som

Displaying 1 - 100 of 256
Keď som sa ja z domou zbierau
Keď som bola pri Ciglieďe v jarmoku
Keď som išieu včera večer z Podolia
Bola som ja Debrecíňe v jarmoku
Kedz som išieu z Ameriki do domu
Keď som špaciroval, postretou som díeuča
Keď som išla s trávi cez dve velkie báni
Keď som maširovau z Pešti do Budína
Viďel som ťa, v ňeďelú na kázni
Keď som išieu čez Medzibrod
Čera večer som ňeveďeu, že ja voják buďem
Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
Mala som frajera, volau sa mi Miši
som u tích Dzianov, už som sama
V tom vaľačom dvore už som sama
Keď som išla cez Ponicki majer
Keď som išou z Pešťi na sabadšág
Keď som ja bou dvanást roční mláďeňec
Koj som ja bul dvacet rosní mládžeňec
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Mala som frajeríka pred dvuma tĺžňi
Keď som išla mládzu hrabať na lúčku
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Kedz som sa ja vídávala, bou mi svet

Pages