Kolberg 02 / K0208

Sbírka písní:
Kolberg 02 Sandomierskie
  
Seznam písní ve sbírce:
  

@6/8$xF {8'D}/*4'B*{8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{8'B*}4'A*{8-}/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*{8b'B*8b'B*8b'B*8.''D*6''C*8b'B}/*{8'A*8b'B*8'G*8'G*8'F*8-}/*{8'G*8'G*8'G*}4'G*{8'G}/*4'F*{8'F*}4.'D/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*
Text: 
Nad brzegiem cicho plynacej rzeki
1 words

Similar songs

Sušil 0019 | Byla krásná Dorota (100%)
[: Byla krásná Dorota :] [: pobožného života :] 1) A ta krásná Dorota měla věnec ze zlata. A z tej bilej leluje od Panenky Marie. Zamiloval si ju král, za Dorotou listy psal.2) Chceš-li Dorko moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého.3) Král se na to rozhněval, do vězení Dorku dal a na vojnu odjechal.4) Sedum let tam bojoval a na osmý přijechal. Zpomněl si na Dorotu, žije-li či nežije.5) Ach, žije, pane, žije, ač nic nejí, nepije. Dorotka vyvedena, před krále představena. Chceš-li, Dorko, moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král se na to rozhněval a pec hrozně topit dal. Čím se déle pálila, tím víc krásy nabyla. Dorotka vyvedena, před krále představena. Chceš-li, Dorko, moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král dal olej vařiti, Dorku na něm smažiti. Čím se déle smažila, tím víc krásy nabyla. Z oleje vyvedena, před krále postavena. Chtěj, Dorotko, moja být, má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král dal kolo dělati, pannu na něm lámati. Dorka Boha prosila, aby ju zbavil kola. Bůh se nad ni smiloval, hrom to kolo polámal. A to z čistého jasna, až se země zatřásla. Pomůže ti ostrý meč, až ti hlavu setne preč. Za město ju kázal vést, a jí mečem hlavu smést. Potkal ju tam Eliáš: Kam, Doroto, pospícháš? Do Kristové štěpnice, budu trhat ovoce. Budu trhat lilije u Panenky Marie. Dyž ho budeš trhati, chceš-li mi ho poslati? Když kat nejprv uhodil, meč se nad ní poklonil, na dvoje se rozlomil. Kat se na to rozhněval, od razu jí hlavu sťal.6) Svatá hlava je sťata, duše do nebe vzata. Stojí mezi anděly jako hvězda na nebi. Přišlo s nebe diťátko, překrásné pacholátko. Mělo košík na ruce a v něm krásné ovoce. Eliáši důvěrče, tu ti nesu ovoce s nebeského obrojce.7) Co ti sestra slíbila, dyž se na smrť strojila.

Smutný 25/017 | Ej pode mlýnem nade mlýnem umývaua (100%)
Ej, pode mlýnem, nade mlýnem, umývaua

Smutný 13/038 | Pode mlýnem nade mlynem (100%)
Pode mlýnem, nade mlynem

Smutný 15/039 | Nad Javořinú nad tú dolinú žala (100%)
Nad Javořinú, nad tú dolinú, žala má mila

Smutný 19/019 | Nad Javořinú ptáček zpívá (100%)
Nad Javořinú ptáček zpívá

Smutný 20/050 | Svítí měsíc nad naším huménkem (100%)
Svítí měsíc nad naším huménkem

Smutný 22/027 | Nad Novú Vsú maliny sú (100%)
Nad Novú Vsú, maliny sú

Smutný 23/009 | Na vrchu nad Bradlem (100%)
Na vrchu nad Bradlem

Smutný 23/027 | Za naším huménkem nade dvorem (100%)
Za naším huménkem nade dvorem

Smutný 24/016 | Vyletěl pták hore nad oblaky měu (100%)
Vyletěl pták hore nad oblaky, měu on peří

Smutný 25/020 | Ej hore nad Polanom letí biela (100%)
Ej, hore nad Polanom letí biela

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!