Kolberg 04 / K0129b

  
Song navigation:
  

@3/8$xFCG {6'A*6'B*8n''C*8''E}/*{6''D*6n''C*8'B*8'A}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'B*8.''D*6n''C}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{8'A*}4.''E/*{6''E*6''G*8''A*8''F}/*{6''E*6''G*}4''A/*{6''E*6''G*8''A*8''F}/*{6''E*6''G*}4''A/*{6''D*6'B*8'G*6'B*6n''C}/*{6'A*6'F*8.'E*6'G}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'B*8.''D*6n''C}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*{6'A*6'B*8.''D*6n''C}/*{6'B*6'G*8'E*6'F*6'G}/*4'A*{8-}/*
Incipit / Full Text: 
Jedzie Jasio od Torunia