Kolberg 01 / K0009a

  
Song navigation:
  

@3/4$bB 4''C*4'A*4'B/*4''C*4'A*4'B/*{8''C*8''C*}4''F*{8''E*8''D}/*{8''D*8''C*}2''C/*{8'G*8'A*}4'B*4'G/*{8'A*8'B*}4''C*4''C/*{8''D*6''C*6'B*}4'A*4'G/*{8'G*8'F*}2'F/*
Incipit / Full Text: 
Snilo sie Marysi na lozku lezacej