Sušil 0283 | Oženil sa Vichtorýnek

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'A 2'A / 4''D 2''C / 4'bB 2'A / 4'G 2'F / 4'F 2'A / 4''C 2''C / 4'bB 2'A / 2'G 4'E / 2.'F / 4'D 2'G / 2'A {8'bB 8''xC } / 2.''D / 4''C 2'A / 2'G 4''C / 2.'A /
Subtitle: 
Jiný nápěv
Incipit / Full Text: 
[: Oženil sa Vichtorýnek, :] 1) Vichtorýnek, hezký synek. A vzal sobě mladú ženku, 2) chudobné maticky dcerku. 3) Edem jednu noc s ňú pospal, král ho do vojny povolal. 4) Toť máš, máti, dcerku svoju, dcerku svoju, ženku moju. Chovaj mi ju šest let v domu, 5) sedmý ju daj leda komu. Sedmý rok ten juž dochodí, Vichtorýnka z vojny néní. Barborka sa vydávala, Fojtového Janka brala. Vichtorýnek z vojny jede, štyry koně sobě vede. A ten pátý sotva leze, co na něm peníze veze. Stála v poli kravařenka: Je-li živa moja ženka? Tvoja ženka eščě živa, ona právě veselí má. Sednul sobě na roh stola: Pozná-i mia ženka moja? Štyry stoly přeskočila, na pátém sa vytočila. 6) Radši já mám Vichtorýnka, nežli Fojtového Janka. Vichtorýnek ženku si vzal, Fojtů Janek o ňu plakal.
Text variants / Notes: 
1) Salverýnek, Severýnek. 2) Kačenečku. 3) Kačenečku ze zámečku. 4) na druhú ho král povolal. aneb: Přišlo mu na vojnu jeti, musel ženku opustiti. 5) do sedmi let. 6) Od Valašského Meziříčí: Kde máš, mamko, dcerku svoju, dcerku svoju, ženku moju? Vydává sa za jiného, za Janíčka Fojtového. Vichtorýnek hned nemeškal, hned na tu svadbu dočoškal. Vitaj, vitaj, můj prvnější, ty, Janíčku, hledaj inší. V Hosťálkovicích: Sbiraj, matko, stroje moje, půjdu si hráć na vesele. Jak ho mila uvidzěla, štyry stoly přeskočila, na patem se vytočila. Už ja něchcu už inšiho, enem Salverynka sveho.