Kolberg 04 / K0245

  
Song navigation:
  

@2/4$xFCG {8.'A*6'A*8'A*8'E}/*{8'G*8'G*8'G*8'E}/*{8'A*8'B*8n''C*8''D}/*{6''E*6n''F*8''E*6''D*6n''C*8'B}/*{8'A*8'A*8'A*8'E}/*{8'G*8'G*}4'G/*{8'D*8'E*8n'F*8'D}/*{8'E*8'E*}4'E/*
Incipit / Full Text: 
A w Warszawie w pirwszym domie