Kolberg 03 Kujawy 1

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.3. Kujawy, cz. I.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Kujawy, cz. I. Dzieła wszystkie, t.3. Wrocław-Poznań 1962. Ss.350, ilustr., 2 tablice kolor. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1867.
Year: 
1867

Melodies

Displaying 1 - 50 of 121 | Click here to search the melodies

@3/4$xF {8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'G*{8'G*8'B}/*4'B*4'A*4-/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'G*4'A/*4'A*4'G*4-/*4.''D*{8''E*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}4'G*{8'G*8'B}/*{8'B*8'A*}4'A*4-/*4.''D*{8''E
Kazal aniol
Kujawskie
@3/4$bB {8'F*8'G*}4'A*4'B/*4'A*4'F*4'A/*{8''C*8'A*}4'B*4''C/*4''D*4'G*4-/*{8'E*8'F*}4.'G*{8'A}/*4'G*4'E*4'C/*{8'F*8'G*}4'A*4'B/*{8'G*8'G*}4'A*4'F/*{8'E*8'F*}4'G*4'A/*4'G*4'E*4'C/*{8'F*8'G*}4'A*{8'B*8'A}/*{8'G*8'G*}4'F*4'F/*
Pomalusku Jozefie
Kujawskie
@3/4$xF {8''D*8''D*}4''D*4''E/*{8''D*8''C*}4''C*4'B/*{8''D*8''D*8''D*8''E*8''E*8''D}/*{8''D*8''C*8''C*8'B*}4''D/*{8'G*8'B*8'B*8'A*8'A*8''D}/*{8''D*8''C*}4''C*4'B/*{8'G*8'B*8'B*8'A*}4'A/*{8''C*8'F*}4'A*4
W dzien Bozego Narodzenia
Kujawskie
@3/4$bB {8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8''D*8''D*}4''D*4''C/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8''D*8''D*8''D*8''C*}4''C/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*4.''C*{8'B*8'A*8'B}/*{8''C*8'F*}4'A*4'B/*4.''C*{8'B*8
A witajze pozadana
Kujawskie
@3/8$xFCG {8''E*8''E*6''F*6''D}/*{8''F*6''E*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{6'B*6''C*6''D*8''F*8''E}/*{8''E*8''E*6''F*6''D}/*{8''F*6''E*6''D*6''C*6'B*6'A}/*{6'B*6''C*6''D*}4'A/*{6'E*6'F*6'G*6'A*6'B*6''C}/*{6''D
A trzeba dac podkoziolek
Kujawskie
@4/4$bB {8'A*8'G*8'A*8'B*}4''C*4'A/*4'B*4''D*4''C*4'A/*{8'A*8'G*8'A*8'B*}4''C*4'A/*4'G*4'B*4'A*4'F/*{8'A*8'G*8'F*8'E*8'F*8'G*8'A*8'B}/*4'G*4''C*4'A*4'F/*
Przysli my tu po dyngusie
Kujawskie
@4/4$xFC {8'D*8'E*8'F*8'G*}4'A*4''D/*{8''D*6''E*6''D*8''C*8'B*}4'B*4'A/*{8'F*8'F*8'E*8'G*}4'F*4'A/*{8'F*8'F*8'E*8'G*}4'F*4'A/*4''C*{8''D*8'F*}4'B*4'A/*4''F*{8''G*8''C*}4''E*4''D/*{8'D*8'E*8'F*8'G*}4'A*4''D/*{8''D*6
Dalej dalej dalej
Kujawskie
@3/8$xF {6''C*6''D*8.''E*6'A}/*{6''C*6''E*8'B*8''D}/*{6''C*6''D*8.''E*6'A}/*{6''C*6''C*8'B*8'G}/*{8.'A*6'F*6'G*6'A}/*{6'B*6''D*8''E*8''C}/*{8.'A*6'F*6'G*6'A}/*{6''C*6''C*8'B*8'G}/*
Zlapalem cie panno droga
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'B}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8''D*}4'B/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''E}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8'F*}4'D/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''E}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8''D*}4'B/*{6'G*6'A*8'B*8''C}/*4''D*{8
Matuleczku droga
Kujawskie
@2/4 {8''C*8''D*8''E*8''E}/*{8''F*8''E*6''D*6''E*8''C}/*{8''C*8''D*8''E*8''E}/*{8''F*8''E*6''D*6''E*8''C}/*{8''C*8'B*8'A*8'A}/*2'G/*{8''C*8'B*8'A*8'A}/*2'G/*{8''C*8''D*8''E*8''D}/*{8''F*8''E*6'
Otworz panie szeroko wrota
Kujawskie
Otworz panie szeroko wrota
Kujawskie
@2/4 {8''C*8''D*8''E*8''D}/*{8''F*8''E*6''D*6''E*8''C}/*{8''C*8'B*8'A*8'B}/*4'G/*{8''C*8'B*8'A*8'B}/*4'G/*
Otworz panie szeroko wrota
Kujawskie
@4/4$xF {8'B*8''D*}4''E*4''D*4'B/*4''D*4''C*4'B*4''C/*{8'A*8'G*8'A*8'B*}4''C*4'A/*4''C*4'B*4'A*4'B/*4'G*4'F*4'D*{8'D*8'E*8'F}/*1'G/*4'G*4'F*4'D*{8'D*8'E*8'F}/*2'G*2-/*
Wyrasta byliczka
Kujawskie
@3/8$bB {6'A*6'B*8''C*8'A}/*{6''C*6'B*8'A*8'B}/*{6'G*6'A*8'B*8'G}/*{6'B*6'A*8'G*8'A}/*{6'F*6'E*8'D*6'F*6'E}/*4.'G/*{6'F*6'E*8'D*6'F*6'E}/*4'C*{8-}/*
Skonczylismy na otlogu
Kujawskie
@3/8$bB {6'A*6n'B*8.''C*6n'B}/*{8.''C*6n'B*6'G*6'F}/*{6'A*6n'B*8.''C*6n'B}/*{8.''C*6n'B*6'G*6'F}/*{6'A*6n'B*8.''C*6n'B}/*{8.''C*6n'B*6'G*6'F}/*{6'A*6n'B*8.''C*6n'B}/*{8.''C*6n'B*6'G*6'F}/*{8'A*8'B*8'G}/*4.''C/*{6'A*6'A*8'B*8'G}/*4'F*{8-}/*
Dajze Panie Boze
Kujawskie
@3/8$bB {6'A*6'B*8''C*8''F}/*{6''F*6''D*8''C*8'A}/*{6'A*6'B*8.''C*6'A}/*{6'F*6'F*8'F*3'G*6.'A}/*{6'A*6'B*8''C*8'A}/*{6''C*6''E*8''C*3'B*6.'G}/*{6'A*6'B*8.''C*6'A}/*{6'F*6'F*8'F*3'G*6.'A}/*
U naszego jegomosci
Kujawskie
Przede dworem
Kujawskie
Przede dworem
Kujawskie
Przede dworem
Kujawskie
@6/4 {8'G*8'G*8''C*8''E}/*4''G*4''E*4''G*4''E*{8''A*8''G*8''F*8''E}/*4''F*4''D*4''F*4''D*{8''G*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*8''D*8''E*8''F*8''G*8''A*8''D*6''E*6''F*8''E*8''D*8''C*8'B}/*4
Instrumentalna - Marsz
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*4'B*{6'A*6'G}/*{6'F*3'A*3'B*8''C*8''E}/*4'A*3'G*{6'F*3-}/*{6.'E*3'E*8'E*6'E*6'G}/*{6'B*6'B*6'B*6'A*6'B*6'G}/*{6'F*6'A*8''C*6''C*6'B*6''C}/*4'A*3'G*{6'F*3-}/*
Padla mucha na konopie
Kujawskie
@3/8$xF {6'A*6x''C*8''D*6b'B*6'A}/*{8.'G*6'D*6x''C*6''D}/*{6'A*6x''C*8''D*6b'B*6'A}/*{8.'G*6'D*6'F*6'G}/*{6''C*6'G*8b'B*6b'B*6'A}/*{8.'G*6'F*6x''C*6''D}/*{6''C*6'G*6'F*6'G*6'A*6b'B}/*{8.'G*6'D*6'F*6'G}/*{8'G*8'B*8'B}/*{8'B*6'A*6'G*6
Juzes nie nasza dziewucha
Kujawskie
@2/4 {8'G*8''C*8'B*8'A}/*{8'A*}4'G*{8-}/*{8'B*8''D*8.''F*6''D}/*{8''C*}4''E*{8-}/*{8'G*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*}4''E*{8'G}/*{8'B*8''D*6''D*6''C*8'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*{8'G*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*}4''E*{8'G}/*{8'B*8'
A kulne ja kulne
Kujawskie
A zabaczysz Marysienku
Kujawskie
Poszla dziewczyna pu...
Kujawskie
@3/8 {6'A*6'B*8''C*8''D}/*{8''E*}4''E/*{6''D*6''E*6''E*6''D*6''C*6'B}/*{8'A*}4'E/*{6'A*6'B*8''C*8''D}/*{8''E*}4''E/*{6'E*6''C*8'B*8x'G}/*{8'A*}4'A/*{8'A*8''E*8'E}/*{6'A*6''C*8'B*8'E}/*{6'A*6'A*8''E*8'E}/*{6'A*6''C*8
Poszla dziewczyna pu...
Kujawskie
@3/8$xF {8''D*8''D*8''E}/*{6''C*6'A*8'B*8''C}/*{8''D*}4''C/*{6'B*6'A*8'B*8''C}/*{8'B*8'B*8''C}/*{6'A*6'G*8'F*8'D}/*{8''D*}4''D/*{6'B*6'A*8'B*8''C*6'A*6'G*8'F*8'D}/*{8'G*}4'G/*{6'B*6'A*8'B*8''C*6'A*6'G*8'F*8'D}/*{8'G*}4'G/*
Puk puk puk
Kujawskie
@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*4'B*{6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'G}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*{8'D*8'G*6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'G}/*4'B*{6'A*6'B}/*4''D*{8''E}/*4''D*{8-}/*4''G*{8''E}/*4''D*{8-}/*{6'B*6''C*8''D*8''E}/*{8''C*8''
A w rogu swita
Kujawskie
A zeby ja byla
Kujawskie
Usiadla Marysia
Kujawskie
Siadaj-ze siadaj, moje...
Kujawskie
@4/4$xF {8''D*8''E*8''D*8''C*}4'B*{8''C*8'A}/*{8'G*8'D*8'E*8'F*}4'G*{8'D*8'D}/*{8'F*8'G*8'A*8'B*8.''C*6'B*8'A*8'G}/*{8.'A*6'G*8'F*8'E*}4'E*4'D/*{8'D*8'E*8'F*8'G*8'A*8'B*8x''C*8'A}/*4''D*{8''D*8''E*}4''D*4''D/*{8'D*8'E*8
Instrumentalna - Marsz
Kujawskie
Wesele jedzie
Kujawskie
@3/8$xF {8'B*}4''D/*{8'B*}4''D/*{6'G*6'G*8'A*8''C}/*{8''E*8'G*8-}/*{6'B*6''E*8''D*8'D}/*{6'B*6''E*8''D*8'D}/*{8'G*8'G*6'A*6''C}/*{8'B*8'G*8-}/*{6'B*6''E*8''D*8'D}/*{6'B*6''E*8''D*8'D}/*{8'G*8'G*6'A*6''C}/*{8'B*8'G*8-}/*
Jasiu Jasiu
Kujawskie
@3/8$xF {8'D*8''D*8x''C}/*4''D*{8'G}/*{6b'B*6'A*8'G*8'A}/*{8'F*}4'D/*{8'D*8''D*8x''C}/*4''D*{8x''C}/*{6b'B*6'A*8'G*8'A}/*{8'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'D}/*4'G*{6b'B*6'A}/*{6'G*6'A*8'F*8'D}/*{8'G*}4b'B/*{8'D*8'F*8'D}/*4'G*{6b'B*6'A}/*{6'G*6'A*8'F*8'D}/*
Oj przyjechali zolnierze
Kujawskie
@3/8$xF 4'D*{8'F}/*4'G*{8b'B}/*{6'G*6'A*8'G*8b'E}/*{8n'F*}4'A/*4'D*{8'F}/*4'G*{6'A*6b'B}/*{6'G*6'A*8'G*6n'F*6b'E}/*{8n'F*}4'D/*{8'D*8b'B*8'G}/*{8'F*}4'D/*{6'G*6'A*8b'B*8''C}/*{8''D*}4'A/*{8'A*8b'B*8'G}/*{8n'F*}4'D/*{6'C*6,B*8'C*8'G}/*{8'F*}4'D/*
Przede dworem
Kujawskie
@3/8$xF 4b'B*{8'G}/*{8'F*}4'D/*{6'G*6'A*8b'B*8''C}/*{8''D*}4'G/*{8b'B*8'A*8'G}/*{8n'F*}4'D/*{6'D*6'C*8'D*8'G}/*{8'F*}4'D/*
Zywnie nie wiem
Kujawskie
@3/8$xF {8'D*8'D*8'D}/*{8'D*8'D*8'D}/*{6'G*6'G*8'A*8'A}/*{6'B*6''E*8.''D*6''C}/*{8'B*6'B*6'G*6'A*6'F}/*{6'G*6'G*8'F*8'D}/*{6'G*6'G*8'A*8'A}/*{6'B*6'B*8''C*8'A}/*{6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6'F}/*{6'G*6'G*8'F*8''D}/*{6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6
Poszly druchny
Kujawskie
@3/8$xF {6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'E*6'F*8'D*8-}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'G*6'B*8''C*8''E}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'E*6'F*8'A*8'A}/*{6'A*6x''C*8''D*8
A kulne ja swoj wianyszek
Kujawskie
@3/8$xF {8''D*8b'B*8'A}/*{8'G*8b'B*8'A}/*{6'G*6'F*8'G*8'A}/*{8n'F*}4'D/*{8'D*8'F*8'F}/*{8'G*8''D*8''D}/*{6'G*6'F*8'G*8b'B}/*{8'A*}4'A/*
Nie chciala nie chciala
Kujawskie
O juz to precz moja Marys
Kujawskie
@3/4$xF 4.''D*{8'B*8''D*8''E}/*4''C*{8'B*8''C*8''E*8''D}/*4'B*{8'B*8'A*8'G*}4'G/*4'A*{6'G*6'F*6'E*6'F*}4'D/*{8'D*8'E*8'F*8'G*8'A*8'B}/*{8'D*8'E*8'F*8'G*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*8''C*8'B*8''C*8''E}/*4''D*{8'B*8'A*8'G*}4'G/*4'A*{6
I daj zes juz panno mloda
Kujawskie
Oj zal mi cie panno-mloda
Kujawskie
@3/8$xF {8''D*8''D*8''E}/*4''D*{8'A}/*{6'G*6'A*8b'B*8''D}/*4.''D/*{8''D*8''F*8''E}/*4''D*{8'A}/*{6'G*6'A*8b'B*8''D}/*4.''D/*{8''D*8'A*8'G}/*{8''C*8''D*6b'B*6'G}/*{8''D*8'A*8'G}/*{8''C*8''D*6b'B*6'G}/*{6b'B*6''D*8''
Oj chmielu chmielu
Kujawskie
Oj chmielu chmielu
Kujawskie
@3/8$xF {6''D*6''E*8''F*6''E*6''D}/*{6''D*6''C*8b'B*8'A}/*{6'G*6'A*6b'B*6''C*8''D}/*4.''D/*{6''D*6''E*8''F*6''F*6''E*6''D}/*{6''D*6''C*8b'B*8'A}/*{6'G*6'A*3b'B*3'A*3b'B*3''C*6''D*6''E}/*4.''D/*{8''D*8'A*6
Oj chmielu chmielu
Kujawskie
A poszla dziewczyna ku...
Kujawskie
@5/4$xF {8'B*8''D*}4''E*4''D*{8'A*8'G*8'G*8'G}/*{8'B*8''D*}4''E*4''D*{8'A*8'G*8'F*8'G}/*{8'B*8''D*}4'A*4'B*{8'A*8''D*8x''C*8'A}/*{8'B*8''D*}4'A*4'B*{8'G*8'F*8'G*8'G}/*
Leci kania od Marysi
Kujawskie
@5/4$xF {8'E*8'A*8'B*8''D*8''E*8''F*8''E*8''D*8x''C*8'A*8'A*8'G*8''D*8x''C*8'G}/*{8'A*8'B*8''D*8''E*8''F*8''E*8''D*8x''C*8'A*8'A*8'G*8'G*8'F*8'G}/*{8'A*8'B*8''D*8'A*8x''C*8'B*8'A*8'G*8'A*8''D*8x''C*8'A}/*
Leci kania od Marysi
Kujawskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*8'B*8''D}/*{6'G*6'B*8''D*8''D}/*{6''E*6''C*8'B*8'G}/*{6'D*6'F*8'A*6'G*6'B}/*{6''D*6''C*6'A*6''D*8'B}/*{6'D*6'F*8'A*6'G*6'B}/*{6'G*6'F*6'E*6'G*8'D}/*{6'D*6'F*8'A*6'G*6'B}/*{6''D*6'
Ciazyly wstazki
Kujawskie

Pages