Sušil 0288 | Pod javorem pod zeleným

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'F 8'G }4'A 4'F / {8'E 8'D }2'E / 2.'C / 4'bB 2''C / 4''D 2''C / 4'bB 2'A / 4'G 2'F / {8'F 8'G }4'A 4''C / {8'bB 8'A }2''C / 2.'F /
Song group title: 
139. ZA ZBOJNÍKA PROVDANÁ
Location attribution: 
Reference: 
Zp. II. 37. Vraz. I. 53. Ž. P. p. 85. Karadž. I. 491
Incipit / Full Text: 
[: Pod javorem pod zeleným :] oře dívča volem černým. Jak pod javor dovoraua, 1) máti na ňu zavouaua. Pojeď, dcerko, pojeď domů, daua sem ťa nevím komu. Daua sem ťa Janíčkovi, dvanástemu 2) zbojníčkovi. »Janíčku, tys čirý zbojník, víš ty k horám každý chodník. Každý chodník, každú cestu, kerá ke kerému městu. Nejsem, milá, taký zbojník, nemám peněz, enom trojnik.« V noci vyšeu, v noci došeu, nikdá jí nic nedoneseu. 3) Doneseu jí ručník nový, ručník nový nebílený. 4) Kázau jí ho z mydua práti, nedau jí ho rozvíjati. Miuá praua, protřípaua, vypadua jí ruka bíuá. 5) Počkaj, Janko, povím na ťa, to je ruka z mého brata. 6) Jaká bys ty žena byua, dybys muža prozradiua! Jaká bych já sestra byua, dybych brata zatajiua? Miuá zradí, šerha vsadí, kat oběsí, lebo mosí.
Text variants / Notes: 
1) Ani záhon nezoraua. 2) najvatšjemu. 3) Z Kuželového začátek. Byla jedna sirá vdova, sedem synů ona měla. Sedem synů, osmú dceru, pěkným jmenem Katerinu. A tak si s ňú hore vedla, žádnému ju dat nescela. Dala tě ju za Janíčka, za Janíčka, za zbojníčka. V noci vyšel, v noci přišel, nikdá doma nepřeležel. 4) krvavený. 5) A ona ho rozvinula, bílú ruku vyvinula. 6) Cos porobil, Janko, zlého, že si zabil brata mého? Katerinko, ženo moja, a pro Boha, nezraduj mia. A co bych za žena byla, keď bych muža prozradila? Ani rána nedočkala, k rychtářovi hned běžala. Kde tu bývá rychtáříček, všeckým právám úřadníček? Už Janóška drábi vedú atd.