Kolberg 06.2 / K0214

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {8'D*8'G*8'A}/*{8'B*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*8x''C}/*4.''D/*{6'D*6'D*8'G*8'A}/*{6''C*6'B*8'A*8'G}/*{8'B*8''D*8x''C}/*4''D*{8-}/*{8''D*8''D*8''D}/*{8''C*8''C*8'A}/*{8'B*8'A*8'F}/*4'G*{8-}/*
Text: 
W opak nalepa
2 words