je

Displaying 1 - 100 of 776
Nad Poníky čierna chmára, už je tma
Širokí je jarčok, bistrá vodička
Spituje sa Anička, či je doma Zuzička
Jaj, Bože muoj, prebože muoj, čo je mňe
Ach, Bože, prebože, čo mi je
V Galíciji v Przemisľi tam je skala visoká
Trenčianski zámoček je na peknej rovine
Povedz mi ti, moja milá, čo je to
Frajeruočka moja, na mosce je varta
Ľúto mi je, ľúto i doma i tuto
Visokí je jarok, bistrá je vodička
Čože je to čože je to za zeľená tráva
Pri Prešporku pri Dunajku tam je skala visoká
Čiron polí hruška stojí, od poli je zelená
Pri Prešporku, pri tom zámku, tam je skala visoká
Aká je to hora, aké je to dzieuča
je N N sobášená
Kdybych já věděla, kdo mě s milým loučí, nasypala bych mu soli mezi oči; soli mezi oči, písku mezi zuby, aby nevypouštěl falešných slov z huby. Kolik je zrníček na jedné bylince, tolik upřímnosti při každé panence; kolik je zrníček na jednom jalovci, tolik falešnosti při každém mládenci.
Ach, Bože moj, šák je ta noc krátka
Na rynku je nový krám, nový krám, čo ty dívča kúpit mám
Čia je to robička neoraná, to mojho tatíčka zanedbaná
Jak daleko do něho je,tak ma mila ode mňa je
Čo že je to za zelená tráva pod tým naším oknom nakosená
Lúčenie, lučeni, veď je to tažká vec
Nahrabali zme kopu sena, jak je ta Anička
Pred naším je zahrádka a v ní pekné stromoví
Tak je veder na Vápenkách mrak, daj že ty ně
Ej za kostelem bílý dům, je tam dívča, Bože můj
Ako je to peknie, keď si dva zpievaní
ANi je to šetko zlato čo sa blyští. Něpovedal
Ej za našima humna slepá makovice, je nechojtě chlapci k nám...
MIlá moj milá, jedo ci je vine, Ej pri jarečku býváš
Užijte si to už, už, už je ženich muž
Čí je to ceruška, chce sa vdávat
Jaké je to na tej fázi (fári?) divka
Tat je neter na Vápenkách mrak
Pred nami je, za nami je zahrádka trněná
Ja som si myslela, že je hento kostel
Něbuděm sa ženit v jeseni, keď je všetko
Pomoz, Bože, na koniec tam je i švarny mládeněc
Co je to za láska – zeptat se ťa bojím

Pages