Sbírka Jar. a Vl. Smutných

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Sbírka Jaroslava a Vlasty Smutných
Description: 

Sběr lidových písní manželů Vlasty (†) a Jaroslava Smutných, který započal zkraje padesátých let a trval až do počátku 21. století, obsahuje čtyři hlavní okruhy:

1. HORŇÁCKO, kde zaznamenával ing. Jaroslav Smutný písničky coby basista muziky Martina Hrbáče i při
jiných příležistech;

2. VESELSKO, které je místem bydliště manželů Smutných: „Písně si říkaly o to, aby byly uchovány!“. Z
této části už J. Smutný řadu publikací vydal, viz přiloženou bibliografii.

3. SLOVENSKO, kde byl Jaroslav Smutný na vojně a kde jako stavař stavěl hotel v Handlové a kam jezdil s
paní Vlastou za písněmi. (Cenný sběr z Handlovské doliny se ztratil.)

4. VALAŠSKO. Jde o raný sběr na v rámci aktivit souboru Vlajka mládí z padesátých let. Kolektivní sběr.
Jaroslav Smutný se svou budoucí paní Vlastou na něm podílel zhruba z 20 procent z tohoto balíčku o
celkem asi 300 písních.

Jak mi v osobním rozhovoru řekl Jaroslav Smutný: „Měli jsme s manželkou zásadu, že písně, které se podařilo zaznamenat, patří mládeži a veřejnosti a jen okrajově do nedostupných archivů a knihoven. Písně od zemědělského lidu byly zaznamenány proto, že tito lidé si je brali s sebou na věčnost a strádali tím, že jejich děti a vnuci nemají na magnetofonech tyto jejich písně, ale Pellarovou, Gotta a americký jazz. Byli šťastni, když si jejich písní někdo všiml a slíbil, že je zachová pro další život.“

Sken, který zde nyní postupně zpřístupňujeme, zahrnuje de facto celý sběr manželů Smutných a pořídil jsem jej ve Veselí nad Moravou mezi 3. a 7. červencem 2017 a 14. a 16. červnem 2018.

Tento digitalizovaný sběr je na těchto stránkách se souhlasem a požehnáním Jaroslava Smutného, jehož přáním je „vrátit písničky zpátky do dědin“. Rejstřík písňových incipitů k první části sběru manželů Smutných jsem sestavil v létě 2017, rejstřík k druhé části vzniká.

Ondřej Skovajsa, Ph.D. (oskovajsa@gmail.com)

Webovou prezentaci katalogu realizuje Jan Koláček

Songs

Displaying 401 - 600 of 2401
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
06/035 Keď ja na Dunaju plátno polievala, šuhojova mamka... Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/036 Limbora, limbora, zelená limbora, padajú oriešky Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/037 Cigani sa naně, potrepané ej struny zo striebra Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/038 Aj ty cigaán dobre hraj, na dzievčatka pozieraj Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/039 Anička, dušička kde si bola, že si ci čizmičky... Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/040 Neěkašli, aAnička, nekašli, bo by me pri tebe... Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/041 Za járečkom pausta, hej milá moj premilená daj... Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/042 Do tejn našej záhrádočki jasně slnko švieci,... Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/043 A od Prešova v tom poľu nesě se Janko srdce mojo Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/044 Idzem, idzeme a dražbu nevieme Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
06/045 A keď já sě vydávala bol to svět Lipovce u Prešova
(Lipovce u Prešova)
07/001 Pěsničku zme vyzpivali Vnorovy
(Vnorovy)
07/002 Recitace chlapců o šlahačce Vnorovy
(Vnorovy)
07/003 Pěsničku zme zazpivali Vnorovy
(Vnorovy)
07/004 Běž synečku, do spinečku Vnorovy
(Vnorovy)
07/005 (Martinku, Martinku) ty stary tragaču Vnorovy
(Vnorovy)
07/006 Ach můj milý šohajíčku má m. Vnorovy
(Vnorovy)
07/007 Ej žandári, žanári, vy jste Vnorovy
(Vnorovy)
07/008 V širém poli jatelinka pěkná Vnorovy
(Vnorovy)
07/009 Ej hora hora, vysoká hora Vnorovy
(Vnorovy)
07/010 Na vrch Šumarníčka kamenná stolička Vnorovy
(Vnorovy)
07/011 Nad Javořinú, nad tú dolinů Vnorovy
(Vnorovy)
07/012 (Kočišú, Kočišů) ty starý tragaču Vnorovy
(Vnorovy)
07/013 A vy páni muzikanti, došel se Vás... Vnorovy
(Vnorovy)
07/014 Fuč, větříčku, z podolé (cf. Úlehla) Vnorovy
(Vnorovy)
07/015 Před súsedy na kopečku, bili sa tam Vnorovy
(Vnorovy)
07/016 Zamykaj, maminko, zamykaj kuchyňu Vnorovy
(Vnorovy)
07/017 Červené vínečko, jak višňa Vnorovy
(Vnorovy)
07/018 Užijte si to už, už, už je ženich muž Vnorovy
(Vnorovy)
07/019 Svítí měsíc nad našim huménkem Vnorovy
(Vnorovy)
07/020 Pod oknema do světnice stoja Vnorovy
(Vnorovy)
07/021 Ty znorovký kostelíčku Vnorovy
(Vnorovy)
07/022 Bež, synečku, do spinečku Vnorovy
(Vnorovy)
07/023 Svítí měsíce nad naším huménkem Vnorovy
(Vnorovy)
07/024 Co dělá Káča Vnorovy
(Vnorovy)
07/025 A vy páni muzikanti, přišel sem vám Vnorovy
(Vnorovy)
07/026 Hore dědinů, šel na grumle grumloval Vnorovy
(Vnorovy)
07/027 Hore dědinů, chlapci chodijů, oni by Vnorovy
(Vnorovy)
07/028 Ten buchlovský zámek dokola klenutý Vnorovy
(Vnorovy)
07/029 Ach můj milý šohajíčku, má maměnka Vnorovy
(Vnorovy)
07/030 Jedna hajka, dvě hajky, tři hajky Vnorovy
(Vnorovy)
07/031 Počkajte, regrúti, bode vám hůř Vnorovy
(Vnorovy)
07/032 Nad Javořinů, nad tú dolinů Vnorovy
(Vnorovy)
07/033 Ej hora, hora, vysoká hora Vnorovy
(Vnorovy)
07/034 Proč, kalino, v struze stojíš Vnorovy
(Vnorovy)
07/035 Za Moravú kope jetel, já bych tam šel Vnorovy
(Vnorovy)
07/036 Cos dělala, ženo má? Vnorovy
(Vnorovy)
07/037 Doma sem rústla, z domu sem vyšla Vnorovy
(Vnorovy)
07/038 Pod kopcem Hostýnem hospoda Vnorovy
(Vnorovy)
07/039 Až ja půjdu povandrzuju Vnorovy
(Vnorovy)
07/040 Aničko, děvečko, pověz mě věrně Vnorovy
(Vnorovy)
07/041 Pověz, ty ně, děvo černovlasá Vnorovy
(Vnorovy)
07/042 Kamarádi mí, vy nevite, co Vnorovy
(Vnorovy)
07/043 Znorovští regrúti, vesělte se... Vnorovy
(Vnorovy)
07/044 Z jejích očí bylo vidět lásku horúcú Vnorovy
(Vnorovy)
07/045 Nechoť ty k nám přes pole, šohajku Vnorovy
(Vnorovy)
07/046 Čí je to ceruška, chce sa vdávat Vnorovy
(Vnorovy)
07/047 Mámo, mámo, mamičko moja, chyst. Vnorovy
(Vnorovy)
07/048 Povídau ně jeden chlapec Vnorovy
(Vnorovy)
07/049 Kočišu, Kočišu, ty stary tragaču Vnorovy
(Vnorovy)
07/050 Pěsničku zme vyzpívali, milý Bože Vnorovy
(Vnorovy)
07/051 Tobě, dobré zdraví galánečka Vnorovy
(Vnorovy)
07/052 Ej hora, hora, vysoká hora Vnorovy
(Vnorovy)
07/053 Buďme chlapci buďme tu Vnorovy
(Vnorovy)
07/054 Zlámaná žebřina, nechce ňa Vnorovy
(Vnorovy)
07/055 Ja šandáre, šandáre, vy ste Vnorovy
(Vnorovy)
07/056 Prečo ste ňa odebrali v nedělu Vnorovy
(Vnorovy)
07/057 Naco sa ženíš, když nevíš?? Vnorovy
(Vnorovy)
07/058 Ten súsedú syn, to je čeledín Vnorovy
(Vnorovy)
07/059 Já rači pujdu, kde jsem bývala Vnorovy
(Vnorovy)
07/060 Súsedova stěna bilá=ty znorovský kostelíčku Vnorovy
(Vnorovy)
07/061a Ach já přeneščasná, co sem sa dočkaua Vnorovy
(Vnorovy)
07/061b Také sa pochlubím, co sem po mém otci Vnorovy
(Vnorovy)
07/061c To vše sem schovalu pro svého manžela Vnorovy
(Vnorovy)
07/062 Báseň o písničce Vnorovy
(Vnorovy)
07/063 Vyprávění v nářečí Vnorovy
(Vnorovy)
07/064 Všeci svati už přijeli Vnorovy
(Vnorovy)
07/065 Vnorovští regrúti, veselte se Vnorovy
(Vnorovy)
07/066 Ty jsi, Bože, pěkna ej, ale nerobotná Vnorovy
(Vnorovy)
07/067 Měla sem já muža, ten se jeza bál Vnorovy
(Vnorovy)
07/068 Až já pujdem, povandrujem Vnorovy
(Vnorovy)
07/069 Sedajet družky za stoly Vnorovy
(Vnorovy)
07/070 Zrána rosénka studená Vnorovy
(Vnorovy)
07/071 Už se ten šuhajek prec odbíra Vnorovy
(Vnorovy)
07/072 Dycky ně mančenka říkavaua Vnorovy
(Vnorovy)
07/073 Když sem já šel od milenky tjraradiariára Vnorovy
(Vnorovy)
07/074 Pod kopcem Hostýnem hospod malovaná Vnorovy
(Vnorovy)
07/075 Proč, kalino, v struze stojíš Vnorovy
(Vnorovy)
07/076 Zítra sa já vydávat má na zelený Vnorovy
(Vnorovy)
07/077 Kůň vrany, sedlany, po červenou dekou Vnorovy
(Vnorovy)
07/078 Kdo nakrmí koníčky, když su u sve Aničky Vnorovy
(Vnorovy)
07/079 Hnalo dívča krávy z Uher do Moravy Vnorovy
(Vnorovy)
07/080 Okolo mlýna, hustá vrbina (roste bylina) Vnorovy
(Vnorovy)
07/081 Před naším oknem, zahradka mala uprostřed.... Vnorovy
(Vnorovy)
07/082 Skoro ráno, ráno, raníčko Vnorovy
(Vnorovy)
07/083 Za dávných časů mé mladosti Vnorovy
(Vnorovy)
07/084 Nad Znorovy malý vršek stojí Vnorovy
(Vnorovy)
07/085 Spadla mě šablička z vraného koníčka Vnorovy
(Vnorovy)
07/086 Jedú dragúni do Černé Hory Vnorovy
(Vnorovy)
07/087 Až já Smutný půjdu na tu vojnu Vnorovy
(Vnorovy)
07/088 Šohajek trávu sece, kosa mu kratit? chce Vnorovy
(Vnorovy)
07/089 Znám já jeden krásný zámek Vnorovy
(Vnorovy)
07/090 Často si vzpomene vojáček na vojně Vnorovy
(Vnorovy)
07/091 Okolo seče, vodénka teče Vnorovy
(Vnorovy)
07/092 Červánek se ukazuje brzo ráno Vnorovy
(Vnorovy)
07/093 Lásko, lásko, ošemetná, cos mě způsobila Vnorovy
(Vnorovy)
07/094 L´úto vám ročiče, lut vám može být Vnorovy
(Vnorovy)
07/095 Proč v ňa, tatíčku, nerad máte Vnorovy
(Vnorovy)
07/096 Co jsem to řek, to já aj udělám (zmatek) Vnorovy
(Vnorovy)
07/097 Dočkajte regrúti, bude vám hůř Vnorovy
(Vnorovy)
07/098 Starý seznam písní ( Vnorovy
(Vnorovy)
08/001 Usnula, nečua
(Horňácko)
08/002 Piua sem pálené
(Horňácko)
08/003 Nie do trňa
(Horňácko)
08/004 Kdo chce mlynársku dceru míti
(Horňácko)
08/005 Ked si neviedieu, že nemožem
(Horňácko)
08/006 Na Lhotkách je netér
(Horňácko)
08/007 Vodu hrubaua, písek vazau ...
(Horňácko)
08/008 Byua jedna Andulenka Andulka
(Horňácko)
08/009 Jaké je to na tej fázi (fári?) divka
(Horňácko)
08/010a Janošek chudobným, Anička nic nemá
(Horňácko)
08/010b Anička chudobná, Janošek nic nemá
(Horňácko)
08/011a Dívča spí na uavici, dríme
(Horňácko)
08/011b Dívča spí na vicidrinu
(Horňácko)
08/012 Nevydzúvaj nohavic, není z teho dneskaj nic
(Horňácko)
08/013 Ej eště dneskaj ako tako ....
(Horňácko)
08/014 Mamko moja, to byu galán
(Horňácko)
08/015 Enom sa ty moja miua neboj
(Horňácko)
08/017 Moja miuá podza mňa
(Horňácko)
08/018 Dyby na téj Anky z fary
(Horňácko)
08/019 Co ně rekni, mamka, že ja...
(Horňácko)
08/020 Dyž sem šel z oračky ně stojačky
(Horňácko)
08/021 Nemá dochtor taký masti
(Horňácko)
08/022 Pomožte ně na....
(Horňácko)
08/023 Má miua rozmiua, máš pěkné kolena
(Horňácko)
08/024 Trikrát sem panečka prosiu
(Horňácko)
08/025 Ked som se narodiu, už sem byl bohatý
(Horňácko)
08/026 Enom sa ty, moja miuá, neboj, šak já ti dám tejto...
(Horňácko)
08/027 Takého sem muža meua
(Horňácko)
08/028 A ta moje nemoja
(Horňácko)
08/029 Takého sem muža meua
(Horňácko)
08/030 Eště si já skleničku vypijem
(Horňácko)
08/031 Tat je neter na Vápenkách mrak
(Horňácko)
08/032 Spadna do jamy, hore nohami
(Horňácko)
09/001 Pálené, pálené ej pekné? Žítková
(Žítková)
09/002 Pásla dzevenka páva mezi horama Žítková
(Žítková)
09/003 Čo si ty, má milá, tolko horekuješ Žítková
(Žítková)
09/004 Na trienčansko mostě stoja dievky švarne Žítková
(Žítková)
09/005 Turek pán, ty turecké páni Žítková
(Žítková)
09/006 Jatelinka prekvitala memka ceru Žítková
(Žítková)
09/007 Hoja, hoja Jačmeň na poli nášho pána Žítková
(Žítková)
09/008 Keby nebolo svitalo, bolo by mi dievča dalo Žítková
(Žítková)
09/009 Šak to bože časy bývaly, keď zme my dva spolu Žítková
(Žítková)
09/010 Už sů naši volby prec, ej nedaleko Hersteječ Žítková
(Žítková)
09/011 Neráněj, neráněj zelené padajů Žítková
(Žítková)
09/012 Anička malučká, čos také bedná Žítková
(Žítková)
09/013 Musím ti, má milá, poděkovat, že som sa Žítková
(Žítková)
09/014 Pojdem do kláštora -- doma naši plačů Žítková
(Žítková)
09/015 Komu že ja lepšie, ako tej nevěstě Žítková
(Žítková)
09/016 Kděs býval, kocůrko moj, ve mlýně pan gazda Žítková
(Žítková)
09/017 Hubočí, hubočí, tam se voda točí Žítková
(Žítková)
09/018 Povedalo dievča mecer řezme spolu Žítková
(Žítková)
09/019 Kedy k nám, Janko, kde k mám prídzeš Žítková
(Žítková)
09/020 V hubokej som dolině ej, ej poj šuhajko, proci mě Žítková
(Žítková)
09/021 Mosel by to chlap byt, který by mě chcel mit Žítková
(Žítková)
09/022 ANička šafářova, más i ty husk doma ... Žítková
(Žítková)
09/023 Keby so ja mala klíče od svitania, nedala by Žítková
(Žítková)
09/024 Hore dedinů, mládenci idů, idů oni k nám Žítková
(Žítková)
09/025 (zlomek) Žítková
(Žítková)
09/026 Tuto nám nedali, tuto nám dajů Žítková
(Žítková)
09/027 Pred rychtárom mostíky, prohýbá sa Žítková
(Žítková)
09/028 Konopa, konopa, zelená konopa Žítková
(Žítková)
09/029 text Žítková
(Žítková)
09/030 Mala si nebýt posmevacná Žítková
(Žítková)
09/031 Anča spí na lavici drima Žítková
(Žítková)
09/032 Kto to na mňa povedal Žítková
(Žítková)
09/033 Cos urobil, Janoško, zlého, keď ta vedú... Žítková
(Žítková)
09/034 Treb so malučká, drobná, preca som gazdina Žítková
(Žítková)
09/035 Háj, háj, husičky z bystrej vodičky Žítková
(Žítková)
09/036 Tatíček sa na mná hněvá, že mám Žítková
(Žítková)
09/037 Ach ženy, ženy, poraďte že mi, zlého jo... Žítková
(Žítková)
09/038 Sviť ně jasný měsíčku, sviť ně aspoň chviličku Žítková
(Žítková)
09/039 Škaredá ošklivá, ta sa na mně hněvá Žítková
(Žítková)
09/040 Hajaju, mladý pán, ej kde si poděl... Žítková
(Žítková)
09/041 Ej, spoza humna, zpoza pěn, ej háje přejdem Žítková
(Žítková)
09/042 Z brezového dreva, voda kvapká Žítková
(Žítková)
09/043 Na vrch Lopeničká, klášter stávajů Žítková
(Žítková)
09/044 Pred nami je, za nami je zahrádka trněná Žítková
(Žítková)
09/045 Hore dědinů, formani idu, tam hore Žítková
(Žítková)
09/046 Já so sa neženil, lidia ma ženili Žítková
(Žítková)
10/001 Horenka Chabová, kebys bola moja Horná Súča
(Horná Súča)
10/002 Taký se mi chlapec lúbi, čo viciera na mňa zuby Horná Súča
(Horná Súča)
10/003 Starej babe nesvědčí, vyšívané na pleci Horná Súča
(Horná Súča)
10/004 Malo dievča veliků, ale čo Horná Súča
(Horná Súča)
10/005 Janko, Janko v strednim veku Horná Súča
(Horná Súča)
10/006 Vítáme ťa, svatý Jura Horná Súča
(Horná Súča)
10/007 Robota, robota, robocenka milá Horná Súča
(Horná Súča)
10/008 Zaspala Anička v zelenom háji Horná Súča
(Horná Súča)
10/009 Kdě si bola, Andulianka moja Horná Súča
(Horná Súča)
10/010 A já su vydávat má, zelenéj sukně nemám Horná Súča
(Horná Súča)

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!