Sušil 0070 | Pásli ovce Valaši

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

2'A 4'B / 4''C 4'B 4'A / 4'B 2'E / 2'B 4''C / 4''D 4''E 4''C / 4''D 2''E / 4''C 4'B 4'A / 4'B 2'E / 2'A 4''C / 4''C 4'B 4'A / 4'B 2'E / 2'A 4'A /
Song group title: 
26. PASTÝŘI BETLÉMŠTÍ
Incipit / Full Text: 
[: Pásli ovce Valaši, :] [: při Betlémském salaši. :]
Text variants / Notes: 
[Plný text viz č. 71]
6 words

Similar songs

Sušil 0071 | Pásli ovce Valaši (100%)
[: Pásli ovce Valaši, :] [: při Betlémském salaši. :]1) Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. A tam běžte, pospěšte, Ježíška tam najdete. A on leží v jesličkách, obvinutý v pleničkách. Maria ho kolíbá, svatý Jozef mu spívá.2) Hajej, belej, synu můj, svatý Jozef pěstún tvůj. Maria se starala, kde by plének nabrala. Utrhneme z růže květ, obvineme celý svět.3)

Sušil 0070 | Pásli ovce Valaši (100%)
[: Pásli ovce Valaši, :] [: při Betlémském salaši. :]

Sušil 2113 | Uhynula na salaši slanina slanina slanina (37%)
Uhynula na salaši slanina, slanina, slanina. Hovorili na našého Martina. Martin ale k živém Bohu přisáhal, že on ani na slaninku nečahal. Vzal prý sobě ze slaninky len kúsek, až prý ostal na hambálku motúzek.

Sušil 0757 | Pod horama trava rostě (7%)
Pod horama trava rostě, valašenka pase ovce. Pase, pase, neboja se, vije vinky, nestyďa se. Přišel jest k ni puhy Němec: Valašenko, daj mi věnec. Než bych Němcu věnec dala, radši bych ho roztrhala, vranym koňům šlopať dala. Jedě Němec, jedě polem, haže mila věncem po něm. Tu maš, Němec, tu maš věnec, už je našej lasce koněc.

Bartók III 1337 | Valaškovia smutní pasú ovce v rovni (7%)
Valaškovia smutní pasú ovce v rovni

Bartók III 1337 | Ej valasi dva valasi dze sče (7%)
Ej, valasi, dva valasi, dze sče ovce pásli

Smutný 41/035 | Keď so ja valašil keď so (7%)
Keď so ja valašil, keď so ovce pasol

Sušil 0976 | Valaši Valaši (7%)
Valaši, Valaši, kde ste ovce pásli? Ztratila sem vínek, který ste ho našli? My sme ho nenašli, ale sme viděli, červené pantličky po vodě plynuly.1) Valaši, Valaši, na lodě sedajte, můj zelený vínek po vodě hledajte. Dybych si najala dvacet párů koní, můj vínek zelený žáden nedohoní. Dybych si zapřáhla sto padesát vozů, můj zelený vínek žádný nedovezú. Neplač, milá, neplač o vínek zelený, já ti kúpím vínek pěkný pozlacený. Jak můžeš přirovnat zlatý k zelenému? Jak by tě přirovnal k synku poctivému.

Erben 2/815 | Pravila jsem pravila (5%)
Pravila jsem, pravila, že mě láska ranila; ranila mě střelou prudce, poranila moje srdce; pravila jsem, pravila, že mě láska ranila. Půjdu se ptát rychtáře, kdo má platit lékaře? kdo mou ránu hojit bude? kdo od rány platit bude? půjdu se ptát rychtáře, kdo má platit lékaře. Ach rychtáři 1 bolí mě; povězte mi upřímně, kterak právo ukazuje, kdo se střílet osměluje? kdo má platit lékaře, když se rána dokáže? „Vemte sobě lékaře, ať vám ránu zaváže; vy za bolest, on od rány musíte mít zaplacení: ten, kdo ranil, platit má, tak mi právo povídá.“ Vy se, pane, mejlíte, vy mně nerozumíte: mojí rány vidět není, já mám srdce prostřeleny; kterak pak mně pomůže? srdce vázat nemůže. „Má panenko rozmilá! právo s vámi nic nemá: náš pan farář k tomu káže, místo srdce ruce váže; s ním se jděte poradit, nemám s vámi co činit.“

Erben 5/143 | Sedlák je šelma velká (5%)
Sedlák je šelma velká, zamazal chalupníka; pak si zas pomyslil, jak by ho vočistil: vhodil ho do rybníka.