Bohuslavice

Displaying 1 - 2 of 2
Tancovala ryba s rakem a petružka s pastrnákem. Cibula se posmívala, dyž petružka tancovala.
K horám, chlapci, k horám, déte vědět nohám, já sem chlapec těžký, netrófám si pěšky. To só chlapci, to só, co paláše nesó, co nesó pagnéty, to só jenom děti. K horám, chlapci, k horám, kdo trófáte nohám, a já take k lesu ten palášek nesu.

Location attributions