sa

Displaying 1 - 100 of 669
Keď som sa ja z domou zbierau
Čo sa stalo tej noci v Komárne
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
Nebudem sa v tej jeseni vidávať
Ďieuča šati pere a kňaz sa mu smeje
Spituje sa Anička, či je doma Zuzička
Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára?
Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
Sňíval sa mi tejto noci čudní sen
noc
Mala som frajera, volau sa mi Miši
Ak sa nám mámila zobratí nedajú
Spoza nášho hája, dievča sa mi klania
Slniečko sa níži, hosťia sa schádzajú
Keď zrne sa mi dvaja zhovárali
Prechodí sa líška po raždí
Čije sa to huski na tej voďe
Spítaj sa ma, šuhaj či puojďen za teba
Od Komárna sa oblačí bude dážď
Takí sa mi v cejto noci zosnul sen
noc
Takí sa mi tamtej noci sňívau sen
noc
Kedz som sa ja vídávala, bou mi svet
Sňívau sa mi tejto noci čujní sen
noc
Bodaj si sa, milí, ej, tolko razi potkou
V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi
Ešťe sa raz prejďem hore po deďme
Frajeruočke štiri, prečo sce sa bili
Ožeňiu som sa ja, aľe ňeňie dobre
Tí vistovskí páni dívajú sa z bráni
Hromi bijú, hromi bijú, zbúrenie sa ňebesá
Príď sa milá, podívaťi, do tej našej kasárni
Pi, Jaňíčok, pi, len sa ňeopi
Jan

Pages