Bartoš 1901 / 0341 | Janíčku Janíčku

Sbírka písní:
Bartoš 1901
  
Seznam písní ve sbírce:
  

{8'G 8'B 6'B 0'A }0-{8''C 8'B 8'A }4.'G 4.- / {8''D 0''D }0-{8''E 8''D 8''C }4.'B 4.- / {8''D 8''D 8''D 8''E 8''D 8''C 8''C 8''C 8''C 8''D 8''C 6'B 6'A } / {8'G 8'B 6'B 0'A }0-{8''C 8'B 8'A }4.'G
Označení místa : 
Reference: 
Suš. 228, Bart. II. 106
Text: 
Janíčku, Janíčku, voňavý hrebíčku, [: šak sas ně zazvoňał :] po cełém poľíčku. Janíčku, duša má, ľeľuja voňavá, [: ked ťa deň nevidím :] šecka sem boľavá. Janíčku, duša má, zeľená ratolesť, [: ked ťa deň nevidím :] nemožem sa najesť. Nemožěm sa najesť, ani vody napit, [: Janíčku, duša má, :] nenech sa ně trápit.
48 words

Similar songs

Bartoš 1901 / 0341 | Janíčku Janíčku (100%)
Janíčku, Janíčku, voňavý hrebíčku, [: šak sas ně zazvoňał :] po cełém poľíčku. Janíčku, duša má, ľeľuja voňavá, [: ked ťa deň nevidím :] šecka sem boľavá. Janíčku, duša má, zeľená ratolesť, [: ked ťa deň nevidím :] nemožem sa najesť. Nemožěm sa najesť, ani vody napit, [: Janíčku, duša má, :] nenech sa ně trápit.

Sušil 0896 | Frajer můj frajer můj má zlatá (16%)
Frajer můj, frajer můj, má zlatá ratolest, keď ťa deň nevidím, ani nemožu jest. Frajer můj, frajer můj, ked ťa enem čuju, všecky moje údy, všecky poskakujú.

Sušil 1362 | Bože můj nebeský (15%)
Bože můj nebeský z vysokého neba, nemožu se najest služebného chleba. Ja kdy si ho krájím, všecí pohlédajú, mne ubohú dívku slza polévajú. Ukrojím si krajíc, nenajím se ho nic, u maměnky skybku, ta je mně k užitku.

Sušil 1360 | Ach Bože můj miuý (15%)
Ach, Bože můj miuý z vysokého neba, nemožu sa najest sužebného chleba.

Sušil 1172 | Zvečera jablunku sadila (15%)
Zvečera jablunku sadila, na úsvitě sa jí ujala. Vyrostaj, jablunko, vysoko, rozkládaj ratolesť široko. Zakvitaj bělúčkým kvitečkem, zasedaj červeným jabličkem. Zaduchaj, větříčku, z Dunaje a zroň mi jabléčko jedno, dvě. Zaduchaj, větřičku, z půlnoci a zroň mi jabličko jedno, tři.

Bartoš 1901 / 0128 | (12%)
1. Za našíma humny veľiká kotľina, utopił sa šohaj, s čérnyma očima. Ponajprv sa topił, vyšeł nad vodičku; podaj ně, má miłá, podaj ně ručičku. Jak mu ju podała, žałostně płakała, kebych ťa, šohajku, nebyła poznala. Košuľenka z ľenu, viseła na brehu: Měł sas ty, šohajku, nekúpat v neděľu. Já sem sa nekúpał, já sem koně brodił, snád ňa miłý Pambů, do téj vody hodił. Do téj vody, do téj, do téj hubočiny, že sem si nevšímał, chudobnéj děvčiny. 2. Chudobná děvčina, v chudobě chovaná; ľudé povídajú že sem čarovaná. Čarů sem neznała, ani má mamička, ľež ně čarovały mé černé očička. Čarů sem neznała, ani můj tatíček lež ně počarovał švárný šohajíček. Nemá můj tatíček, takových sedmiček, co by on kupovał barvu do mých ľíček. Nemá má mamička takových dukátů, co by ňa strójiła do hedbávných šatů. Maľovał ňa maľér z vysokého neba, dał ně on barvičky koľéj było treba.

Bartoš 1901 / 0140 | Na horách na dołách (12%)
Na horách, na dołách, níže Nových Zámků, pase Janko koně v drobném maryjánku. Pase on jich, pase, až sa cełý trase, že mu jeho miłá pachoľátko nese. Nenes ně ho, nenes, pro Boha živého! Nesváďaj to na mňa, sveď to na jiného. Nesvedu, nesvedu, Pámbů by ňa strestał, ne jednú, ne dvakrát, ty sas u nás vyspał. Dyby povídało, to naše okolí, kolikrát zavołałs: Spiš-li potěšení? Dyby povídało to naše okénko, koľikrát zavołałs: Otevri, miľenko! Dyby povídała, tá naša łavečka, koľik rázů ľíbałs, mé červené ľíčka.

Sušil 1245 | Dyž my do těch hor půjdeme (12%)
Dyž my do těch hor půjdeme, co my tam jesti budeme? Co my tam jesti, moje srdenko, budeme? Lepší šišečka borová, nežli pečénka lojová, nežli pečénka, moje srdenko, lojová. A dyž je lepší, jez si sám, a já sa s tebú rozezdám. Dy sas ty chtěla rozezdat, mělas ručenky nedávat Já sem ručenku dávala, přežalostně sem plakala. Dyž my do těch hor půjdeme, co my tam píti budeme? Lepší voděnka z kolaje, nežli vínečko v poháře. A dyž je lepší, pij si sám, a já sa s tebú rozezdám. Dy sas ty chtěla rozezdat, mělas ručenky nedávat. Já sem ručenku dávala, přežalostně sem plakala.

Erben 2/571 | Nenech mne má milá (12%)
Nenech mne, má milá, nenech mne zbraň nosit: máš hezkou hubičku, můžeš mě vyprosit. Nenech mne, má milá, nenech mne zahynout: máš hezkou sukničku, můžeš mě zavinout.

Bartoš 1901 / 0074 | Sleš Ondráši (11%)
Sleš, Ondráši, bratře milé, dobře se mévat bodeš; te máš srce jako zbujník, te nám peněz nabodeš. Vem vobušek, stop za buček, čeké dobré příhode: nech je staré, nebo mladé, co se natrefí tobě Nenech žida cestó jíti, není Boží stvoření; vopté se ho, co to nese peníze neb koření

Sušil 2108 | Seděla na vršku na jedli (11%)
Seděla na vršku na jedli, všecku ju bravenci objedli! Nesedaj na vršku na jedli, aby ťa bravenci nesjedli. Seděla na vršku na jedli, všecku ju bravenci objedli! Oj, nenech se sjesti bravencům, dochovaj se radši mládencům.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Naléhavě hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc. Lze se domluvit i na dalších formách spolupráce, např. přispění zvukovými nahrávkami, či jen odkazy na hodnotné nahrávky lidových písní na YouTube, atd. - spolupráci se meze nekladou!

V případě zájmu o spolupráci napište prosím autoru databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu