Kolberg 01 / K0001l

  
Song navigation:
  

@3/4$xFCG {8'E*8'E*}4.'A*{8'B}/*{8''D*8n''C*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4.n''F*{8''E}/*{8''A*8''E*}2''E/*{8''E*8''E*}4.''D*{8'B}/*{8n''C*8''D*}4.''E*{8'A}/*{8n''C*8'B*}4.'B*{8'G}/*{8'B*8'A*}2'A/*
Incipit / Full Text: 
Nikomu sie nie dziwuje