Sušil 0263 | Na horách na dolách

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'D 4'G 4'A / 4'B 2'G / 2.'A / 4''D 4''D 4''E / 4''D 2''D / 2''E 4- / 4''E 4''D 4''xC / 2.'A / 2.''D / 2''C 4- / 4'A 4'A 4''D / 2.''D / 2.''C / 2.'A /
Song group title: 
124. ŽÁRLIVEC
Location attribution: 
Reference: 
Čel. II.172. V. St. Karadž. III. 527. Ž. P. r. I.166
Incipit / Full Text: 
Na horách, na dolách co sa to tam bělá; 1) husy-li to seďá 2) nebo snihy ležá? Dyby byly husy, už by ulétaly, dyby sněhy byly, už by otajaly. 3) A to sa tam bělá postelka vystlaná, 4) leží tam šohajek, hlava porúbaná. Z jednej strany leží z ocela šablenka, z druhej strany sedí jeho frajerenka. V jednej ruce drží bílený šáteček, v druhej ruce drží zelený prúteček. Bíleným šátečkem čelo mu utírá, zeleným prútečkem muchy mu oháňá. Ani mně neumřeš, ani neokřeješ, ani mně nepovíš, jak dlúho živ budeš. 5) Podaj mně, má milá, šablu zrcadelnú, nech sa já podívám, jak mně líčka blednu. 6) Šablu mu podala, honem odskočila, na jeho srdečku zradu ucítila. Kdo ti, moja milá, kdo ti tu radu dal, věrné ťa, má milá, věrně ťa miloval. Dala mně ju, dala, má stará mamička, by mia neseťala tá tvoja šablička. 7) Byl bych ti, má milá, byl bych ti hlavu sťal, 8) aby po mej smrti žádný ťa nedostal.
Text variants / Notes: 
1) šedá. 2) a) holuběnky bílé, b) studené voděnky. Jinde začíná: Hory, milé hory, co to ve vás stojí, snihy-li to ležá či labutě šedá? aneb: Ja, co sa to, co sa na tech horách šeřá, sú-li to tam snihy lebo husi seďá? 3) Dyby sněhy byly, už by rozpotnaly, holuběnky bílé už by ulétaly. 4) postel malovaná. 5) esli si mia vezmeš. 6) potem já ti povím, esli si ťa veznu. 7) Nedal mně ju žádný, dala sem si sama, na tvojem srdeňku zradu sem uznala. 8) Co bys mně byl, milý, s tú šablú udělal? Frajerenko moja, byl bych ti hlavu sťal. Byl bych ti udělal svadbu bez ohlášek, až by mně byl ostal krvavý palášek.