Kolberg 05 / K0041

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8'B*8'B*}2'A/*{8'B*8''C*8''D*8'B*8''C*8''E}/*{8''D*}4''D*{8'B*8''C*8''E}/*{8.'B*6'A*}4'G*{8-}/*
Incipit / Full Text: 
A ta dziewcyna grzecna panienka