Galko 1/074 | Hojže hoj, kravy moje

Text: 
Hojže hoj, kravy moje: Pendula, Brnuša, Sivaňa, Babuša hojže hoj, kravy moje, hoj!
J. Slujka
Page: 
179
Textové varianty / poznámky : 
V rukopise je celý nápev s uvedenými notovými hodnotami v hlavnej osnove zadelený do 2/4 taktu. Od 5. taktu upravila nápev do 3/4 taktu a ďalej do 2/4 taktu ako je v malej osnove 1. redakcia; 9. a 10. takt zadelila do 3/4 taktu 2. redakcia. Melódia: [SI. sp. II 142].
9 words

Podobné písně

Galko 1/074 | Hojže hoj, kravy moje (100%)
Hojže hoj, kravy moje: Pendula, Brnuša, Sivaňa, Babuša hojže hoj, kravy moje, hoj!

Galko 1/144 | Po valaský od zeme (99%)
Po valasky od zeme, kto mi ovce (kozy) zaženie? A ja bych ti bol zahnal, ale som sa vlka bál. (Hojže, hojže, bača môj, tebe kožka a mne loj; tebe kožka na dudy, a mne lojík pod zuby. Hoj cic, koza, kozina, daj nám syra gazdiná; ak nám syra nedodáš, slabých chlapov vychováš. Výboh, Výboh, kde si bol, kde si taký umokol? Bol som tam za horami, pásol som tam barany. Štyri kozy, piaty cap, kto vyskočí, bude chlap; i ja by bol vyskočil, ale som sa potočil. Poza bučky, poza peň, poďže, bratu, poďže sem; poza bučky a klady, tancuj šuhaj zamlady. Poza búčky, poza peň, vyberiem si, ktorú chcem; vyberiem si devečku, ako bielu ovečku. Vyberiem si za žienku bystrú, švárnu Slovenku; vyberiem si Ančicu, čo vie variť žinčicu.)

Bartók III 1409a | Hojže z ruže Tomáš (79%)
Hojže, z ruže Tomáš

Sušil 2282 | A ty milé Pospíšku (20%)
A ty, milé Pospíšku, přindi ty k nám na přístku, skoro, skoro, ať je nám to na ty cívky sporo. Nekupuj mně ořechů, neměj ze mně posměchu! Hoje, hoje, hoj, přemilý potěšení moje. Nekupuj mně prstýnka, nésu malá pěstónka, hoje, hoje atd. Kup mně radši střevičky na mý bílý nožičky, hoje atd. Kup mně radši šáteček, v každém rožku kvíteček. Hoje atd.

Bartoš 1901 / 0059 | Nad Prešpurkem čierné pole hojahoj! (20%)
Nad Prešpurkem čierné poľe, hojahoj! nad Prešpurkem čierné poľe čo tam vydzíš, šetko tvoje, Bože môj! Vydzeł on tam šibenyčky, hoja hoj! vidzeł on tam šibenyčky, na nych złaté retázečky, Bože môj! Už ty zvony dozvónyły, hoja hoj! už ty zvony dozvónyły, už Janoška dohónyľi, Bože môj! Čos urobył, Janko, złého, hoja hoj! čos urobyl, Janko, złého že ta vedú svázaného, Bože môj! Zastreľił som hołubyčku, hoja hoj, zastreľił som hołubyčku, sedávała v okyénečku, Bože môj. Ona dycky hrkútała, hoja hoj, ona dycky hrkútała, mne smutnému spát nedała, Bože môj. Neboła to hołubyčka, hoja hoj, neboła to hołubyčka, ľež to boła frajerečka, Bože môj.

Bartoš 1901 / 0831 | Rosteł venec rosteł cez kosteł prerosteł (20%)
Rosteł venec, rosteł, cez kosteł prerosteł, hoj! Pane Bože môj! A neboł to venec, ľež to boł młádenec, hoj! Pane Bože môj! Rostła byełka,*) rostła, cez kosteł prerostła, hoj! Pane Bože môj! Neboła to byełka, ľež boła panenka, hoj! Pane Bože môj! Zakrývajte stoły, už jedeme z doły, hoj! Pane Bože môj!

Bartoš 1901 / 0060 | Nad Liéskovým na trávnýčku (20%)
Nad Ľiéskovým na trávnýčku, stavajú tam šibenyčku, hojaja hojaja hoja hoja hojaja. Pre koho to šibenyčka, pre švárného šohajíčka. Ked ho ony vešat budú, šetci pány płakat budu. Šetci pány aj rodzina, aj tá jeho prémiľená.

Smutný 05/009 | Hoj že něbanuj že tichý dažď (20%)
Hoj, že něbanuj, že, tichý dažď padá

Smutný 22/025 | V pondělí na Jarmark pujdem hoja (20%)
V pondělí na Jarmark, pujdem hoja sa, hoj

Smutný 11/009 | Dostala Anička dostala růžičky hoj svatební (20%)
Dostala Anička, dostala růžičky, hoj (svatební, „perinarky“)

Bartók III 1459e | Hoja ďunďa hoj (20%)
Hoja ďunďa hoj

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Galko 1/074 | Hojže hoj, kravy moje", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 02 Pro 2023), URL: http://folksong.eu/cs/song/29411