Kolberg 01 Pieśni

  
Song navigation:
  

Image link:


Full title: 
Dzieła wszystkie, t.1. Pieśni ludu polskiego.
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Pieśni ludu polskiego. Dzieła wszystkie, t.1. Wstępy J. Gajek, J. Krzyżanowski i M. Sobieski. Red. J. Gajek i M. Sobieski. Wrocław-Poznań 1961. Ss.LVI + 480, 10 tablic kolor. mapa. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Warszawa 1857.
Year: 
1857

Melodies

Displaying 1 - 50 of 876 | Click here to search the melodies

@3/4$xFCG 4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*2''E/*{8''E*8''E*8n''F*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*8'B*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8n''C*}4''E*4'G/*2.'A/*
Wezme ja kontusz
Mazowsze i Krakowskie
@3/4$xFCG 4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*8n'G}/*{8n''C*8n''C*}4''D*4n''G/*2.''E/*{8n''C*8''E*8n''G*8''E*8''D*8n'G}/*{8'A*8n''C*8''E*8n''C*8'B*8'E}/*{8'A*8n''C*}4''E*4'G/*2.'A/*
Wyszla dziewczyna
od Osterode (w Prusach wschodnich)
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8'A*8'G*8'E}/*4'A*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8''E*8''E*8''E*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*8''D*8''D*8''D*8''E*8n''C}/*{8'A*8'B*}4n''C*4'B/*2.'A/*
W niedziele do dnia
Od Pilicy i Wolbromia
@3/4$xF 4''D*{8b'B*8''D*8n''F*8''D}/*4''C*{8'A*8''C*8''D*8'A}/*{8b'B*8b'B*}4b'B*4''C/*2.''D/*4''D*{8n''F*8n''F*8''G*8b''E}/*4''C*{8'A*8''C*8''D*8b'B}/*{8'G*8b'B*}4b'B*4'A/*2.'G/*
Podaj mi konia
od Wieruszowa (Mieleszyn)
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8n''C*8'A*8'A*8'B*8n''C*8'B}/*{8n''C*8''E*}4''D*4n''F/*2.''E/*4''E*{8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8n''C*8''E*8''D*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4'E*4'G/*2.'A/*
Zielona laczka
ode Lwowa i Tarnowa
@3/4$xFCG 4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*4'A*{8n''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8n''C*8''E*8n''G*8''E*8''D*8n''C}/*{8'B*8''D*8''E*8''D*8n''C*8'B}/*{8'A*8n''C*}4''E*4'G/*2.'A/*
Obleke kontusz
od Ostroleki, Ostrowa (Wysoce, Wasew i t.d.)
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8n''C*8'B*8'G}/*4'A*{8'A*8n''C*8'B*8'G}/*{8'A*8'B*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8''E*8''E*8n''F*8''E*8''D*8'B}/*{8''D*8''D*8''E*8n''C*8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4''E*4'G*4'B/*2.'A/*
Wezme ja zupan
od Plocka
@3/4$xFCG {8'A*8'A*8n''C*8'A*8'G*8'E}/*{8'A*8'A*8n''C*8'B*8'A*8'G*8'E}/*{8'A*8'B*}4n''C*{8''D*8'B*8n'G}/*2.n''C/*{8''E*8''E*8n''G*8''E*8''D*8'B}/*{8'B*8''D*8''E*8n''C*8n''C*8'A}/*{8'E*8'F*8'G*}4'A*{8'B*8n''C}/*2.'B/*
Obleke ja zupan
od Torunia i Chelma
@3/4 {8''C*8'B*8''C*8''D*8'B*8'G}/*{8''C*8'B*8''C*8''D*8''E*8''C}/*{8''D*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*2.''G/*{8''A*8''G*8''F*8''E*8''F*8''A}/*{8''G*8''F*8''E*8''D*8''E*8''C}/*{8'G*8'G*}4'A*4'B/*2.'
Kontusz obleke
od Lublina
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*4'A*{8'A*8'A*8'B*8'G}/*{8'A*8'A*}4n''C*4''D/*2.''E/*{8.''E*6''E*8''E*8n''F*8''E*8''D}/*{8.'B*6''D*8''D*8''E*8n''C*8'A}/*{8n''C*8n''C*}4'A*4'G/*2.'A/*
W niedziele rano
od Kozienic
@3/4$xFCG {8'E*8'E*}4.'A*{8'B}/*{8''D*8n''C*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4.n''F*{8''E}/*{8''A*8''E*}2''E/*{8''E*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n''C*8''D*}4.''E*{8'A}/*{8n''C*8'B*}4.'B*{8'G}/*{8'B*8'A*}2'A/*
Nikomu sie nie dziwuje
od Grudziaza
@3/4$bB {8'F*8'A*}4.''C*{8'A}/*{8'A*8'G*}2'G/*{8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*{8'B*8'A*}2'A/*{8'F*8'A*8''C*8''D*8''C*8'A}/*{8'B*8''C*8''D*8''E*8''F*8''D}/*{8''C*8''D*}4.''C*{8'E}/*4'G*2'F/*
Koniarze koniarze
od Kluczborka
@3/4$bB {8.'F*6'F*}4'A*4''C/*{8.''D*6''D*}4'B*{8''F*8''D}/*{8.''C*6''C*}4'A*4''C/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'B*8'A}/*{8'F*8'A*}4''C*{8'A*8'F}/*{8.'B*6'B*}4''D*{8'B*8'A}/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'B*8'A}/*{8'F*8'F*8'A*8'F*8'A*8
Nu Mazurze bij nozkami
od Warszawy
@3/8$xFCGD {8'E*}4'E/*{8n'G*}4'A/*{6n''C*6'B*}4n''D/*{6'B*6n''C*}4'A/*{6'A*6''C*8.''E*6''D}/*{8''F*}4''D/*1.'B/*{8-}/*{6'B*6n''D*8.n''D*6n''C}/*{8'A*}4'B/*{8'E*}4n'G/*{8'E*}4n'D/*{6n'D*6'F*8.'A*6n'G}/*{8'B*}4n'G/*1.'E/*{8-}/*{8'E*}4'E/*{8n'G*}4'A/*{6n
Kochaneczko - oczki moje
od Osterode (Kraplewo)
@3/4$bB {8.'F*6'F*}4'A*4'A/*{8.'B*6'B*}4''D*{8''D*8''F}/*{8''D*8''F*}4.''C*{8'A}/*{8.'B*6'B*}4'G*{8'G*8'A}/*{8'F*8'A*}4'A*4'A/*{8'B*8'B*}4''D*{8'B*8'G}/*{8'F*8'A*}4'A*4'A/*{8.'B*6'B*}4.'G*{8'A}/*
Idzie woda miedzy deby
od Warszawy (Mlociny)
@2/4$bBE {8'B*8'F*8'B*8''C}/*4''D*4''C/*2'B/*{8''D*8''C*8''D*8''E}/*4''F*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''C*8''D}/*4''E*{8''F*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8''C}/*4''D*4''C/*2'B/*
Stala nam sie nowina, pani...
Od Warszawy
@2/4$xF {8'G*8'D*8'G*8'A}/*4'B*4'A/*2'G/*{8''D*8''C*8'B*8''C}/*{8''D*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8'B}/*4''C*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'D}/*4'B*4'A/*2'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Sierpca
@2/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'A}/*{8b'B*8''C*}4b'B/*{8''D*8x''C*8''D*8b''E}/*{8''D*8x''C*}4''D/*4''D*4''D/*{8'D*8'F*8'A*8''C}/*{8b'B*8'A*}4'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Poznania
@2/4$xF {8'G*8'A*8b'B*8'G}/*4'A*{6'G*6'F*6'E*6'F}/*2'D/*{8b'B*8''C*8''D*8''D}/*4''C*{8''D*8''C}/*{8b'B*8b'B*8'A*8'F}/*4'G*{8''C*8'A}/*{8b'B*8b'B*8'A*8'F}/*4'G*{6'G*6'F*6'E*6'F}/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Ilowa (Brzozow, Mlodziezyn)
@2/4$bB {8'C*8'C*8'F*8'F}/*4'A*{8'G*8'E}/*2'F/*{8'A*8'A*8''C*8'A}/*4''C*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'B*8'G}/*4'B*{8''C*8'B}/*{8'A*8'G*8'A*8'F}/*4'A*{8'G*8'E}/*2'F/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Brzezin
@2/4 {8''C*8''C*8''E*8''C}/*4''D*4'G/*2'G/*{8''E*8''F*8''G*8''E}/*4''G*{8''A*8''G}/*{8''F*8''E*8''F*8''D}/*4''F*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''E*8''C}/*4''D*4''C/*2''C/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Gostynina (Sierakowek)
@2/4$xF {8'G*8'G*8'B*8'B}/*4''D*{8''G*8'B}/*4''D*{8''G*8'B}/*{8.''D*6''C*8'A*6'A*6'B}/*4'G*{8'B*8''D}/*{8.''D*6''C*8'A*6'A*6'F}/*4'G*{8'B*8'D}/*
Stala nam sie nowina
od Zychlina (Chocholow, Tretki)
@2/4$xF 2''D/*{8'G*8'G*8'B*8''D}/*{8''C*8'A*}4'G/*4'B*4''D/*{8''C*8'A*}4'G/*4'G*4'B/*{8'D*8'F*}4'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Buska
@2/4$xF {8'G*8'D*8'G*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'F}/*2'G/*{8''D*8''D*8''D*8''D}/*{8''D*8''F*8''G*8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'A}/*{8'B*8''C*8''D*8'B}/*{8'B*8'A*8'G*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'F}/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Byton(?)ia i Tarnowskich Gor
@2/4 {8'G*8''C*8''C*8'B}/*{8''C*8''E*}4''D/*2''C/*{8''C*8''E*8''E*8''D}/*{8''E*8''F*8''G*8''E}/*{8''D*8''D*8''D*8''C}/*{8''D*8''F*8''E*8''D}/*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''E*}4''D/*2''C/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Modrzejowa i Myslowic
@3/4$xFCG 4.'A*{8'B*8n''C*8'A}/*{8'B*8'G*}2'E/*4.'A*{8'B*8n''C*8'A}/*{8'B*8'G*}2'E/*4.''D*{8'B*8''E*8'G}/*4.'A*{8'B*8n''C*8'A}/*{8'B*8'G*}2'E/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Wielunia (Lyskornie)
@3/4 {8'G*8'B*}4''C*4'B/*{8''C*8'A*}2'B/*{8''C*8''D*}4''E*4''E/*{8''F*8''D*}2''E/*2''C*4''E/*2''D*4''C/*{8'B*8'G*}2''E/*2''C*4''E/*2''D*4''C/*{8'B*8'G*}2''C/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Kostrzynia (Iwno, Siekierki)
@3/4$xF {8'D*8'F*}4'G*4'F/*4'A*4'F*4'D/*{8'F*8'G*}4b'B*4'A/*4''C*4''C*4b'B/*{8'A*8'G*}4'F*4'F/*4'G*4b'B*4b'B/*{8'A*8'F*}4'D*4'F/*4'G*4'A*4'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Klobucka (Panki)
@2/4 {8'G*8''C*8''E*8''C}/*4''E*{8''D*8'B}/*2'G/*{8''E*8''D*8''E*8''F}/*4''G*{8''G*8''G}/*{8''G*8''F*8''E*8''D}/*4''F*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''E*8''C}/*4''G*{8''D*8'B}/*2''C/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Kalisza
@2/4 {8'B*8''C*8''D*8''C}/*4''E*{8''C*8'B}/*2'G/*{8''E*8''F*8''G*8''E}/*4''G*{8''A*8''E}/*{8''F*8''E*8''D*8'B}/*4''C*{8''D*8''E}/*{8''F*8''E*8''D*8''C}/*4''E*{8''C*8'B}/*2'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Plonska (Gromadzyn, Drozdzyn)
@2/4$xF {8'G*8'G*8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*2'G/*{8'G*8'B*8''D*8'B}/*4''D*{8''E*8''D}/*{8''C*8'A*8''C*8'A}/*4''C*{8''D*8''C}/*{8'B*8'G*8'B*8'G}/*4'A*{8'F*8'D}/*2'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Torunia
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4'B*{8'A*8'F}/*2'G/*{8'B*8''C*8''D*8''E}/*4'A*{8''D*8''D}/*{8'B*8''C*8''D*8''E}/*4'A*{8''D*8'B}/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8'A*8'F}/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Lubawy
@2/4$xFCG {8'A*8'A*8n''C*8n''C}/*4'B*4'G/*2'E/*{8n''C*8n''C*8''E*8''E}/*4''D*{8''D*8'B}/*{8'A*8'A*8n''C*8n''C}/*4'B*{8''D*8'B}/*{8'A*8'A*8n''C*8n''C}/*4'B*4'G/*2'E/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Branska
@2/4 {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4'A*{8''C*8'B}/*2'G/*{8''C*8''D*8''E*8''F}/*4''G*{8''A*8''G}/*{8''F*8''E*8''D*8''C}/*4''E*{8''A*8''G}/*{8''F*8''E*8''D*8''C}/*4'A*{8''C*8'B}/*2'G/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Kozienic (Stara Wies)
@2/4$xF {8'G*8'G*8'A*8'A}/*4'B*{8'A*8'F}/*2'G/*{8''D*8x''C*8'A*8x''C}/*4''D*{8''E*8''D}/*{8x''C*8''D*8'A*8'B}/*4''C*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'A}/*{8'B*8'A*8'F*8'D}/*2''D/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Sandomierza (Gory wysokie)
@2/4 {8''C*8''D*8''C*8''D}/*4''C*{8''E*8''D}/*2''C/*{8''G*8''F*8''E*8''F}/*4''G*{8''A*8''G}/*{8''F*8''E*8''D*8''E}/*4''F*{8''G*8''F}/*{8''E*8''D*8''C*8''D}/*4''C*{8''E*8''D}/*2''C/*
Stala nam sie nowina, pani...
od Dzikowa
@2/4$xF {8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''E*8''D}/*{8''C*8''C*8''C*8''C}/*4'B*{8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G*8'G}/*4'B*4'A/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Slupi Nowej (Baszowice)
@2/4$xF {8'G*8'G*8'G*8'G}/*4'A*4'B/*2'G/*{8'G*8'A*8'B*8''C}/*4''D*{8''E*8''E}/*{8''C*8''C*8''C*8''C}/*4'B*{8''D*8''C}/*{8'B*8'B*8'G*8'A}/*4'B*4'F/*2'G/*
Stala sie nam nowina, pani...
od Opatowa
@4/4$xF {8'G*8'F*8'G*8'B*}4.''D*{8''E}/*{8''D*8''C*8'B*8'A*}4.'B*{8'G}/*{8''D*8''C*8'B*8''C*}4.''D*{8''G}/*{8''F*8''F*8''D*8''F*8''G*8'G*}4-/*
Hej od lysej gory jechali...
od Warki
@3/4$bBE {8'B*8''D*}4''F*4''F/*{8''F*8''D*}4''E*4''C/*{8''C*8'A*}4'F*4''E/*{8''E*8''C*}4''D*4'B/*{8'F*8'B*}4''D*4''D/*{8''D*8''D*}4.''E*{8''C}/*{8''C*8'A*}4'F*4''E/*{8''E*8''C*}4''D*4'B/*
Nie pojde ja grabic siana
od Warszawy (Mlociny, Lomianki)
@3/4$xFCG {8'A*8n'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'A/*{8'A*8n'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'A/*4n''C*4n''C*{8n''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4.n'G*{8n'G}/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2'A/*4n''C*4n''C*{8n''C*8''E}/*{8''D*8'B*}4.n'G*{8n'G}/*{8n'G*8'B*}4''D*
Jasio konie poil
od Warszawy (Gorce, Babice)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4''E*2'A/*{8'A*8'G*}4'A*4n''C/*{8''D*8'B*}2n'G/*4n''C*2''E/*{8''E*8''E*}4''D*{8n''C*8'B}/*{8n''C*8''E*}4.n''G*{8''E}/*{8n''C*8'B*}2'A/*
Jasio konie poil
od Piaseczna (Jeziorna, Slomczyn)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4n''C/*4'B*2''D/*{8'B*8n'G*}4'A*4''D/*4'B*2n'G/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''G*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''G*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2
Jasio konie poil
od Kaluszyna (Wiszniew)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'B/*{8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*2n'G/*4n''C*4n''C*4''E/*{8n''G*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*{8n''C*8'B*}2'A/*
Przyjechal Jasienko z...
od Wyszkowa (Dabrowa)
@3/4$xFCG {8'B*8n'G*}4n'G*4'B/*4n''C*2'A/*{8'B*8n'G*}4n'G*4'B/*4n''C*2'A/*4n''C*4''E*4''E/*{8''E*8''F*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*4n''C*2'A/*4n''C*4''E*4''E/*{8''E*8''F*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''E/*4n''C*2
Przyjechal Jasienko z cudzej...
od Radzymina, Serocka (Kuligow)
@3/4$xFCG {8'B*8'B*}4n'G*4'A/*4n''C*2'A/*{8''D*8'B*}4n'G*4'A/*4n''C*2'A/*4n''C*4n''C*4n''C/*{8n''C*8''E*}4''D*4n''C/*{8'B*8'B*}4n'G*4'A/*4n''C*2'A/*4n''C*4n''C*4''E/*{8n''G*8''E*}4.''D*{8n''C}/*{8'B*8'B*}4n'G*4'A/*4n''C
Jasio konie poil
od Jadowa (Gluchy, Niegow)
@3/4$xFCG {8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*2''E/*{8'A*8'G*}4'A*4'B/*4n''C*2'A/*{8n''C*8n''C*}4n''C*4''E/*4''D*2'B/*{8n'G*8'F*}4n'G*4'B/*4n''C*2'A/*{8n''C*8n''C*}4''E*4n''G/*4''D*2'B/*{8n'G*8'F*}4n'G*4'B/*4n''C*2'A/*
Siadaj Kasiu ze mna
od Kowla (na Wolyniu)
@3/4$xFCG {8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*{8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''F*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''D/*4n''C*2'A/*
Na majowej rosie Jas koniki...
od Branska
@3/4$xFCG {8'A*8n'G*}4'A*4''D/*4'A*4.n''C*{8'B}/*{8'A*8n'G*}4'A*4''D/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''F*8''E*}4''D*4n''C/*{8'B*8n'G*}4'B*4''D/*{8n''C*8'B*}2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''F*8''E*}4n''C*4'A/*{8n'G*8n'G*}4'B*4''D/*{8
U zimnego zdroju Jasio konie...
od Zakroczyma (Modlin)
@3/4$xFCG {8n'G*8n'G*}4'B*4n'G/*4n''C*2'A/*{8n''C*8n''C*}4'B*4n'G/*4n''C*2'A/*2n''C*4n''C/*{8''E*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n'G*8'B*}4''D*4'B/*4n''C*2'A/*2n''C*4n''C/*{8n''C*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*4n''C*2'A/*
Jasio konie poil
od Sierpca i Biezunia

Pages