Hrubá Vrbka

Displaying 1 - 20 of 20
Co ty ženy, ej, pohlédajú o mů hlavičku
Ej poď, Janíčku, ej poď, kupečku, ej prodáme ti
Ty nejsi kupec, ty moséš útéct do Suchej Loze
Ej, pod Martinku, poď kupečku, ej predáme ti
Ej, na velických lukách, cosi sa tam bělá
Hopsa s ňú, stará je, zuby sa jí kodrcajú
U Dunaja šaty peru, kde husári mašírujú