Smutný 01/010 | Už ten moj mužiček z Ameriky

Text: 
Už ten moj mužiček z Ameriky idze
7 words

Podobné písně

Smutný 01/010 | Už ten moj mužiček z Ameriky (100%)
Už ten moj mužiček z Ameriky idze

Sušil 1958 | Na horách na dolách (82%)
Na horách, na dolách srnička vodu pije; neščasná hodina, dyž žena muža bije. Mužíček pobožný tam pod pecú sa modlí: Nebij mňa, ženuško, šak já už budu dobrý.1) Nebij mňa, ženuško, šak já už budu dobrý, až na mně naroste rozmarýneček drobný.2) Rozmarýnek drobný travěnku převyšuje, ne každá ženuška svého muža miluje.

Bartoš 1901 / 0896 | Počkaj ty Anička (82%)
[: Počkaj ty, Anička, budzěš tomu ráda, :] [: až ci ten mužíček :] vymaľuje záda. [: Jako vymaľuje, tako poľutuje. :] [: Čo je po łútosci :] kedz ma boľá kosci.

Bartók III 1098 | Kedz som išieu z Ameriki do (18%)
Kedz som išieu z Ameriki do domu

Bartók III 1325c | Keď som išou z Ameriki do (18%)
Keď som išou z Ameriki do kraja

Bartók III 1078a | Ach Bože muoj jak v tej (18%)
Ach, Bože muoj, jak v tej Ameriki

Bartók III 1195b | Dobre v Amerike keď iďe robota (18%)
Dobre v Amerike, keď iďe robota

Bartók III 1341a | Prosred Ameriki krčma malovaná (18%)
Prosred Ameriki krčma malovaná

Bartók III 1194c | Prostred Ameriki krčma maľovaná (18%)
Prostred Ameriki, krčma maľovaná

Bartók III 1340 | Sadla pod borovec borovičke jedla (18%)
Sadla pod borovec, borovičke jedla

Bartók III 1566b | Skočila mi mliška do škorca (18%)
Skočila mi mliška do škorca

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též
nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu