Smutný 02/050 | Kosí šuhaj kosí trávu

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Označení místa : 
Text: 
Kosí šuhaj, kosí trávu
4 words

Podobné písně

Smutný 02/050 | Kosí šuhaj kosí trávu (100%)
Kosí šuhaj, kosí trávu

Smutný 30/015 | Kosí šohaj kosí trávu (100%)
Kosí šohaj, kosí trávu

Sušil 0638 | Kosí Janko kosí trávu (97%)
[: Kosí Janko, kosí trávu, :] na zelenej lúce. Milá za ním zahrabuje, drža hrable v ruce. Polož, milá, hrable dolů, pobudzěme spolu. Budzěme sa milovaci, až do tvrdej noci. Dokel Janko, dokel usně, dotel tráva uschně.

Černík 1908 / 008 | Chodzi rychtár (97%)
[: Chodzí rychtár po dzedzině, :] chlapcom rozkadzuje. [: Pójce chlapci travu kosic, :] sniežek poletuje. [: Já mám kosu nakovanú, :] já mám kosu ostrú. [: Ona kosí, lebo mosí :] zacelinku drobnú.

Smutný 32/078 | Kosí Janko kosí trávu (97%)
Kosí Janko, kosí trávu

Smutný 21/042 | Kosi Jano kosi trávu ei na (97%)
Kosi Jano, kosi trávu, ei na zelený lúce

Smutný 48/205 | Kosí Janko kosí trávu (97%)
Kosí Janko, kosí trávu

Smutný 01/014 | Kosi Janko kosí trávu ej na (97%)
Kosi, Janko, kosí trávu, ej na zelené

Sušil 2062 | Seděl sokol na topole (97%)
[: Seděl sokol na topole, :] přebíral1) si peří svoje. Došel k němu střelec mladý, co tu děláš, sokol sivý? A já sedím na topole, přebírám si peří svoje. Nestřílaj mia, střelče mladý, perečka mně vypadaly,2) sem já sokol velmi starý. Letěl bych já přes to moře, není možné, široké je. Poletím já až do Váhu, kde tvá milá kosí trávu.

Smutný 01/009 | Kosi Janko kosi trávu ej na (97%)
Kosi Janko, kosi trávu ej, na zele...

Sušil 1528 | Mám já koňa koníčka (93%)
Mám já koňa, koníčka, mám já koňa šimla, on mě pěkně ponese, dyž pojedu z Vídňa. Mám já kosu vykutú, mám já kosu dobrú, ona kosí, dyž mosí, jetelinku drobnú. Dyž sem začal kositi, kosenka mně spadla, než sem kosu osadil, jetelinka zvadla.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Usilovně hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu