Kolberg 05 / K0060

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8'G*8'G*8'G}/*4'G*{8'D}/*4'G*{8'A}/*4'B*{8-}/*{8'G*8'G*8'G}/*4'G*{8'D}/*4'G*{8'A}/*4'B*{8-}/*{8''D*}4''D/*{6'B*6''C*8''C*8'A}/*{8'B*}4'B/*{6'G*6'A*8'A*8'D}/*{8'G*8'A*8'B}/*{8''C*}4'A/*4'G*{8-}/*
Text: 
W dzien Bozego narodzenia
4 words