Od Hodonína z Bojanovic

Displaying 1 - 2 of 2
Červené jabučko v klíně mám, koho já ráda mám, tom'ho dám. Tobě bych ho, miuý, nedauá, dybys mia miuoval do rána. Ty bys ho ode mňa nedostau, dybys i do rána u mňa stáu.1)
Červené jabučko v klíně mám, koho já ráda mám, tom'ho dám. Tobě bych ho, miuý, nedauá, dybys mia miuoval do rána. Ty bys ho ode mňa nedostau, dybys i do rána u mňa stáu.1)