milá

Displaying 1 - 100 of 461
Čo ti, milá, za srce máš
Neboj že sa, moja milá, neboj
Čože si mi, moja milá zedla
Čože si mi moja milá bľadla
Povedz mi ti, moja milá, čo je to
Pod horou studňička, poďme milá za ňu
Chodí milí po ulici, milá v obloku stála
Dobrí večer, moia milá! Jak sa máš
Prinď sa, milá, prinď sa pocfivaťi
Príď sa milá, podívaťi, do tej našej kasárni
Pochválem bud pán Ježíš, čo že milá, čo robíš
Jak daleko do něho je,tak ma mila ode mňa je
Když se k vám, má milá, chodíval, vždycky ně
Nedívaj sa, milá, na moju černú tvář, ale sa
Dyž sem k vám, mám mila, chodívával, dycka ně
Snáď zas má milá vody, balá žes mi koníčky
MIlá moj milá, jedo ci je vine, Ej pri jarečku býváš
Za járečkom pausta, hej milá moj premilená daj usta
hej
Čo si ty, má milá, tolko horekuješ
Musím ti, má milá, poděkovat, že som sa
Pri potočku, fialočka, milá ju trhala
Povezd mi má mila z pravej ruky
Pochválen buď pán Ježíš, moja milá čo robíš
Ach, má milá, rada máš, predaj všetko, čo len
Šak sa ně, má milá, pěkná zdáš
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá
Ej zajali, zajali, Strapaňovic ovce, počúvaj ma mila
Dozrávajú hrušky ovesňačky, lehni s má milá hore značky
Šak sa ně, má milá, pěkná zdáš
Moja milá milučička, jaká bude večerička
Co to máš, milá, co to máš
Vrštěk, dolina, tráva zeliná a pasie tam moje milá
Počkaj moja mila, moja znajmilejšia, mám ti niečo
Horela lipka, horela, pod ňou má milá seděla
Za horou, za horou, za horičkou, brala si ma mila
Enom sa ty moja milá neboj, čak ja ti dám
Ej kady k vám, kady k vám, má milá
Nadaj ně, má milá, nedaj ně zahynút
Už je milá, už je zle, už sú pútečka na noze
Ej lučina, lučina zelená, poď se mnú má milá
Zajali, zajali, šohajkovi ovce, počúvaj má milá
Za vodú, za vodú, za voděnkú, hrála si má milá
[: Byla cesta, byla ušlapaná, :] kdo ju šlapal? Matka Krista Pána. Postřetla ju tam svatá Alžběta: Kam ty kráčíš, sestřičko má milá? Kráčím, sestro, kráčím do kostela, poslúchat mše, svatého nešpora. Nechoď, sestro, nechoď do kostela, povidajú, že porodíš syna. Máš ho zrodit na ty slavné hody, když zamrznú v studenenkách vody. A co by to za novina byla, kdyby panna syna porodila! Porodila v ty vánoční hody, co zamrzly všecky všady vody. Není ptáčka, ani křepelice, samé zimy, samé metelice. Edem jedna voda nezamrzla, kde Maria pro vodu chodila, by Ježišku kúpel udělala.
Ai, pošla nám panenka Maria, pošla ona zrana do kostela. Potkala ju svata Alžbětyja, kaj tež iděš, sestřičko ma mila? A ja idu, sestro, do kostela, posluchať mše, svateho nešpora.1) Nechoď ty tam, sestřičko ma milá, bo sem ja tam včeraj večer byla. Lide tam o tobě povědaji, ba i z toho velku radost maji, že maš zrodiť Pana Jezu Krista, po porodu maš byť panna čista. Kterak by to, sestro, mohlo byti, abych měla Krista poroditi, po porodu čistu pannu byti? Jak živa sem muže něpoznala, ani tež sem na mysli něměla. Maš ty syna, maš ho poroditi, po porodu čistu pannu byti. A o tobě, sestřičko, pravija, že porodiš, to svateho Jana. Sestry sobě ruky podavaly, pacholatka v životech plesaly.2) Pověz ty mně, mily svaty Jane, kdy tvojeho narozeni budě? Budě mi ho střed milého léta, budě hojnost po všem světě květa. Budě kvitnuť rež, ba i pšenica, budě spivať ptáček křepelica. Pověz ty mně,3) mily Kriste Pane, kdy tvojeho narozeni budě? Buděť mi ho na ty slavne hody, jak zamrznu po všem světě vody. Něuvidi ptačka křepelice, edem same zimne metelice.4)

Pages