Horná Súča

Displaying 1 - 27 of 27
Taký se mi chlapec lúbi, čo viciera na mňa zuby
A já su vydávat má, zelenéj sukně nemám
Keď som išiel od méj milej, už bol děň
Čo zme sa nažáli aj spopov naviazali
Pane Bože, pomáhaj nám, sivé voly poháňaj nám
Či my tunák buděme či večeřat budíme?
Také sa mi dievča páči, čo má farby ne
Taký sa mi chlapec lubí, čo vyziera na múj zuby

Location attributions