Bartók III 1272 | Pred našima okienečki studňa

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Text: 
Pred našima okienečki studňa
4 words

Similar songs

Bartók III 1272 | Pred našima okienečki studňa (100%)
Pred našima okienečki studňa

Bartók III 1280b | Pred nami je studňa murovaná (96%)
Pred nami je studňa murovaná

Bartók III 1082a | V našom dvore murovaná studňa (93%)
V našom dvore murovaná studňa

Bartók III 1270 | V našom dvore studňa murovaná (93%)
V našom dvore studňa murovaná

Bartók III 1263a | Pod našimi obločkami studňa (93%)
Pod našimi obločkami studňa

Sušil 0700 | Na tej hore vysokej (92%)
Na tej hore vysokej studňa murovaná. Napij sa jej, má milá, jak si spravedlivá. Voděnky sa napila, barvu přeměnila. Néní jsi ty, má milá, děvka spravedlivá. Ja, keď jsi ty od vody barvu preměnila.

Sušil 0715 | Nechoď šohaj v noci (92%)
Nechoď, šohaj, v noci, vykoleš1) si oči, vykoleš si obě, kdo ťa vodit bude? Dal by mně to Pán Bůh, co bych ťa vodila, kde najvětší studňa, tam bych ťa shodila.

Smutný 42/009 | Vnášom dvore studňa (92%)
Vnášom dvore studňa

Smutný 11/031 | Pred našima okienečky bystrá voda vyvěra (8%)
Pred našima okienečky, bystrá voda vyvěra (

Sušil 0784 | Před naše okny lípa zelená (8%)
Před naše okny lípa zelená, na ní rosa krapnatá, pod ňó sedí děvčata; kerá bude má? Keráž by jiná, leda ta malá? Je třebas ta maličká, co má černý očička, to bude moja. Před sósedovým široký kameň; sedává tam děvečka, černooká Anička s synečkem na něm. Ona seděla, smutně hleděla, měla v ruce šáteček, v každém rožku kvíteček, hned mu ho dala a zaplakala.

Sušil 0867 | Synečku synečku (8%)
Synečku, synečku, malované kvítí, dyť ty mně nemožeš z mé mysle sejíti. Nemožeš, nemožeš, ani mně nesendeš, pokuď si, synečku, nekerú nevezmeš. Nevezmeš nekerú a já nekerého, teprv zapomenem jeden na druhého. Před naším okénkem rozmarýn zelený; kdo ho trhat bude? Moje potěšení. Před naším okénkem červený tulipán; kdo ho trhat bude? Syneček choďa k nám.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Děkujeme za pochopení.