a

Displaying 1 - 100 of 1178
Ďieuča šati pere aaz sa mu smeje
Nie to krajšej a peknejšej celej uhorskej krajine
A ti, tisa, už tie čaši nastávajú
A vi páni žandári, vi ste veľkí klamári
A v tom Hiadli v malej turni
Maštaľ murovaná a v tej koník vraní
A v tom Hiadli jest tam tráva zelená
A ten náš kráľ mladí píše ľístok malí
Slnko zašlo, mesác višiel, a ja na roli
A ja mám frajerku v rubňici
Ej, koj j ä zomriem, nebudem žič
A jak ja ci bede na wesele
A posla niewiasta
Pred naším je zahrádka a v ní pekné stromoví
Iseł kmoter s kmotričkú na húby a kmotričce
Ach můj Bože, můj starý nemože a já bych chtěła
A když bylo o půl noci, o jednej hodněj obracaj sa
Sobotěnky s nedelů, može pro mňa nebyt / a já nemám
A já vám rodičové k nohám padám
A v tej ně sej zahradečku, trha moj mily
A keby ja znala okdze ja buděm bejvat
Do kostela, reáno z kostela dovojo a terez pro tě hudba
A od Prešova v tom poľu nesě se Janko srdce mojo
A vy páni muzikanti, přišel sem vám
A já su vydávat má, zelenéj sukně nemám
Smutné sú tie vrchy a hore v Kopanicách
Prespal vrabec lastovičku aj a teraz už ju nechce
ta jeseň ide a hory šumejú
A kdo ta k nám jede, má koníčky hnědé
Hrajte jí, hudci, hrajtea vy kmochačku
A kdo je tu ze svidy, ej nech si naa
A já dobre vim, že si povolím s ludskýma
Treba som ja majstrov syna a preca robit musim
A já se ze Senice, z tej velkej kopanice
tali si noclehú a já jsem ji nedaua
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko
A já jse a já sem koníčky
A ja jsem pacholek z poza těch
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá
V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky

Pages