Kolberg 02 / K0208

Sbírka písní:
Kolberg 02 Sandomierskie
  
Seznam písní ve sbírce:
  

@6/8$xF {8'D}/*4'B*{8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{8'B*}4'A*{8-}/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*{8b'B*8b'B*8b'B*8.''D*6''C*8b'B}/*{8'A*8b'B*8'G*8'G*8'F*8-}/*{8'G*8'G*8'G*}4'G*{8'G}/*4'F*{8'F*}4.'D/*{8'B*8'B*8'B*}4''C*{8'A}/*{8''D*8''D*8''D*}4'B*{8'G}/*{8'A*8'A*8'A*8''C*8'A*8'F}/*4'G*{6'B*6'A*}4'G*{8-}/*
Text: 
Nad brzegiem cicho plynacej rzeki
1 words

Similar songs

Sušil 0019 | Byla krásná Dorota (100%)
[: Byla krásná Dorota :] [: pobožného života :] 1) A ta krásná Dorota měla věnec ze zlata. A z tej bilej leluje od Panenky Marie. Zamiloval si ju král, za Dorotou listy psal.2) Chceš-li Dorko moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého.3) Král se na to rozhněval, do vězení Dorku dal a na vojnu odjechal.4) Sedum let tam bojoval a na osmý přijechal. Zpomněl si na Dorotu, žije-li či nežije.5) Ach, žije, pane, žije, ač nic nejí, nepije. Dorotka vyvedena, před krále představena. Chceš-li, Dorko, moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král se na to rozhněval a pec hrozně topit dal. Čím se déle pálila, tím víc krásy nabyla. Dorotka vyvedena, před krále představena. Chceš-li, Dorko, moja být? Má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král dal olej vařiti, Dorku na něm smažiti. Čím se déle smažila, tím víc krásy nabyla. Z oleje vyvedena, před krále postavena. Chtěj, Dorotko, moja být, má tě svět co paní ctít. A já už mám jiného, Krista Pána samého. Král dal kolo dělati, pannu na něm lámati. Dorka Boha prosila, aby ju zbavil kola. Bůh se nad ni smiloval, hrom to kolo polámal. A to z čistého jasna, až se země zatřásla. Pomůže ti ostrý meč, až ti hlavu setne preč. Za město ju kázal vést, a jí mečem hlavu smést. Potkal ju tam Eliáš: Kam, Doroto, pospícháš? Do Kristové štěpnice, budu trhat ovoce. Budu trhat lilije u Panenky Marie. Dyž ho budeš trhati, chceš-li mi ho poslati? Když kat nejprv uhodil, meč se nad ní poklonil, na dvoje se rozlomil. Kat se na to rozhněval, od razu jí hlavu sťal.6) Svatá hlava je sťata, duše do nebe vzata. Stojí mezi anděly jako hvězda na nebi. Přišlo s nebe diťátko, překrásné pacholátko. Mělo košík na ruce a v něm krásné ovoce. Eliáši důvěrče, tu ti nesu ovoce s nebeského obrojce.7) Co ti sestra slíbila, dyž se na smrť strojila.

Smutný 31/020 | Vyletěl pták hore nad oblaky (100%)
Vyletěl pták, hore nad oblaky

Smutný 24/016 | Vyletěl pták hore nad oblaky měu (100%)
Vyletěl pták hore nad oblaky, měu on peří

Smutný 25/017 | Ej pode mlýnem nade mlýnem umývaua (100%)
Ej, pode mlýnem, nade mlýnem, umývaua

Smutný 25/020 | Ej hore nad Polanom letí biela (100%)
Ej, hore nad Polanom letí biela

Smutný 28/022 | Nad Javorníkem zpievá hrdlička (100%)
Nad Javorníkem zpievá hrdlička

Smutný 28/034 | Aj nad Myjavú su dvě hvězdy (100%)
Aj nad Myjavú su dvě hvězdy

Smutný 30/010 | Nad Javorinú nad tú dolinů (100%)
Nad Javorinú, nad tú dolinů

Smutný 30/020 | Nad Novú Vsú maliny sú (100%)
Nad Novú Vsú, maliny sú

Smutný 47/003 | Nad mezú je stodolenka nad mezú (100%)
Nad mezú je stodolenka nad mezú sú dvě

Smutný 23/009 | Na vrchu nad Bradlem (100%)
Na vrchu nad Bradlem

Prohlížíte omezenou verzi databáze

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.
K tomu, abyste získali plný přístup k vyhledávání, stačí přispět malým počtem textů písní, které nám pomůžete opravit z automaticky přečtené tištěné edice (OCR - Optical Character Recognition). Pokud Vás napadá i jiný způsob, jak do databáze přispět, jakoukoli další spolupráci vítáme!

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání.

Děkujeme za pochopení.