ej

Displaying 1 - 100 of 290
Ej, zahradka, v tej záhradke šalata
Ej, ti vtáčku veselí, nesadaj si gu zemi
Kebi ja bou veďeu, ej, že ja vojak buďem
Ej, tisa, už tie čaši prichádzajú
Ej, ke ma v cej Bystrici odobrali
Ej, v tích Šahách, tam už budú odberať
Bodaj si sa, milí, ej, tolko razi potkou
Ej, valasi, dva valasi, dze sče ovce pásli
Ej, žiadna manka nevie, začo cérku chová
Ťažko manka, ťažko manka, ej, sina vichovala
Keď som išiou z vojni domou, ej, cez hustú vrbinu
Ej, keď so išiou na urlap do domu
Ej, keď ja pojďem mašírovat’
Ej, koj j ä zomriem, nebudem žič
Ach můj vínku zelený, už té s hlavy skládám! tobě, můj nejmilejši! jej teď odevzdávám: abysi jej choval, vždycky mě miloval, stále až do mé smrti v té lásce setrval. Ej, již se s vámi žehnám, družičky mé milé! s vám všem vale dávám – smutno této chvíle: změnily se časy, zavily se vlasy, laskavě vám děkuji za tu službu vaši! Už kamarádky jiny do počtu mě vzaly, už mně čepeček bílý na hlavičku daly: s nimi nosím býti a vás opustili: pán Bůh račiž je za to všecky odměniti!
Ej pod močiarom nad močiarom, ej spalo dievča se šuhajom
Ej hora, hora, lieščina, ty si falešna dievčina
Ej či to zvony zvonie či organy hrajú
Ej či to zvony zvonie či organy hrajú
Ej prišel k nám, já ho neznám, počal ňa
Ej, háj, háj, háj, háj zelený chrást, ej daj mi, Bože...
Ide ťažký forman k nám, ej, ťažkú furu vezie
Ej hora, hora, zelená hora, po něj dážď ide
Ej nevázda, ne vadza, šukaj dievča vazda
Ej, ked som išiel cez tu horu, cez hustú brezinu
Ej stupej Anak, stupaj z trhly, do šoftára ej veď si
Ej za našima humna slepá makovice, je nechojtě chlapci k nám...
ANička konala ešče sě pytala ej če ne druhým švec??
Taířky starý náš, šedivú hlavu máš, ej dotial (o Masarykovi)
MIlá moj milá, jedo ci je vine, Ej pri jarečku býváš
Cigani sa naně, potrepané ej struny zo striebra
Ty jsi, Bože, pěkna ej, ale nerobotná
Už sů naši volby prec, ej nedaleko Hersteječ
V hubokej som dolině ej, ej poj šuhajko, proci mě
Ej, spoza humna, zpoza pěn, ej háje přejdem

Pages