Sbírka Jar. a Vl. Smutných

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Sbírka Jaroslava a Vlasty Smutných
Description: 

Sběr lidových písní manželů Vlasty (†) a Jaroslava Smutných, který započal zkraje padesátých let a trval až do počátku 21. století, obsahuje čtyři hlavní okruhy:

1. HORŇÁCKO, kde zaznamenával ing. Jaroslav Smutný písničky coby basista muziky Martina Hrbáče i při
jiných příležistech;

2. VESELSKO, které je místem bydliště manželů Smutných: „Písně si říkaly o to, aby byly uchovány!“. Z
této části už J. Smutný řadu publikací vydal, viz přiloženou bibliografii.

3. SLOVENSKO, kde byl Jaroslav Smutný na vojně a kde jako stavař stavěl hotel v Handlové a kam jezdil s
paní Vlastou za písněmi. (Cenný sběr z Handlovské doliny se ztratil.)

4. VALAŠSKO. Jde o raný sběr na v rámci aktivit souboru Vlajka mládí z padesátých let. Kolektivní sběr.
Jaroslav Smutný se svou budoucí paní Vlastou na něm podílel zhruba z 20 procent z tohoto balíčku o
celkem asi 300 písních.

Jak mi v osobním rozhovoru řekl Jaroslav Smutný: „Měli jsme s manželkou zásadu, že písně, které se podařilo zaznamenat, patří mládeži a veřejnosti a jen okrajově do nedostupných archivů a knihoven. Písně od zemědělského lidu byly zaznamenány proto, že tito lidé si je brali s sebou na věčnost a strádali tím, že jejich děti a vnuci nemají na magnetofonech tyto jejich písně, ale Pellarovou, Gotta a americký jazz. Byli šťastni, když si jejich písní někdo všiml a slíbil, že je zachová pro další život.“

Sken, který zde nyní postupně zpřístupňujeme, zahrnuje de facto celý sběr manželů Smutných a pořídil jsem jej ve Veselí nad Moravou mezi 3. a 7. červencem 2017 a 14. a 16. červnem 2018.

Tento digitalizovaný sběr je na těchto stránkách se souhlasem a požehnáním Jaroslava Smutného, jehož přáním je „vrátit písničky zpátky do dědin“. Rejstřík písňových incipitů k první části sběru manželů Smutných jsem sestavil v létě 2017, rejstřík k druhé části vzniká.

Ondřej Skovajsa, Ph.D. (oskovajsa@gmail.com)

Webovou prezentaci katalogu realizuje Jan Koláček

Songs

Displaying 1201 - 1400 of 2401
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
23/021 Můj koníčku ryzovraný Kuželov
(Kuželov)
23/022 Smutná vrbo, prečo skláňáš Kuželov
(Kuželov)
23/023 Za hájíčkem, za zeleným, ej ore Kuželov
(Kuželov)
23/024 Jede forman dolinú Kuželov
(Kuželov)
23/025 Žitka zeleňajú, kvete rež Kuželov
(Kuželov)
23/026 Bože můj, otče můj, z vysokého Kuželov
(Kuželov)
23/027 Za naším huménkem nade dvorem Kuželov
(Kuželov)
23/028 Ej na Vrbovcoch hudci hudú Kuželov
(Kuželov)
23/029 V našem domě jako v jamě Kuželov
(Kuželov)
23/030 Kuželovský kostelíčku, stojíš na Kuželov
(Kuželov)
23/031 Dolina, dolina, po nej sa precházá Kuželov
(Kuželov)
23/032 Enom sa ty, moja milá, neboj Kuželov
(Kuželov)
23/033 Šak sa ně, má milá, pěkná zdáš Kuželov
(Kuželov)
23/034 Až pojedu z Písku, eště si zavýsknu Kuželov
(Kuželov)
23/035 Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua Kuželov
(Kuželov)
23/036 Na vratoch sem oral (zlomek) Kuželov
(Kuželov)
23/037 Postelka dubová, perina prachová Kuželov
(Kuželov)
23/038 Ked vyjdem na Polanu, zajdem si (zl.) Kuželov
(Kuželov)
23/039 Ej, na Vrbovcoch hudci hudú Kuželov
(Kuželov)
23/040 U muziky su já chlap Kuželov
(Kuželov)
23/041 O já su za Senice, z tej velkej kopanice Kuželov
(Kuželov)
23/042 Nebude z Janoška voják Kuželov
(Kuželov)
23/043 Prvej panny byly, pěkně si chodily Kuželov
(Kuželov)
23/044 Ohýbaj ňa mamko dokáď Kuželov
(Kuželov)
23/045 A já dobre vím, že já vydržím Kuželov
(Kuželov)
23/046 Preletěla laštověnka, preletěla pres les Kuželov
(Kuželov)
23/047 Nočka, milé nočka, kebys byla dvěma Kuželov
(Kuželov)
23/048 Lúto je ně, má mamičko, múto vás Kuželov
(Kuželov)
23/049 Nemárni, námárni, šohajíčku švarný Kuželov
(Kuželov)
24/001 Pobíjaj, pobíjaj, pobíjaj (povídaj), bednaríčku Kuželov
(Kuželov)
24/002 Starý, su já starý, nedožijem jari Kuželov
(Kuželov)
24/003 Ej, hody k vám, hody k vám Kuželov
(Kuželov)
24/004 Hore vrškem, pomaly dole vrškem Kuželov
(Kuželov)
24/005 Súseda miuá, súseda, kohút ti doma Kuželov
(Kuželov)
24/006 Za horama dědina, ej, je tam švarná divčina Kuželov
(Kuželov)
24/007 Přid, synečku, k okénečku, mám tam modrú Kuželov
(Kuželov)
24/008 Vrbecký farár pěkně káže, dává obrázky Kuželov
(Kuželov)
24/009 Kerý ftáček na dvoch stromoch sedá Kuželov
(Kuželov)
24/010 Daj ně, Bože, koňskej hrívy, abych moheu robit
(Kuželov)
24/011 Daj ňa, Bože, daj ňa na ty Kopanice, abych sa Kuželov
(Kuželov)
24/012 Pomožte ně na suširnu - jak su mauá, nedočíhnu Kuželov
(Kuželov)
24/013 Uderiua skala s kraja do Dunaja Kuželov
(Kuželov)
24/014 Kužeuovský pukmistře, slubovals ně zajisté Kuželov
(Kuželov)
24/015 A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko Kuželov
(Kuželov)
24/016 Vyletěl pták hore nad oblaky, měu on peří Kuželov
(Kuželov)
24/017 Ej, už je kováríček, ej už je nebožtíček Kuželov
(Kuželov)
24/018 Uderiua skaua z kraja do Dunaja Kuželov
(Kuželov)
24/019 Naš Janošek nic nerobí, len prevážá na jahody Kuželov
(Kuželov)
24/020 Dyš sem já šua z kostelua, milého sem viděua Kuželov
(Kuželov)
24/021 Kdo chce minárskú ceru mět, mosí kameňom rozumět Kuželov
(Kuželov)
24/022 Letěl, letěl roj, pres mé miuej dvor Kuželov
(Kuželov)
25/001 (Řeč Fr. Okénky) Kuželov
(Kuželov)
25/002 (Myjavské melodie poprvé) Kuželov
(Kuželov)
25/003 (Myjavské melodie podruhé) Kuželov
(Kuželov)
25/004 Keď sem išel z rána (verbuňk) Kuželov
(Kuželov)
25/005 Uderiua jedna, uderiau druhá Kuželov
(Kuželov)
25/006 Ty si ně, má miuá,vína, žes ty nauevaua Kuželov
(Kuželov)
25/007 Líbí sa ně, lubí, dívča krivej/línej? huby Kuželov
(Kuželov)
25/008 Umrem, umrem, ale nevim kedy Kuželov
(Kuželov)
25/008a Umrem, umrem, ale nevim kedy -- oprava Kuželov
(Kuželov)
25/009 Kdo, ženam rozkáže Kuželov
(Kuželov)
25/010 Myjavské melodie Kuželov
(Kuželov)
25/011 Široký járeček ej nemožem preskočit Kuželov
(Kuželov)
25/012 Vím já jeden háječek Kuželov
(Kuželov)
25/013 Ten strážnický zámek vysoké pavlace Kuželov
(Kuželov)
25/014 Už si ně, muzko, už si ně dohráua Kuželov
(Kuželov)
25/015 U muziky su já chlap, doma koně žerú Kuželov
(Kuželov)
25/016 Všeci Veličané za nama bežali Kuželov
(Kuželov)
25/017 Ej, pode mlýnem, nade mlýnem, umývaua Kuželov
(Kuželov)
25/018 Nemárni, nemárni, abys nepremárniu Kuželov
(Kuželov)
25/019 (Maďarský čardáš) Kuželov
(Kuželov)
25/020 Ej, hore nad Polanom letí biela Kuželov
(Kuželov)
25/021 Keď som išel z poza vršku Kuželov
(Kuželov)
25/022 Dobre rosenka, dobre kosí, dyž ně má miuá Kuželov
(Kuželov)
25/023 Moc je to na synečka, moc je to na něho Kuželov
(Kuželov)
25/024 Či je to lúčka nakosená, ej strážnickej Kuželov
(Kuželov)
25/025 Šak si, Bože, pěkná Kuželov
(Kuželov)
25/026 Brínkauo, moje okénecko, pod ním Kuželov
(Kuželov)
25/027 Zazpívali sobě, ti Blatniččtí chlapci Kuželov
(Kuželov)
25/028 Vrbečtí muádenci, kde vy máte stárka Kuželov
(Kuželov)
25/029 Ej, orešinko, orešna Kuželov
(Kuželov)
26/001 Píme, chlapci, píme víno
(Horňácko)
26/002 Hrušky pálené, obírané
(Horňácko)
26/003 KDe by praviu, lhau by
(Horňácko)
26/004 Štyry koně ve dvore
(Horňácko)
26/005 Nebude nám dyckytak
(Horňácko)
26/006 Hudecký marš
(Horňácko)
26/007 Mamičko moja -- sa sa nistane
(Horňácko)
26/008 Za grajcar je malý krivák
(Horňácko)
26/009 A já jse a já sem koníčky
(Horňácko)
26/010 A ja jsem pacholek z poza těch
(Horňácko)
26/011 Aj v háji, v háji, v háji
(Horňácko)
26/012 Na tej úce na zelenej
(Horňácko)
26/013 Ej, na velických lukách
(Horňácko)
26/014 So tu more kereš
(Horňácko)
26/015 Něco robit juchej
(Horňácko)
26/016 Martine, Martinečku, prešo si ňa
(Horňácko)
26/017 Co sem se pod oknem nastáu
(Horňácko)
26/018 Včera zvečera, vysoko
(Horňácko)
26/019 Mně sa porád cosi zda
(Horňácko)
26/020 Neděkuj, neděkuj, šak eště
(Horňácko)
26/021 Vím zahrádečku trněm
(Horňácko)
26/022 Z rána kuroptvičky z jatelime
(Horňácko)
26/023 Okolo seče, vodénka teče studená
(Horňácko)
26/024 Ej duby, duby, zelené doby, zelená
(Horňácko)
26/025 Když sem já k vám chodívávau
(Horňácko)
26/026 Prečo by koza nepotrkaua
(Horňácko)
26/027 Kdo chce vrbecké dívča miuovat
(Horňácko)
26/028 Podkověnky moj, ze samej ocele
(Horňácko)
26/029 Jako masár, kde že si ty ritko zasál
(Horňácko)
26/030 Ej povedz, povedz, Katerinka, kade cesta do...
(Horňácko)
26/031 Sedí vrabec na kostele jako
(Horňácko)
26/032 Háj, háj, zelené ořeši
(Horňácko)
26/033 Keba sa ťa, mamko, ptali
(Horňácko)
26/034 Ej duby, duby, zelené duby
(Horňácko)
26/035 Štydyry, štydyra, mal sam frajárky štyry
(Horňácko)
26/036 Povej, vetrík, pouad (tj. pohlaď o.s.) širé pole
(Horňácko)
26/037 Nechcem, syra medu
(Horňácko)
26/038 Hore vrbků, malovaná dlažka
(Horňácko)
26/039 Maco je ti, Janko, ten kůň vraný
(Horňácko)
26/040 Zabiua paníčka pána
(Horňácko)
26/041 Anička chudobna, Janošek
(Horňácko)
26/042 V Prešpurečku na rynečku
(Horňácko)
26/043 Kdyb nebyu zaspau, ej šohaj na uavici
(Horňácko)
26/044 Nevěděli chlapci a nebudou vědět
(Horňácko)
26/045 Andulko moja, buď ně povolna
(Horňácko)
26/046 Andulenko, co robíš, co robíš (tahlaú
(Horňácko)
26/047 Háček, háček by brau?
(Horňácko)
26/048 Na Vrbovcoch jarmark byu
(Horňácko)
26/049 Třikrát sem panáčka proseu
(Horňácko)
26/050 Sedí, sedí an koleji ftáča
(Horňácko)
26/051 Keby sa ťa ptali, ti strážničtí
(Horňácko)
26/052 Kebych ja byu sedláckým synkem
(Horňácko)
26/053 Prvej panny byly pěknési
(Horňácko)
26/054 To velické širé pole
(Horňácko)
26/055 Co je to za masárisko s tú
(Horňácko)
27/1/001 Mezi dvoma vršky, na tej lačky Krupina
(Krupina)
27/1/002 Povezd, že mi moja milá povede Krupina
(Krupina)
27/1/003 Dobrý vdčer, frajarečka moja, prečo Krupina
(Krupina)
27/1/004 Ach, Bože, můj prebože, moj, čo som Krupina
(Krupina)
27/1/005 Zvalia sa skala z vršku Krupina
(Krupina)
27/1/006 Ej žandári, žandári, vyste Krupina
(Krupina)
27/1/007 Veje vetor, veje, otvor mila dvere Krupina
(Krupina)
27/2/001 Jahody, jahody, spadneme do vody Sihla
(Sihla)
27/2/002 Zpievala bych hlasom, nie som v poli Sihla
(Sihla)
27/2/003 Nebuděm, nebuděm na tej Sihle bývat Sihla
(Sihla)
27/2/004 Máti moja, máti, daj sa mi naspati Sihla
(Sihla)
27/2/005 Zazpievaj, kohútku, na zelenom Sihla
(Sihla)
27/2/006 Janíček belavý, kdě že ťa lapali v tom Sihla
(Sihla)
27/2/007 Kamaratku, bratku, vezmi si tu Katku Sihla
(Sihla)
27/2/008 Hore cintorínom, čierny zajac běží Sihla
(Sihla)
27/2/009a Rada dam, ešče rači beriem ne toho šuhajka Sihla
(Sihla)
27/2/009b Polana, polana, celá si zoraná Sihla
(Sihla)
27/2/010 Bude jar, budú chlapci orat Sihla
(Sihla)
27/2/011 Páči sa mi, páči, valaská postava Bacúch
(Bacúch)
27/2/012 Z malinskej doliny chlapci sa dívajú Bacúch
(Bacúch)
27/2/012a Ej zahrajte, zahrajte husle javorové Bacúch
(Bacúch)
27/2/013 Išiel Janík, išie orat, dal si milú pozdravovat Kokava
(Kokava)
27/3/001 Na čo, že sa mi traja kováči Šumiac
(Šumiac)
27/3/002 Zahraj, že mi zahraj. Turecká muzika Šumiac
(Šumiac)
27/3/003 Lístečku dubový, padols mi do vody Šumiac
(Šumiac)
27/3/004 Z Březňanských kasáren, chlapci se poziera jú Šumiac
(Šumiac)
27/3/005 A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá Šumiac
(Šumiac)
27/3/006 Ej, ponad?, kočariska letěla Šumiac
(Šumiac)
27/3/007 Ej zahrajtě, zahrajtě, husle Javorové Šumiac
(Šumiac)
27/3/008 Seděl bysom, seděl, sedem ročkov Šumiac
(Šumiac)
27/3/009 Ej ovčiare, ovčiare, kde stě ovce pásli Šumiac
(Šumiac)
27/3/010 Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom Šumiac
(Šumiac)
27/3/011 Ej na čo, že ma moj bača klial Šumiac
(Šumiac)
27/3/012 Pod Úbočou, pdo tou sivou hoľou Šumiac
(Šumiac)
27/3/013 Čiré voda, čiré, do Dunajka padá Šumiac
(Šumiac)
27/3/014 Ach Bože, prebože, mój mladý věk, jak Šumiac
(Šumiac)
27/3/015 Takú mi cigán hraj, akú ti zpievam Šumiac
(Šumiac)
27/3/016 (Melodie) Šumiac
(Šumiac)
27/3/017 Dětviani, dětviani, čiernacem pod Vami hájajte Šumiac
(Šumiac)
27/3/018 Vyhorela lipka od horeňa, nesadaj mi dievča na... Šumiac
(Šumiac)
27/4/001 Zdupotali štyry koně na mostě Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/002 Zpoza vrch Polany, slniečko vychodí Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/003 Sedí bača za bukom shovára se s Valachom Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/004 Ej, dobre tomu šuhajovi, čo ma košiar Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/005 Ej ovčiare, ovčiare, kde stě ovce pásli Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/006 Ej horou, horou, pojď Janík domov, jaky som Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/007 V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/008 Hrochotská mlynárka něsiem pozdravenie Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/009 Ej zajali, zajali, Strapaňovic ovce, počúvaj ma... Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/010 Hore důbravami vykládaný chodník Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/011 Keď som bol na bani, cigáni mi hráli, němal som P... Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/012 Teraz som sa rozibrala, teraz že už hrajtě Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/013 V Slatinskom rybníčku, tri růžičky stoja eště Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/014 Keď já pojděm k dievčatu švarnymu, to ja pojdem Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/015 Miesto hrojšieho dievčata, na tyj našej dědině Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/016 Slatina, Slatina, na velikom blatě Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/017 V tej slatinskej krčmičky, horí? v lampičky Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/018 Od hor vetor veje, otvar milá dvere Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/019 Melodie (Nedvědu, daj babu) Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/020 Melodie (Dívaj sa, Anička, hore do povali) Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/021 Melodie (Další) Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/4/022 Melodie (Odzemek zo Ždiaru) Zvolenská Slatina
(Zvolenská Slatina)
27/5/001 Keď som pásol štyry voly v tím zeleném háječku Kežmarok
(Kežmarok)
27/5/002 Zahrajce, hudci, zahrajce mi pieseň Kežmarok
(Kežmarok)

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!