Kolberg 06 Krakowskie 2

  
Song navigation:
  Full title: 
Dzieła wszystkie. T. 6, Krakowskie. Cz. 2
Collection type: 
Catalogue
Country / Region: 
PL
Edition info: 
Krakowskie, cz. II. Dzieła wszystkie, t.6. Wrocław-Poznań 1963. Ss.VI, 536, ilustr. Reedycja fotooffsetowa, pierwodruk: Kraków 1873.
Year: 
1873

Melodies

Displaying 1 - 50 of 932 | Click here to search the melodies

@3/4 {8''E*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''E*8''D*}4''C*{8-}/*{8''E*8''F*}4.''G*{8''E}/*4''F*4''D*{8-}/*4''E*4.''G*{8''F}/*4''E*4''D*{8-}/*{8''E*8''D*}4''E*{8''F*8''D}/*{8''D*8''C*}4''C*{8-}/*
Nie ma na swiecie
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8n''C*}4''D/*{8''E*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''D*}4''E/*{8'B*}4'B*{8'B}/*{8'B*8''D*}4''E/*{6n''C*6'B*}4'A*{8'B}/*{8n''C*8'B*}4''D/*{6n''C*6'B*}4'A*{8'A}/*
Porachuj dziewcyno gwiazdecki
Krakowskie
@2/4$xF {8.'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*6''D*6x''C}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*8''E}/*4''C*4'A/*{8''C*6''C*6'B*8''C*8''D}/*4'B*4'G/*{8'F*8'A*8'A*8'F}/*{8'G*8'B*6'B*6'B*8''D}/*{8''C*8'B*8'A*8''C}/
Niechze ten glos
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*6'E*6'F*}4'G/*{8b'B*}4''D*{8''D}/*{8''D*8''D*8''C*6b'B*6'A}/*{8'G*}4b'B*{8-}/*{8x''C*8''E*}4''D/*{8x''C*}4''D*{6b'B*6'A}/*{8'G*8'A*8b'B*8'G}/*{8'F*}4'D*{8-}/*
Kwiatecki wianecki
Krakowskie
Oberek
Krakowskie
@3/8$bBE {6'B*6''D*8''E*6''E*6''D}/*{8''F*}4''F/*{6''F*6''G*6''F*6''E*6''D*6''E}/*{8''C*8''E*6''D*6''C}/*{6'B*6''D*8''E*6''E*6''D}/*{8''F*6''E*6''D*6''C*6'A}/*4.'B/*{8''C*8''C*6''C*6''D}/*{8'
Oberek
Krakowskie
@2/4 {8''C*8''D*8''E*8''G}/*{8x''F*}4''D*{8-}/*{8''C*8''D*8''E*8''G}/*{8x''F*}4''D*{8-}/*{8''F*6''E*6''D*}4''C/*{6'B*6''C*}4.''D/*{6''C*6''D*6''C*6'B*8'G*6'A*6'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*
Otworz ze
Krakowskie
@2/4$xF {8.'B*6''C*8''D*8''D}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*8'B}/*{8''D*6''D*6x''C*8''D*8''E}/*4''D*4'B/*{8'G*8'B*6'B*6'A*6'B*6''D}/*{8.''C*6'B*6'A*6'B*6''C*6'A}/*{8'G*8'B*8'B*8''D}/*4''C*4'A/*{8'G*8'B*6'B*6'A*6'B*6'
Krakowiak
Krakowskie
Dobranoc dobra dziewcyno...
Krakowskie
@3/8$bB {8'C*8'F*6'A*6n'B}/*{8''C*}4''C/*{6''C*6''D*6''C*6'B*8'A}/*{8'G*8'B*6'A*6'G}/*{6'F*6'G*8'A*6'A*6'G}/*{8''C*6'B*6'A*6'G*6'E}/*4.'F/*{6'F*6'A*8'B*6'B*6'A}/*4.''C/*{6''C*6''D*6''C*6'A*6'G*6'A}/*{8'G*8'B*6'A*6'G}/*{6'F*6'A*8
Blogoslaw ze nam matko moja
Krakowskie
@2/4$bBE {8''D*}4''F*{8''F}/*{8n''E*8''G*8''D*8''C}/*4''D*4''E/*{8''D*8''C*}4'B/*4.''F*{8''F}/*{8''D*8''C*}4'B/*4''E*{8''D*8''C}/*4'B*{6''D*6''C*8'B}/*{8''D*}4''E*{8'B}/*{8''C*8''F}/*{8n''E*6''D*6''C}/*4
Krakowiak
Krakowskie
@3/8 {6'G*6''C*8''F*8''E}/*{8''G*8''G*8''F}/*{6''G*6''G*8''F*8''E}/*{8''C*8'B*8'G}/*{8'G*8''F*8''E}/*4''G*{6''F*6''D}/*4''C*{8''C}/*{6''D*6''D*8''D*8''D}/*{6''F*6''E*}4''D/*{6''F*6''F*8''E*8'
Juz my jedziemy
Krakowskie
@3/8$xF {6''D*6''D*8''E*8''E}/*4''D*{8''D}/*{6'B*6''C*8'B*8'G}/*4'A*{8'A}/*{6'G*6'F*8'G*6'A*6'B}/*{8''C*8'B*8''D}/*4.''C/*{6'A*6'B*8''C*6'B*6'G}/*4'A*{8'A}/*
Moje starosciny
Krakowskie
@3/8$xF {6''D*6''D*8''E*8''E}/*4''D*{6''D*6''C}/*{6'B*6''C*8'B*6'B*6'G}/*4'A*{8'A}/*{6'G*6'F*8'G*6'A*6'B}/*4.''C/*{8''C*6''C*6'B*6''C*6'A}/*{6'B*6'A*6'B*8''C*6'B*6'G}/*4'A*{8'A}/*
Moje starosciny
Krakowskie
@2/4$bBE {8''F*8''F*8''G*8''G}/*4''F*4''F/*{8''D*8''D*8''D*8'B}/*4''C*4''C/*{8'B*8'B*6'B*6''C*8''D}/*{8''E*8''D*}4''F/*4''F*{8''E*8''C}/*{8''C*8''E*8''D*8'B}/*4''C*4''C/*
Dajze nam
Krakowskie
@2/4$bBE {8''F*8''F*8''G*8''G}/*4''F*4''F/*{6''D*6''E*8''D*8''D*8'B}/*4''C*4''C/*{6'B*6'A*8'B*8''C*8''D}/*{8''E*8''D*}4''F/*4''F*{6''E*6''D*6''E*6''C}/*{6''C*6''D*8''E*8''D*8'B}/*4''C*4''C/*
Dajze nam
Krakowskie
@2/4$xF {8'D*}4'G*{8'A}/*4'B*4'A/*{8'B*8''C*}4''D/*{8''D*}4''D*{8'A}/*4''C*4'B/*{8'B*8'A*}4'G/*{8'A*}4''D*{8x''C}/*4'A*4'F/*{8'G*8'A*}4'B/*{8'A*}4''D*{8x''C}/*4'A*4'F/*{8'G*6'B*6'A*}4'G/*{8'G*8'A*8'B*8'A}/*{8''C*8'B*8'A*8'G}/*{8'B*8'
Do jamy wilcku do jamy
Krakowskie
@2/4$xF 4'D*{8'G*8'A}/*4'B*4'A/*{8'B*8''C*}4''D/*{8''D*}4''D*{8'A}/*{6x''C*8.''D*}4'A/*{8'B*6''C*6'B*}4'A/*{6'B*6''C*}4''D*{8'A}/*{6x''C*8.''D*}4'B/*{8''C*6'B*6'A*}4'F/*{8'G*}4'B*{8''D}/*{6x''C*8.''D*}4'B/*{8''C*6'B*6'A*}4'G
Moje mile kobietecki
Krakowskie
@3/4$xF {8''C*8''E*8''D*8''D*}4''C/*{8'B*8'B*8'A*8'A*8'G*8''E}/*{8''C*8''E*8''D*8''D*8''C*8''C}/*{8'B*8'B*8'A*8'A*8'G*8''E}/*{8''D*8''D*8''C*8''E*8''D*8''D}/*{8''C*8''C*8'B*8'B*8'A*8'A}/*{8'G*8'G*8'A*8
Jus tobie nie trza hasac z...
Krakowskie
@3/4$xF {8''C*8''E*8''D*8''D*}4''C/*{6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6''C*6'A*6'F*8'G*8''E}/*{8''C*8''E*6''D*6''E*8''D*}4''C/*{6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6''C*6'A*6'F*8'G*8''E}/*{6''D*6''E*8''D*8''C*8''E*6''D*6'
Jus tobie nie trza hasac z...
Krakowskie
@3/4$xF {8''C*8''E*8''D*8''D*}4''C/*{6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6''C*6'A*6'F*}4'G/*{8''D*8''D*8''C*8''E*8''D*8''D}/*{8''C*8''C*6'B*6''D*6'B*6'G*6'A*6''C*6'A*6'F}/*{8'G*8'G*6'A*6''C*6'A*6'F*}4'G/*
O moj mily panie mlody
Krakowskie
@3/4$bBE {6'F*6'B*}4''D*{8''D*8''F*8''E}/*{6''F*6''E*}4''C*{8''C*6''E*6''F*6''E*6''C}/*{6''D*6''C*}4'B*{8'A*8'B*6''C*6''D}/*{8''C*8'A*8'F*6'G*6'A*}4'B/*{6''D*6''C*}4'B*{8'A*8'B*6''C*6''D}/*{8''C*8'A*8'F*8
Taniec do kola
Krakowskie
Taniec do kola
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'B*8''D*8''F}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''G*8'G*8.''G*6''F}/*{8''F*}4''E*{6'B*6'A}/*{8'G*8'B*8.''D*6''F}/*{8''E*}4''G*{8''E}/*{8''F*8''F*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*
Otworz ze otworz ze
Krakowskie
Otworz ze otworz ze
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'G*8''F*8''F}/*{8''F*}4''E*{8''C}/*{8'G*8'G*8''F*8''F}/*{8''F*}4''E*{8''C}/*{8'G*8'G*8''F*8''F}/*{8''E*}4''E*{8''C}/*{8'G*8'G*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*
Kurzyla sie drozka
Krakowskie
@2/4 {8''E*}4''G*{6''A*6''G}/*{8''E*8''G*6x''F*6''G*6''A*6''G}/*{8''C*}4''E*{6''D*6''C}/*{8'B*8''D*8''D*8''C}/*{8''C*}4''E*{6''D*6''C}/*{8''E*8''G*6x''F*6''G*6''A*6''G}/*{8''C*}4''E*{6''D*6'
Kurzyla sie drozka
Krakowskie
@3/8 {8'G*8''F*6''F*6''E}/*{8''G*}4''G/*{6''F*6''G*6''A*6''G*6''F*6''E}/*{8''D*}4''C/*{8''C*8''F*8''F}/*{6''F*6''A*8''F*6''E*6''D}/*4''C*{8''C}/*{8''D*8''D*8''E}/*{8''G*}4''F/*{6''D*6''E*8'
Instrumentalna - Oberek
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8n''C}/*{8n''C*}4'B*{8-}/*{8'A*8'B*8n''C*8n''C}/*{8n''C*}4'B*{8-}/*{8n''C*8n''C*}4'A/*{8'A*}4'B*{8'G}/*{8'E*8'G*8'G*8'G}/*{8'A*}4'A*{8-}/*
A jak ja ci bede na wesele
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8''E}/*{8''D*}4'B*{8'G}/*{6'A*6'G*6'A*6'B*8n''C*8''E}/*{8''D*}4'B*{8-}/*{8''D*6n''C*6'B*}4'A/*{8'G*}4'B*{8'G}/*{8'E*8'G*6'A*6'G*6'F*6'G}/*{8'A*}4'A*{8-}/*
A jak ja ci bede na wesele
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'A*8'B*8n''C*8''E}/*{8''D*}4'B*{8-}/*{8''E*8''E*}4''E/*{8''E*}4''D*{6n''C*6'B}/*{8'A*8'B*8n''C*8''E}/*{8''D*}4'B*{8-}/*{6'B*6n''C*6'B*6n''C*}4'A/*{8'G*}4'E*{8'E}/*
A grala muzyka od rana
Krakowskie
@2/4$xFCG {8'E*8'G*}4'A/*{8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''D*}4'B/*{8''D*}4''E*{8''E}/*{8'B*8''D*}4''E/*{6n''C*6'B*}4'A*{8n''C}/*{8'B*8''D*}4n''C/*{8'B*}4'A*{8'E}/*
Rybka wody pragnie
Krakowskie
@2/4$xF {6'G*6'G}/*{8'A*8'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''D*{8x''C}/*{8''D*8''E*}4''C/*{8.'A*6'G*8'A*8'B}/*{8''C*8''C*8'B*8'G}/*{8'A*}4''C*{8'B}/*{8'A*8'F*}4'G/*{8'A*}4''C*{8'B}/*{8.'A*6'G*8'A*8'B}/*{8''D*}4''C*{8'B}/*{8
Abo my to pani matko
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'B*8''D*8''F}/*{8''E*}4''C*{8-}/*{8''D*8'G*8.''G*6''F}/*{8''F*}4''E*{8-}/*{8'G*8'B*8''D*8''F}/*{8''E*}4''G*{8''E}/*{8''D*8''D*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*
Otworz ze mi otworz
Krakowskie
@2/4 {8''C*8'A*8x'F*8'D}/*{6'G*6'B*}4''D*{6''C*6'B}/*{8'A*8''E*8.''D*6''C}/*{8''C*}4'B*{6'A*6'G}/*{6'A*6'B*6''C*6'A*8x'F*8'D}/*{6'G*6'B*}4''D*{8'B}/*{6'A*6'B*6''C*6'A*6x'F*6'G*6'A*6x'F}/*{8'G*}4'G*{8-}/*
Otworz ze mi otworz
Krakowskie
@2/4 {8'G*8'B*8''D*8''F}/*{6''F*6''E*}4''C*{8-}/*4''G*{8.''G*6''F}/*{8''F*}4''E*{8-}/*{8'G*8'B*8''D*8''F}/*{6''E*6''G*}4''G*{8''E}/*{8''F*8''F*8'B*8'B}/*{8''C*}4''C*{8-}/*{8''C*8'A*6x'F*6'D*6'E*6x'F}/*{6'G*6'B*}4''D
Otworz ze mi otworz
Krakowskie
Dobra nocka
Krakowskie
@3/8$xF {6'G*6'B*8''C*8'B}/*{8''D*}4''D/*{6''C*6''E*8''F*8''D}/*{8''C*}4'G/*{6'G*6'B*8''C*8'B}/*{8''D*8''C*8'A}/*4'G*{8-}/*{6'A*6'F*8'A*8'B}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6''C*8''D*8'B}/*{8'G*}4'F/*{6'D*6'F*8'G*8'A}/*{8''C*8'B*8'F}/*4.'
Dobra nocka
Krakowskie
@4/4$xF 4''D*{6''C*6'B*6'A*6'B*}4''D*{8'B*8'B}/*4''D*{8''E*8''D*}4'B*4'A/*4''C*{6''D*6''C*6'B*6''C*}4''E*{6''C*6'B*6'A*6'G}/*{8'F*8'D*8'E*8'F*}4'G*{6'G*6'A*6'B*6''C}/*4''D*{6''C*6'B*6'A*6'B*}4''D*{8'B*8'B}/*4'
Instrumentalna - Marsz
Krakowskie
@3/8$xF {8'G*8''C*8'B}/*{8''D*}4''D/*{8''C*8''E*8''D}/*{8''C*}4'B/*{8'G*8''C*8'B}/*{8''D*}4''D/*4.''C/*4'G*{8-}/*{8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4'A/*{8''C*8''C*8'B}/*{8'G*}4'D/*{8'F*8'F*8'G}/*{8''C*}4'B/*4.'G/*4'G*{8-}/*
Przeleciel sokol przez jeji
Krakowskie
@3/8$xFCG {6'E*6'G*8'A*8n''C}/*{8''E*}4'A/*{8''E*8''E*8'B}/*{8''E*}4'A/*{6n''C*6''E*8''E*8''D}/*{6n''C*6'B*8'A*8'G}/*{6'E*6'G*8'A*8n''C}/*{8'B*}4'E/*{6'E*6'G*8'A*8n''C}/*{8''E*}4'A/*{6''E*6''A*6''E*6''D*8'B}/*{6''E*6n'
Juz my idemy
Krakowskie
@3/8$xF {8'G*8'B*8''C}/*{8''D*}4''E/*{8''D*8''D*8x''C}/*{8''D*8''C*6'A*6-}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'A*}4''C/*{8'B*8'G*8-}/*{8'B*}4''C/*{8''D*}4''E/*{8''D*}4x''C/*4.''D/*{8''C*8'A*8-}/*{8''D*8''D*8''C}/*{8'B*
Powstan powstan matko z grobu
Krakowskie
Dziekuje wam stoly
Krakowskie
@3/8$xF {8'A*8'A*8'B}/*{8''C*}4'A/*{6'A*6'A*8''C*8'B}/*{8'G*}4'F/*{6'D*6'F*8'G*8'A}/*{8''C*8'B*8'F}/*4.'G/*{6'A*6'F*8'A*8'A}/*{8''C*}4'B/*{8''D*8''D*8''C}/*{8''C*}4'B/*{6'A*6''E*8''E*8''D}/*{8''C*8'B*8'F}/*4.'G/*
Zwolajcie mi pana ojca mego
Krakowskie
Instrumentalna - Marsz
Krakowskie
@3/4$xFCG 4'A*{8'A*8n''C*8'B*8'A}/*4n''C*{8''E*8''E*8''D*6n''C*6'B}/*{6'B*6n''C*8''D*}4''E*{6n''C*6'B*8'A}/*{8n''C*8''D*}2''E/*{6n''F*6''E*8''E*}4''D*4''E/*{8n''C*8'G*}2'A/*
Przelecial sokol przez panski...
Krakowskie
@3/8 {6'G*6'A*8'B*6'B*6''C}/*{6''D*6''D*8''E*8''F}/*{6''D*6''D*8.''E*6''C}/*{6'B*6''C*8'B*8'G}/*{8''C*8''C*8''C}/*{6'G*6'A*8'B*6'B*6''C}/*{6''D*6''D*8''E*8''F}/*{6''D*6''D*8.''E*6''C}/*{6'B*6''C*8''D*
Do cugu koni
Krakowskie
@2/4$bB {8''C*8''C*}4'A/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'G*8'G*}4'B/*{8'A*}4''C*{8''C}/*{8'A*8''C*}4'A/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'B*8'B*8'G*8'B}/*{8'A*}4'F*{8-}/*
Przezegnaj matusiu
Krakowskie
@2/4$bB {6''C*6''D*6''E*6''F*}4'A/*{8'G*}4'B*{8'B}/*{8'G*8'A*}4'B/*{8''D*}4''C*{8''C}/*{8''C*8''C*}4'A/*{8''C*}4'B*{8'B}/*{8'B*8'B*6'G*6'A*8'B}/*{8'A*}4'F*{8-}/*
Przezegnaj matusiu
Krakowskie
@2/4$bBE {8''D*}4''F*{6n''E*6''D}/*{6''C*6''D*}4''F*{6n''E*6''D}/*{8''C*8n''E*8''G*8n''E}/*{6''D*6''E*8''D*}4'B/*{6''C*6b'A*8''C*}4n'A/*{6'A*6'B*}4''D*{8''D}/*{6''C*6''D*6n''E*6''F*6''G*6''F*6n''E*6'
Urosla urosla w onym lesie
Krakowskie

Pages