Kolberg 01 / K0006a

  
Song navigation:
  

@4/4 {8''C*8'A*8'G*8'G*}4.''C*{8''E}/*{8''D*8'B*8'G*8'G*}4.'G*{8'E}/*{8'E*8'G*8'G*8'G*}4.'A*{8'F}/*{8'E*8'G*8'B*8''D*8''C*8'A*}4'G/*{8''C*8'A*8'G*8'G*}4.''E*{8''C}/*{8''E*8''G*6''F*6''D*8'B*8''C*8'A*}4'G/*
Incipit / Full Text: 
W tym ta jednym dworze co sie tamoj stalo