Bartoš 1901

Sbírka písní:
Bartoš 1901
  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Národní písně moravské v nově nasbírané
Subtitle: 
Ve sbírku upravil František Bartoš. Po stránce hudební pořádal Leoš Janáček.
Year: 
1899-1901

Songs

Displaying 401 - 600 of 2270
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
0331 1. Hora, hora vysoká je, za tou horou má milá... Dačice
(Od Dačic)
0332 Třeba nemám roľe, poľe, aľe su na světě rád,...
(Z Pržna)
0333 Holuběnko bledá! tvůj holóbek ti hledá po...
(Z Líšně)
0334 Słavíček małý ptáček, dyž on svú miłú ztratí;...
(Z Velké)
0335 Co pak seš, Františka, tak hezká, že se mně za... Ořechov
(Z Ořechova)
0336 [: Čérné oči, čérné, :] [: jako tá trnečka...
(Z Velké)
0337 Čérné očky, čérné jako ty trnečky, ony by...
(Ze Strání)
0338 Už sú kose nade młýnem, nespała sem cełý týdeň...
(Z Hrušek)
0339 Sviť, měsíčku, jasně, nezacházaj ešče, ešče je...
(Z Krhova)
0340 Svic, měsíčko, jasně, nezacházé ješče, [: že je...
(Z Líšně)
0341 Janíčku, Janíčku, voňavý hrebíčku, [: šak sas... Kuželov
(Z Kuželového)
0342 1. Škoda ťa, synečku, že za vodú býváš, voda...
(Z Pržna)
0343 1. Jak je to słúnečko na nebi vysoko, tak je...
(Od Vsetína)
0345 Nebodo veselá celé tento téden, [: pokaď mně můj...
(Z Líšně)
0346 U Dunaja šaty prała, ona sobě naříkała, ach...
(Od Vsetína)
0347 Anduľko, duša má, de si była, dyž sis tak...
(Z Velké)
0348 Já sem teb'a doma hľedał, teb'a doma...
(Z Velké)
0349 [: Viškovečku, Viškove, :] [: jak je mne teskno... Zlín
(Ode Zlína)
0350 Starobova rúbanica je na peknéj rovnici; ej,... Lopeník
(Z Lopeníka)
0351 Přeľeť ptáčku přeľet přes tú čérnú horu, aj...
(Od Vsetína)
0352 Nichto neví, čo ma boľí, ľen ten dochtor, čo ma...
(Z Moravsko - Léskovských Kopanic)
0353 Daj ně, Bože, vědět, s kým já budu sedět za...
(Z Nové Vsi u Hodonína)
0354 [: Úhory, úhory, šecky poorané, :] [: de bude...
(Z Javorníka)
0355 Za tú našú stodoľenkú, za tú našú stodołú,...
(Z Vrbky)
0356 Dé mi Bože jednó, jedinéčkó, abych přišła pod to...
(Z Prusenovic)
0357 Ja miłuji, nesmim povidati, moju lasku nikomu...
(Z Těšínska)
0358 Pred tém Vaňkovém široké kameň, [: sedávała...
(Z Něčic)
0359 Je mne teskno, nevím po kem, po děvčeti...
(Od Val. Meziříčí)
0360 Teskno, smutno na vše strany, sem zbavená...
(Z Tvrdonic)
0361 Hej, hej, hej, jaké sem já ščestí ḿéł, jaké...
(Od Val. Meziříčí)
0362 Ej na Vrbovcoch hudci hudú, ej aj tam pěkně...
(Z Kuželového.)
0363 Ten Brezovský holý vršek zeľeňá sa, na něm rostě... Březová
(Z Březové)
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370 O včerajky byl ten sváteční den čemu jsi...
(Z Těšínska)
0371 V čirém poli, v čirém tri růženky stójá, ešče...
(Z Uherské strany)
0372 Staň má miłá, staň, Réž sa zeleňá, Brzo bude...
(Z Velké)
0373 Vašem domě jako v jamě, Zapomeneš ty milá na mě...
(Z Hutiska)
0374 Dež jsem šel okolo vašého domečka, Bolela mě má...
(Z Líšně)
0375 Hore dolinami dziévča z malinami, Daj že dziévča...
(Z Uherské strany)
0376 .
0377 .
0378 Dyž já pojedu na dolinu orat, Počůvaj cérečko...
(Z Nedašové Lhoty)
0379 Kam děvčátka [:kam jdete:] Kam na trávu [:...
(Z Velké)
0380 Čich pak je to syneček, co má červené pás, co...
(Z Líšně)
0381 [: Páslo děvčátko káčátka,:] spadlo jí jedno,...
(Z Klobouk u B.)
0382 Zavolala na šuhájke: aj, chlapci, poďte k-nám,...
(Z Líšně)
0383 Šohajíčku, čí si? Veĺice hodný si. A já bych...
(Z Hrušek u Břeclavy)
0384 Ej hora, hora, zeľená hora, [: a z téj horičky...
(Z Velké)
0385 Horenka hora, zeľená hora [ :...
(Z Uherské strany)
0386 [: Ty pasecké vŕšky hołé,:] budeš-i ty, děvča,...
(Z Nedašové Lhoty)
0387 Za mňú, chłapeci, za mňú já mám huběnku švarnú...
(Od Vsetína)
0388 Vořechovské kosteliček, vedle něho černé les... Ořechov
(Z Ořechova)
0389 Když já pojedu přes ten les, jenom mne,...
(Z Hutiska)
0390 Stúpaj, koňu, stúpaj pomaľučku na most, abych...
(Od Vsetína)
0391 1. Nepůjdem já pres ten háj,...
(Z Javorníka)
0392 Dyž sem já byl na půł míľe miłá na mňa vołała:...
(Z M. Vrbky.)
0393 Dyž ty půjdeš k nám, nechodívaj sám, vezmi sobě...
(Z M. Vrbky.)
0394 1. [: Nechoď, synku, přes...
(Z Jasenky u Vsetína.)
0395 Oj so já šuhajiček z cezí dědine, milovál sem já...
(Z Bohonic.)
0396 Spíš-ľi miłá, či nespíš, či-ľi ně pustiť nesmíš...
(Z Něčic.)
0397 Na našé zahrádce zezulka kuká...
(Z Líšně.)
0398 [: Jsi-li ty ten věrnější, synku nejmilejší...
(Z Hutiska..)
0399 Hájičku v doľině, si na pěkný rovině, je tam má...
(Z Tučap.)
0400a Čakała som nespała som švárného šohaja s...
(Z Uherské strany)
0400b Čekala sem, nespala sem; švarného šohajka z...
0400c Čekała sem, nespała sem, z téj strany Dunaja...
(Z Ubla)
0401 Kady k vám, kady k vám, kady k vám chodit mám?...
(Z Jasenky u Vsetína)
0402 Třikrát sem dvůr obešił, a nic sem tam nenašił...
(Z Tučap)
0403 Trikrát sem sa zaríkała, ze šohajkem hovorit, a...
(Z Velké)
0404a Uderila jedna, uderila druhá, [: ešče se syneček...
(Z Prusenovic)
0404b Odbiła hodina po půłnoci druhá, [: ešče sa...
(Od Val. Meziříčí)
0404c Vodbila jedna hodina, bode bíti druhá; ešče se...
(Z Líšně)
0404d Uderiła jedna, uderiła druhá, [: ešče sa syneček... Velké Karlovice ???
(Z Karlovic)
0405
0406
0407
0408
0408a
0409
0410
0411
0412
0413 Dyby było o půl noci, o jedné hodině, preca sa...
(Z Velké)
0414
0415
0416
0417
0418a
0418b
0419
0420a
0420b [: Moja miłá zadriemała, já som spał, :] kdosi...
(Z Uherské strany)
0420c
0421 Vyľeteł słávyček nad Javornýček, prišieł my pod...
(Z Léskovské doliny)
0422 Co sem sa nastáł, u miłéj dveří, [: navołáł sem...
(Z Mor. Nové Vsi)
0423 1. Co sem sa pod oknem nastáł,... Kuželov
(Z Kuželového)
0424 Ja co sem se nachodil, našlapal kamení; [:...
0425 [: A ta Líšeň :] je v pěkné dolince, teče tam...
(Z Líšně)
0426 Hromy bijú, burijú sa nebesa: Otevri ně, moja...
(Z M. Vrbky)
0427 Vila vínky z mateřinky, uvila jich pět, poslala...
0428 Postojte, chłapci, v naší síni, [: pokuď tam na...
0429 [: Panímámo švarnou dcerku máte, ej, však vy ji...
(Z Těšínska)
0430 Zlatá panimámo, co děłáte, že přede mnó dveři...
(Z Tučap)
0431a Zle, Janošku, zle gazduješ, ej, zle Janošku, zle... Kuželov
(Z Kuželového)
0431b Zle, Janošku, zle gazduješ, [: ej nikdá doma...
(Z Velké)
0432 [: Daj si ně, moja milá, daj si ně povolit...
(Z Nedašové Lhoty)
0433 Zazpívál kohútek v zeleném hájíčku, obudíl...
(Z Březůvek)
0434 Ej ráno, ráno, de sa vzało, de sa vzało, ešče sa...
(Z Velké)
0435 Spala bych já spala, aj nevyspala... Slavíkovice u Rousínova
(Ze Slavíkovic)
0436 Na Radošču sa svitá, horečka sa šeří; zavři za...
(Z Bečvy)
0437 Šéł bych já dómu, nevím ke komu, ukaž ně miľunká...
(Od Vsetína)
0438a Štyry hodinky były, dyž sa młádenci biľi, za...
(Z Velké)
0438b Štyry hodiny były, dyž sa młádenci biľi za... Kuželov
(Z Kuželového)
0439 1. Ked som išeł od méj myłéj z ohľadou, šetky...
(Z Uherské strany)
0440 Dyž sem já šeł pres ty hory, pres to poľe zeľené...
(Z Velké)
0441 Šla děvečka do hájíčka [: na zeľenú trávu,:]...
(Ze N. Hrozenkova)
0442 Šły děvčátka siľnicí, postřetli ich — šmik, štuk... Vlčnov
(Z Vlčnova)
0443 [: Hory, hory hory, hory, hájské,:] [: skázało...
(Z Jasenky u Vsetína)
0444 Ked já půjdem k vám, na píščełku hrám a ty moja...
(Z Mor. Nové Vsi.)
0445 Chodí šohaj hore, dołů, aj, rád by vešeł k nám....
(Z Nedašové Lhoty)
0446 Aj, mamo, mamo, maměnko moji, syneček ide k nám...
(Od Vsetína)
0446a Maměnko miłá, má roztomiłá, syneček ide k nám!...
(Z Ubla)
0446b Ej má mamičko roztomiłá ide šohaj k nám, ej naša...
(Z Velké)
0446c Ach mamko, mamko maměnko moja, syneček jede k...
(Z Jasénky)
0447 1 Pres ty Boršice, sú dvě cestice, na nich sú...
(Z Velké)
0448 Ej já sem ze Senice, ej z jednéj kopanice, [:...
(Z M. Vrbky)
0449 Dyž sem já šéł około vrát, zavoňéł ně garafiát...
(Z Jasenky u Vsetína)
0450 Dež já ješče jedno pudo zhůro, dulů po dědině,...
(Z Líšně)
0451 Čí to husičky, čí to ? Pozobały nám žito,... Kuželov
(Z Kuželového)
0452
0453
0454
0455
0456a
0456b
0457
0458
0459
0460
0461 Jak sa tá travička pěkně zeľeňá, jak sa tá...
(Z Tvrdonic)
0462 To je, Bože, to je potěšéní moje, dyž ně můj...
(Z Boršic)
0463 Ore Janko, úhor preorává, miľenka mu koníčky...
(Z Velké)
0464a Uvíznuł synek, uvíznuł synek mezi doľinama, ja...
(Od Vsetína)
0464b Uvíznúł forman, uvíznúł forman mezi doľinama,...
(Z Jasenky u Vsetína)
0465 Z nebe rosička padá, mój miłý koně hľadá....
(Z Viškovce u St. Hrozenkova)
0466 [: Nechodił sem za ňú sama přišła za mňú :]...
(Od Vsetína)
0467 Ješče jednó na rozchodnó [: za panenkó pudo...
(Z Líšně)
0468 Bože mój, otče mój, čo že já robic mám,...
(Z Viškovce u St. Hrozenkova)
0469 Na mostě pták, pod mostem rak, dybys ty věděła...
(Od Vsetína)
0470 1. Mám já obrázek mám, je na něm svatý...
(Od Val. Meziříčí)
0471 Ludzja sa starajú, o moju něvoľu, a já sa...
(Z Uherské strany)
0472 1. Nad javornýčky sedá hrdľičky, tam si...
(Z Uherské strany)
0473 1. Poď sem, synečku, cosi ti...
(Od Val. Meziříčí)
0474 Na doľině na rovyne ej smutne słávyk zpyévá;...
(Z Leskovských Kopanin)
0475 Dybych věděl, kde zahynu, zapáłíł bych tú dědinu... Velké Karlovice ???
(Z Karlovic)
0476 Nechoď k nám, synečku, dyž já ti nekážu, já naše...
(Ze Spytinova)
0477 Nechoď k nám, synečku, dyž já ti nekážu, [: já...
(Z Čejče)
0478 Kebych sa já nebáł, děvečko tvéj zrady, [: išel...
(Z Javorníka)
0479a Ze suchého javora voda kapká, napij sa jí miłá...
(Z Nedašové Lhoty)
0479b [: Około Ivanky teče voda :] napí sa jí, miłá,...
(Z Velké.)
0480 Kolem Jarošova teče voda...
(Z Tvrdonic.)
0481 Netaj, dievča, netaj, že mna miłuješ, ved ty...
(Z Uherské strany.)
0482 Povídajó lidi, že mě milé šidí a von mě nešidí...
(Z Líšně.)
0483a Stavijó zedníci, stavijó lešení, taky-li tam...
(Z Tikovic.)
0483b [: Ej, stavěli tesaři zedníkům lešení,:] [: po...
(Z Těšínska.)
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493a
0493b
0494 Jateľinka drobná, o štyrech ľístečkoch, hľedaj...
(Od Vsetína)
0495 Priľecel słavýček, ej do našého dvora, sadeł na...
(Z Léskovské doliny)
0496 Pri trenčanském zámku [: klášter stavajú, :]...
0497 Přišła pro něho gaľánečka jeho, aby jí šeł...
(Z Pržna)
0498 [: Mám já frajerku v Senyci, :] [: chodá my za...
(Z M. L. Kopanic)
0499 V maštalence stáľi, obá dvá płakaľi, [: na ten...
(Z Javorníka)
0500 [: Už sem ty pantličky zedrala, co mě má maměnka...
(Z V. Pavlovic)
0501 Ty zelený vršku, ty jsi mně na závadě; nevidím...
(Z Hutiska)
0502 Už od Vídňa déšč ide, už k nám miłý nepříjde...
(Z Hrušek u Břeclavy)
0503a [: Šeł bych k vám a nesmím :] zarostł chodníček... Blatnice ???
(Z Blatnice)
0503b [: Šeł bych k vám a nesmím, :] [: zarostły...
(Z Velké)
0504 Šel bych k vám, nevím kam; narostł ně na...
(Ze Svatohořic)
0505 Budeš miłá zabývat nebudem k vám chodívat, [:...
(Z Velké)
0506 Brumovice na pěkné rovince; [: chodil sem tam...
(Z Brumovic)
0507 Proč k nám tak, šuhájko, dlóho nendeš? já jož...
(Z Líšně)
0508 Ózká cesta, ózká, k mé miľence dneska; nebyła...
(Z Tučap)
0509 1. Všeci ľudé povídajú, že sa já nevdám, že... Pozlovice
(Z Pozlovic)
0510 Dołů Ubłem teče, oj, maľučký potůček, pověz mi...
(Z Ubla)
0511 [: Ach můj Bože, rozbože z vysokéj vysosti :]...
(Z Pržna)

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Naléhavě hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc. Lze se domluvit i na dalších formách spolupráce, např. přispění zvukovými nahrávkami, či jen odkazy na hodnotné nahrávky lidových písní na YouTube, atd. - spolupráci se meze nekladou!

V případě zájmu o spolupráci napište prosím autoru databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu