Kolberg 05 / K0072

  
Song navigation:
  

@2/4$xF 4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*4.''D*{8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'D*8'F*}4'F/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*{8'D*8'F*}4'F/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'G*{8-}/*
Text: 
Ej bracia czy wy spicie
5 words

Similar songs

Sušil 0036 | Ej v_o-nen dá-vný čas ej v_o-nen (100%)
Ej, v_o-nen dá-vný čas, ej, v_o-nen dá-vný čas, Je-žíš spa-si-tel náš.

Smutný 22/005 | Ej hanba hanba mládenče (100%)
Ej hanba, hanba, mládenče

Smutný 24/017 | Ej už je kováríček ej už (100%)
Ej, už je kováríček, ej už je nebožtíček

Smutný 24/006 | Za horama dědina ej je tam (100%)
Za horama dědina, ej, je tam švarná divčina

Smutný 24/003 | Ej hody k vám hody k (100%)
Ej, hody k vám, hody k vám

Smutný 23/039 | Ej na Vrbovcoch hudci hudú (100%)
Ej, na Vrbovcoch hudci hudú

Smutný 23/028 | Ej na Vrbovcoch hudci hudú (100%)
Ej na Vrbovcoch hudci hudú

Smutný 23/023 | Za hájíčkem za zeleným ej ore (100%)
Za hájíčkem, za zeleným, ej ore

Smutný 23/013 | Ej hleďte hleďte jak tancuje (100%)
Ej, hleďte, hleďte, jak tancuje

Smutný 23/003 | Ej lásko lásko ty nejsi (100%)
Ej lásko, lásko, ty nejsi

Smutný 22/035 | Za hájičkem za zeleným ej ej (100%)
Za hájičkem za zeleným ej, ej ore