ztratit

Displaying 1 - 5 of 5
Co se stalo při městě Budíně, po půlnoci o jednéj hodině; šlo děvčátko pro vodu studenú, ztratila tam panenskú slobodu.
Ztratil syneček, ztratil peříčko: kde pak te ho nandeš, můj šohajíčko? Líšenský dívke bele lakomý, sebrale peříčko, kde belo kerý. Ta jedna bela nélakoméší, sebrala peříčko, co nédrobňéší.
Aj, zamkla bech, aj, zamkla bech, ztratila sem klíček, ztratila; aj, debe ho jenom našil můj zlaté Honzíček, celého bech ho poboskala
Słavíček małý ptáček, dyž on svú miłú ztratí; sedne si on v hájíčku na vysokú jedľičku, a počne naríkati.
Deš sem šil do Tuřan do kostela, potkal sem panenko, hezká bela: pěkná bílá, malovaná, dala mně jablíško z její klína. Já sem bel syneček nerozomné, snědl sem jablíško nekróžlené; jak sem ho sněd, hnedky sem zbled: Navrať mně, má milá, mó kráso hned. Proč bech ti já jo zas navracela, deť sem já jo s tebó neztratila; kdes jo ztratil, tam jo hledé, poctivé panence pokoja dé.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"ztratit", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 18 Čer 2024), URL: http://folksong.eu/cs/keyword/28563