to

Displaying 1 - 100 of 748
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
Nie to krajšej a peknejšej celej uhorskej krajine
Čije sa to huski na tej voďe
Ach, Bože muoj, na čuo to pán Boh dáva
Povedz mi ti, moja milá, čo je to
Čie sa to ovečki hore rolou pasú
Čije to ovečke hore grúňom idú
Bolo to, bolo to, pod naším obluočkom
To vistovské pole, kebi bolo moje
Čo to tam, čo to tam, pod obluočkom píska
Čože je to čože je to za zeľená tráva
Aká je to hora, aké je to dzieuča
Pekne dievča, pekná poscel, to by se mi líbilo
Čia je to robička neoraná, to mojho tatíčka zanedbaná
Čo že je to za zelená tráva pod tým naším oknom nakosená
V susedovem dovre biela hus nocuje, komu to Hanička periny rychtuje
Lúčenie, lučeni, veď je to tažká vec
Ej či to zvony zvonie či organy hrajú
Ej či to zvony zvonie či organy hrajú
Čí to zvony zvonia či organy hraju či že to
To ty koníčky, kam ty zajely, na profanty zajely
Kdo vám to, pane karpál, kdo vám to požaloval
Dúmajte radní, páni na to, co se u nás tyto noci
Ako je to peknie, keď si dva zpievaní
ANi je to šetko zlato čo sa blyští. Něpovedal
Moja mac ně velká i ja budzem tela, hej nejpujdem to že...
Šviecil mi mesiaček .... bole to švarna Anička, čo ma mala
Susědovo se hněvajů, nemožem za to byt, že ja chodim
Užijte si to už, už, už je ženich muž
Čí je to ceruška, chce sa vdávat
To vše sem schovalu pro svého manžela
Co jsem to řek, to já aj udělám (zmatek)
Jaké je to na tej fázi (fári?) divka
Šak to bože časy bývaly, keď zme my dva spolu
Mosel by to chlap byt, který by mě chcel mit
Orie, Janík, orie, to sučianské pole
Co je to za láska – zeptat se ťa bojím
To sú peřinky malované, od mé mamičky darované
Či ji to ceruška, chce sa vdávat, neumí slepičkám
To písecké boží pole, to je boží polečko
Co to tam šupoce za tú stodolů
Moja žena, to je žena, navarila kapusty, abych ja byl
Kdo to na mňa žaluje, kdo to na mňa

Pages