Sušil 0073 | Postil se tě Pán Bůh

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'F 8'G 8'A 8'bB } / 4'A 4'F / {8''C 8''C 8'bB 8'G } / 2'A / {8'A 8''xC 8''D 8''D } / 4''E 4''F / {8''E 8''D 8''E 8''xC } / 4''D 4- / 4''C 4'A / 4'G 4'F / {8''C 8''C 8'bB 8'G } / 2'A /
Subtitle: 
Jiný nápěv
Incipit / Full Text: 
[: Postil se tě Pán Bůh štyrydceti dní,:] štyrydcet dní, štyrydcet nocí. A přišel tě k němu pokušitel zlý, přišel k němu ďábel šeredný. Zkoušel Pána Krista, zkoušel po první, vyvedl ho k hromadě kamení.1) Jsi-li, Jesu Kriste, jsi-li syn Boží, udělej mně chleba z kamení. Není jenom člověk samým chlebem živ, je živ také tím slovem Božím. Zkoušel Krista Pána, zkoušel po druhý, vynesl tě ho na chrám vysoký. Aj, jsi-li ty, Kriste, jsi-li syn Boží, spusť se dolů a staň na nohy, zadrží tě andělé tvoji. Netřeba mě, ďáble, dolů spouštěti, mám své nohy, možu choditi. Zkoušel Pána Krista, zkoušel po třetí, vynesl ho na hora vysoký. A z té milé hory mnoho viděti, mnoho světa, drahého květa. Chceš-li se mně, Kriste, chceš-li klaněti, volím tobě to všecko dati. Všecko je to, ďáble, všecko je to mý, i tady to drahé kamení.2) Kopnul3) Pán Bůh ďábla pravým kolenem, hleď, ďáble, hleď do propasti,4) nemáš ty mě v ničem podvesti.
Text variants / Notes: 
1) Vzal jest Pana Boha na své ramena, dones´ ho k hromadě kameňa. 2) a) Já sa tobě, ďáble, klanět nebudu, já krajinu všecku mět budu. b) Netřeba se, ďáble, tobě klaněti, já si možu krajinu vžíti. 3) Šturnul. 4) Hýbej, ďáble, do propasti tvé, a ja půjdu do radosti mé.