za

Displaying 1 - 100 of 707
Čo ti, milá, za srce máš
Ach, čo ja mám za trápenia
Ach, čo ja mám za trápenia
Načo ste ma za hnusňíka ta daľi
Prečo sa to mladuo dieuča za muž drie
Slňiečko za horu, jasna hviezda višla
Pred potokom, za potokom, ďzievča trávu žalo
Pred potuočkom, za potuočkom fajalku trhala
Za tú našu zahradočku píska Janko
Jan
Za vodou, za vodou, za vodičkou
Za vodou, za vodou, za vodičkou
Za horou, za horou, za vodičkou
Za vodou, za vodou, za vodičkou
Za vodou, za vodou, za vodičkou
Spítaj sa ma, šuhaj či puojďen za teba
Pod horou studňička, poďme milá za ňu
Pred hajičkom, za hajičkom, tam sú vojaci
Čože je to čože je to za zeľená tráva
Tí poňickí úradníci za stuol posadali
Čo že je to za zelená tráva pod tým naším oknom nakosená
Ej za kostelem bílý dům, je tam dívča, Bože můj
Za našimi humny, topol vysoký, nevydám sa len o
Ach Anička, rád ťa mám, rád ťa mám, rád za tebou
Ej za našima humna slepá makovice, je nechojtě chlapci k nám...
Susědovo se hněvajů, nemožem za to byt, že ja chodim
Za járečkom pausta, hej milá moj premilená daj usta
hej
Za Moravú kope jetel, já bych tam šel
Pred nami je, za nami je zahrádka trněná
Poď ty dievča, poď ty za mňa
Co je to za láska – zeptat se ťa bojím
Co to tam šupoce za tú stodolů
Studená rosénka tej nocI padala, když sem za šuhájkem dvere zavírala
O já su za Senice, z tej velkej kopanice
Za horama dědina, ej, je tam švarná divčina

Pages