Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 1 - 50 of 876 | Click here to search the melodies

Wezme ja kontusz
Mazowsze i Krakowskie
@3/4$xFCG 4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*8n'G}/*{8n''C*8n''C*}4''D*4n''G/*2.''E/*{8n''C*8''E*8n''G*8''E*8''D*8n'G}/*{8'A*8n''C*8''E*8n''C*8'B*8'E}/*{8'A*8n''C*}4''E*4'G/*2.'A/*
Wyszla dziewczyna
od Osterode (w Prusach wschodnich)
W niedziele do dnia
Od Pilicy i Wolbromia
@3/4$xF 4''D*{8b'B*8''D*8n''F*8''D}/*4''C*{8'A*8''C*8''D*8'A}/*{8b'B*8b'B*}4b'B*4''C/*2.''D/*4''D*{8n''F*8n''F*8''G*8b''E}/*4''C*{8'A*8''C*8''D*8b'B}/*{8'G*8b'B*}4b'B*4'A/*2.'G/*
Podaj mi konia
od Wieruszowa (Mieleszyn)
Zielona laczka
ode Lwowa i Tarnowa
@3/4$xFCG 4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8n''C*8''E*8n''G*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8n''C*}4''E*4'G/*2.'A/*
Obleke kontusz
od Ostroleki, Ostrowa (Wysoce, Wasew i t.d.)
Wezme ja zupan
od Plocka
@3/4$xFCG {8'A*8'A*8n''C*8'A*8'G*8'E}/*{8'A*8'A*8n''C*8'B*8'A*8'G*8'E}/*{8'A*8'B*}4n''C*{8''D*8'B*8n'G}/*2.n''C/*{8''E*8''E*8n''G*8''E*8''D*8'B}/*{8'B*8''D*8''E*8n''C*8n''C*8'A}/*{8'E*8'F*8'G*}4'A*{8'B*8n''C}/*2.'B/*
Obleke ja zupan
od Torunia i Chelma
@3/4 {8''C*8'B*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8''C*8'B*8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*2.''G/*{8''A*8''G*8''F*8''E*8''F*8''A}/*{8''G*8''F*8''E*8''D*8''E*8''C}/*{8'G*8'G*}4'A*4'B/*2.'
Kontusz obleke
od Lublina
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*4'A*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8.''E*6''E*8''E*8n''F*8''E*8''D}/*{8.'B*6''D*8''D*8''E*8n''C*8'A}/*{8n''C*8n''C*}4'A*4'G/*2.'A/*
W niedziele rano
od Kozienic
@3/4$xFCG {8'E*8'E*}4.'A*{8'B}/*{8''D*8n''C*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4.n''F*{8''E}/*{8''A*8''E*}2''E/*{8''E*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n''C*8''D*}4.''E*{8'A}/*{8n''C*8'B*}4.'B*{8'G}/*{8'B*8'A*}2'A/*
Nikomu sie nie dziwuje
od Grudziaza
Koniarze koniarze
od Kluczborka
@3/4$bB {8.'F*6'F*}4'A*4''C/*{8.''D*6''D*}4'B*{8''F*8''D}/*{8.''C*6''C*}4'A*4''C/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'B*8'A}/*{8'F*8'A*}4''C*{8'A*8'F}/*{8.'B*6'B*}4''D*{8'B*8'A}/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'B*8'A}/*{8'F*8'F*8'A*8'F*8'A*8
Nu Mazurze bij nozkami
od Warszawy
@3/8$xFCGD {8'E*}4'E/*{8n'G*}4'A/*{6n''C*6'B*}4n''D/*{6'B*6n''C*}4'A/*{6'A*6''C*8.''E*6''D}/*{8''F*}4''D/*1.'B/*{8-}/*{6'B*6n''D*8.n''D*6n''C}/*{8'A*}4'B/*{8'E*}4n'G/*{8'E*}4n'D/*{6n'D*6'F*8.'A*6n'G}/*{8'B*}4n'G/*1.'E/*{8-}/*{8'E*}4'E/*{8n'G*}4'A/*{6n
Kochaneczko - oczki moje
od Osterode (Kraplewo)
@3/4$bB {8.'F*6'F*}4'A*4'A/*{8.'B*6'B*}4''D*{8''D*8''F}/*{8''D*8''F*}4.''C*{8'A}/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'G*8'A}/*{8'F*8'A*}4'A*4'A/*{8'B*8'B*}4''D*{8'B*8'G}/*{8'F*8'A*}4'A*4'A/*{8.'B*6'B*}4.'G*{8'A}/*
Idzie woda miedzy deby
od Warszawy (Mlociny)
@2/4$bBE {8'B*8'F*8'B*8''C}/*4''D*4''C/*2'B/*{8''D*8''C*8''D*8''E}/*4''F*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''C*8''D}/*4''E*{8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8''C}/*4''D*4''C/*2'B/*
Stala nam sie nowina, pani...
Od Warszawy
Stala nam sie nowina, pani...
od Sierpca
@2/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8b'B*8''C*}4b'B/*{8''D*8x''C*8''D*8b''E}/*{8''D*8x''C*}4''D/*4''D*4''D/*{8'D*8'F*8'A*8''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Poznania
Stala sie nam nowina, pani...
od Ilowa (Brzozow, Mlodziezyn)
Stala sie nam nowina, pani...
od Brzezin
Stala sie nam nowina, pani...
od Gostynina (Sierakowek)
Stala nam sie nowina
od Zychlina (Chocholow, Tretki)
Stala nam sie nowina, pani...
od Buska
Stala sie nam nowina, pani...
od Byton(?)ia i Tarnowskich Gor
Stala sie nam nowina, pani...
od Modrzejowa i Myslowic
Stala nam sie nowina, pani...
od Wielunia (Lyskornie)
Stala sie nam nowina, pani...
od Kostrzynia (Iwno, Siekierki)
Stala nam sie nowina, pani...
od Klobucka (Panki)
Stala sie nam nowina, pani...
od Kalisza
Stala nam sie nowina, pani...
od Plonska (Gromadzyn, Drozdzyn)
Stala nam sie nowina, pani...
od Torunia
Stala sie nam nowina, pani...
od Lubawy
Stala sie nam nowina, pani...
od Branska
Stala nam sie nowina, pani...
od Kozienic (Stara Wies)
Stala sie nam nowina, pani...
od Sandomierza (Gory wysokie)
Stala nam sie nowina, pani...
od Dzikowa
Stala sie nam nowina, pani...
od Slupi Nowej (Baszowice)
Stala sie nam nowina, pani...
od Opatowa
Hej od lysej gory jechali...
od Warki
@3/4$bBE {8'B*8''D*}4''F*4''F/*{8''F*8''D*}4''E*4''C/*{8''C*8'A*}4'F*4''E/*{8''E*8''C*}4''D*4'B/*{8'F*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4.''E*{8''C}/*{8''C*8'A*}4'F*4''E/*{8''E*8''C*}4''D*4'B/*
Nie pojde ja grabic siana
od Warszawy (Mlociny, Lomianki)
@3/4$xFCG {8'A*8n'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'A/*{8'A*8n'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'A/*4n''C*4n''C*{8n''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4.n'G*{8n'G}/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2'A/*4n''C*4n''C*{8n''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4.n'G*{8n'G}/*{8n'G*8'B*}4''D*
Jasio konie poil
od Warszawy (Gorce, Babice)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4''E*2'A/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*{8''D*8'B*}2n'G/*4n''C*2''E/*{8''E*8''E*}4''D*{8n''C*8'B}/*{8n''C*8''E*}4.n''G*{8''E}/*{8n''C*8'B*}2'A/*
Jasio konie poil
od Piaseczna (Jeziorna, Slomczyn)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4'B*2''D/*{8'B*8n'G*}4'A*4''D/*4'B*2n'G/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''G*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''G*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2
Jasio konie poil
od Kaluszyna (Wiszniew)
Przyjechal Jasienko z...
od Wyszkowa (Dabrowa)
Przyjechal Jasienko z cudzej...
od Radzymina, Serocka (Kuligow)
Jasio konie poil
od Jadowa (Gluchy, Niegow)
Siadaj Kasiu ze mna
od Kowla (na Wolyniu)
@3/4$xFCG {8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*{8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''F*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''D/*4n''C*2'A/*
Na majowej rosie Jas koniki...
od Branska
@3/4$xFCG {8'A*8n'G*}4'A*4''D/*4'A*4.n''C*{8'B}/*{8'A*8n'G*}4'A*4''D/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''F*8''E*}4''D*4n''C/*{8'B*8n'G*}4'B*4''D/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''F*8''E*}4n''C*4'A/*{8n'G*8n'G*}4'B*4''D/*{8
U zimnego zdroju Jasio konie...
od Zakroczyma (Modlin)
Jasio konie poil
od Sierpca i Biezunia

Pages