pod

Displaying 1 - 100 of 411
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Zasiala som pod obluočok ladníčok
Virastou mi pod obluočkon ladníčok
Pod horou studňička, poďme milá za ňu
Sadla pod borovec, borovičke jedla
Pod naším obločkom kapuscičku sadzia
Bolo to, bolo to, pod naším obluočkom
Čo to tam, čo to tam, pod obluočkom píska
Pod Francúzom, pod tím vrchom stojí skala visoká
Pod obločkom pískajú, Anku vonka volajú
Zasiala som pod obľoučok ľadňíčok
Pod hájíčkem pod zeleným, ore dievča s volkom jedným
Ej pod močiarom nad močiarom, ej spalo dievča se šuhajom
Sveti mesiac nad našim humienkom, stojí šohaj pod mojím okienkom
Čo že je to za zelená tráva pod tým naším oknom nakosená
Pod tú horú pod vysoků mam frajárku
Na dubě fták, ve vodě rak, pod mostem rybička
Vyrostlo mi pod obláčkou polča, už sa...
V širém poli briežčina, pod ňú stojí
Ej, pod Chabovú, pod vysokú, ej zeleňá sa
Ej, pod Chabovú, pod vysokú, ej zeleňá sa
Pod horú jatelinka, žala ju Katerinka
Poď ty dievča, poď ty za mňa
Co sem se pod oknem nastáu
Dětviani, dětviani, čiernacem pod Vami hájajte
Pod horú hostinec, pěkný, mauovaný, ej a v něm
Ej poď, Janíčku, ej poď, kupečku, ej prodáme ti
Ej, pod Martinku, poď kupečku, ej predáme ti

Pages