v

Displaying 1 - 100 of 980
Ej, zahradka, v tej záhradke šalata
Ach, Bože muoj, jak v tej Ameriki
Čo sa stalo tej noci v Komárne
Keď som bola pri Ciglieďe v jarmoku
Bola som ja Debrecíňe v jarmoku
Viďeu son si moju milú v kostoľe
Nebudem sa v tej jeseni vidávať
V širom poli hruška, zeľení vršok má
Viďel som ťa, v ňeďelú na kázni
V Galíciji v Przemisľi tam je skala visoká
Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára?
Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
A v tom Hiadli v malej turni
Maštaľ murovaná a v tej koník vraní
V tom vaľačom dvore už som sama
Ej, ke ma v cej Bystrici odobrali
Na čo ste ma verbovali v nedelu
Ej, v tích Šahách, tam už budú odberať
Takí sa mi v cejto noci zosnul sen
noc
A v tom Hiadli jest tam tráva zelená
Viďeu som si moju milú v kostole
V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi
V tom malinovom lese červení psíček breše
V tích Ponikách na tom rovnom na placu
Chodí milí po ulici, milá v obloku stála
V tom Osrbľí ruža kvitne, ja ju trhať ňebuďem
Ako bi sme neboli v tomto dome veselí
A ja mám frajerku v rubňici
V susedovem dovre biela hus nocuje, komu to Hanička periny rychtuje
V horniem konci sama bývám v dolniem

Pages