Sušil 0148 | O Maria hvězdo morská

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'E 4'E 4'E / 2'B 4''xC / 4''D 2''C / 2'B 4'A / 4'B 4''xC 4''D / 4''C 4'B 4'A / 2'G 4- / 4'B 4'B 4'B / 2'A 4'A / 2'G 4'A / 2'B 4- / 4'B 4'B 4'B / 2'A 4'B / 2'G 4'xF / 2.'E /
Song group title: 
69. DŮVĚRA KU PŘÍMLUVÁM P. MARIE*)
Incipit / Full Text: 
O, Maria, hvězdo morská, přebolestná matko božská, na tom moři světa vzdychám a s prosbou k tobě pospíchám. Račiž mě v smutku těšiti, v nebezpečenství chrániti, abych nikdy nepoklesl, zlé i dobré jednak nesl. A když přijde čas určitý a smrť se bude blížiti, tenkrát v poslední nemoci přispěj svou mocnou pomocí. Umříti se já nebojím, nebo se nádějí kojím, že skrz tvou svatou ochranu k tvému synu se dostanu.
Text variants / Notes: 
*) Viz č. 37. [97] pozn. 2)