Sušil 0265 | Na konec Novej Vsi

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'G 8'xF }4'G 4'B / 4'A 2'G / {8'B 8'A }4'B 4''D / 4''C 2'B / 4'A 2'G / 4''C 2'B / 2'A 4'A / {8'A 8'G }4'A 4'B / 4'A 2'G /
Song group title: 
125. NEPOZNANÝ
Location attribution: 
Incipit / Full Text: 
[: Na konec Novej Vsi, :] [: u tej Boží muky. :] Stojí tam děvečka, zauamuje ruky. Zauamuje si jich za svoju huavičku: Komus mia tu nechau, švárný šohajíčku? Komu bych ťa nechau, leda Pánu Bohu; aby sa’s modliua, abych došeu domů. Šohaj z vojny jede, s huavú porúbanú: Zavaž mi ju, miuá, naší nepoznajú. Mamička poznali, tatíček nemohli: 1) To jsem já, tatíčku, co mia v noci vezli.
Text variants / Notes: 
1) tatíček nemoheu: Tatíčku můj starý, já sem z vojny dojeu.