů mám, ve dně v noci kujú, nikdá nenocujú. 6) Můj milý kováři, co tak pilně kujú, co tak pilně kujú, nikdá nenocujú? 7) Kujú oni, kujú tři železné klíny, aby měli přibit Krista Pána ními. 8) A Panna Maria, jak to uslyšela, jak to uslyšela, odtad pospíchala. Můj milý synáčku, ty o ničem nevíš, postel ti chystajú, ty po světě chodíš. 9) Vešla tě tam, vešla kovářova dcera: Mé milé děvčátko, kolib mi diťátko. 10) Já bych kolibala, dybych ručky měla, na oči nevidím, na uši neslyším. 11) brlečky. 12) Dotkni se, jak můžeš, hned ruček nabudeš. Dotkla se jak mohla, hned ruček nabyla. Na oči viděla, na uši slyšela. Do domu běžela, rukama čapkala. 13) tleskala, pleskala, čundala. 14) korvátě, komoře, komžatě. 15) Neskoro kováři, neskoro lituješ, dy už ty na věčnost u pekle bydluješ.