Černík 1908

Sbírka písní:
Černík 1908
  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Zpěvy moravských kopaničářů
Year: 
1908

Songs

Displaying 1 - 200 of 313
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
001 Ej, hory, hory, krepelice, teskno mňa je...
002 Červená ružička sedem rokóv kvitla, povedz mi...
003 Žítková, Žítková, prešivá dzedzina, němohla...
004 Počúvaj, má milá, oč ťa budzem prosic, ej,...
005 Keď som išol ces ty hory, šetci vtáčkovja...
006 Červené jabúčko po zemi něgúlaj, moje pocešenie...
007 Ťažký je ťažký, kameň minárský, [: ale ešče...
008 [: Chodzí rychtár po dzedzině, :] chlapcom...
009 Skladala som pieseň celú tuto jeseň, takovú...
010 Koně moje, koně, koníčky šetky tri, němóžú...
011 Janíčenko, Janko, něbudz mňa včas ráno, já...
012 V Šomorine, téj doline, leží Janko, zabitý je,...
013 Moravo, Moravo, čo's taká bolavá, veď od...
014 Ej, počkaj, Juro, Jane, čo sa vám dvóm staně,...
015 Dubina, dubina, zelená dubina, veru ho tu nění...
016 Něver šohajkovi, jako temu hadu, on má nad...
017 V širóm poli breskyňa, pod ňú stojí dzievčina...
018 Za Dunajkom, za tú vodú. plakalo dzievčátko...
019 Mamičenko moja, za tymi horámi, hlavenka mňa...
020 [: Nad vodú vták, pod vodú rak, :] pod vodú...
021 Já som sa vydala, ach leda, preleda, ach leda,...
022 Zpievám si já, zpievám, pekným, cenkým hlasom,...
023 Ach, Hanička malučká, šak si pěkná bielučká, já...
024 Bojím sa já, šohaj, téj tvojéj macere, keď ona...
025 Trebár som já, trebár chudobného otca, ej, ale...
026 Hrozenko, Hrozenko, vybíjané mesto, šak je v...
027 Keď bysce to, moja mamko, vedzeli, jaký som já...
028 Hajaju, hajaju, pójdzem na Mijavu, vezněm si...
029 Vyróstol mi pod okénkom hřebíček, naučil se k...
030 Bodaj ťa, šohajko, kalné vody vzaly, leš ťa mé...
031 Ach, mamko, mamko, mamičko moja, idze Janoško k...
032 Znám já jeden háječek, v tom háječku domeček, v...
033 Čja že je to bielá scena, celá krvú dostriekaná...
034 Kateřino, Kačo, poviem ci volačo, kúpil bych si...
035 Janko, Janko, hdo ťa rúbal, ten tvéj krve...
036 Hrozencané, pekné koně máce, ako vy nas do Brna...
037 Mám, mám krepelenku, ona pekně zpievá, chojce...
038 Janíčko s gajdami, seber sa, choj s nami na...
039 Keď som bol malučký pacholíček, stúpl mi koníček...
040 Lúbja sa mi, Janko, tvoje krajovice, usekaly...
041 [: Pójdzem zaň, :] trebár ho nělúbím, otcovi,...
042 A ty Kačo zašubraná, [: čo si telko dvoříš...
043 Falešné, šohajko, falešné oči máš, falešné,...
044 Vysoká tráva, niezká otava, naučil som sa k tebe...
045 Lopenické vršky malé něbudzeš ty, dzievča, moje...
046 Pásol Janko dva voly na zeleném, libizija...,...
047 Tak sa mňa mamička pítala, hdze som tych jabúček...
048 [: Na doline, v doline, :] rozmarýn zelený,...
049 Povjaj, vieter, povjaj od pola do pola, odroň...
050 Ej, hrmelo, pršalo na našu zahrádku, cešli sa...
051 [: Milá, dobrý dzeň,.. už já preč idzem, :]...
052 Trebár aj som, panimámo, cigán, ale já sa k...
053 Ja, keď sa Janoško do vojny bral, prišol pod...
054 Mamičenko moja, len mňa jednu máce, aj to sa...
055 Něráňaj, něráňaj zeleného dúbjá, lebo...
056 Něpójdzem za tebja, ty bys mňa bíjával, já...
057 Keď som mašíroval, milá šaty prala, já som si...
058 Lopeník, Lopeník, malý Lopeníček, ej, po něm sa...
059 Zahrajce mi, husličky, z javorovéj deščičky, a...
060 Šohajenko šumný, něchodzievaj humny, chodzievaj...
061 Keď já pójdzem k horám, na hory zavolám,...
062 [: Budze ráno, budze dzeň, :] ej, na senečko...
063 Prídzi, prídzi, šohaj pyšný, já ci dám pierenko...
064 Vezmi mna, šohajko, hudzem fa posluchač, aj...
065 [: Na téj lúce, na zelenéj, :] [: u studánky, u...
066 V tom hrozenském poli pasli chlapci voly, [: a...
067 Keď som k vám chodzieval, pálené nosieval, radi...
068 Ančička malá, rada's mňa mala, čakaj ty...
069 [: Preněščjasná, cudzá máci, :] [: némóžem jéj...
070 Maryš, moja Maryš, čo má telko moříš, ej, prečo...
071 Nedzela s pondělkom móže pre mňa něbýc, šak...
072 Zašubraná Kačo, na čo si mi, na čo, já robic...
073 Něpójdzem, něpójdzem na ty kopanice, by mi tam...
074 Ach Bože, Bože, šak mňa muž bije, [: prídze má...
075 Bodaj sa prepadla ta hradiščská brána, [: pod...
076 Kážú sa mi oženic, a já něscem privolic, ej, na...
077 Súsedova bledá s galánom mi sedá, dycky mi...
078 [: Hore hájkom už bubnujú, :] [: už vojáci...
079 [: Hore je chodníček, dole je cestička, :]...
080 Takú som si frajérečku dostal, ako by ju...
081 Mám já, Bože, šohajíčka, oči čierné, bielé...
082 Ceče voda troja do našeho dvóra, něúfaj sa,...
083 [: Bože, Bože, keď neumrem, :] šak zaplácím, čo...
084 Pri Uhroch, pri Uhroch, tam je dobre bývac....
085 Jedla bych, jedla bych ty malé bobále, čo mi...
086 Od Hrozenka malovaná dlážka, hdo ju vymaloval:...
087 Já na vojnu, z vojny domu, ty sa's ešče...
088 Žítkovská poljana na drobno zoraná, zorali ju...
089 [: Hory, hory, hory čierné, :] něraz som já...
090 Maštal múrovaná, koník sivovraný, sedlal si ho...
091 [: Zacelinka hustá, někosená, :] už je moja...
092 [: Hanulienka, Hana, :] [: hdze's tu vodu...
093 Něbudzem hajníkom, leš budzem zbojníkom, budzem...
094 Kamaráde, brat mój, čo tak na mňa brojíš, pre...
095 Cmavá noc, cmavá noc šohajka sužuje, že on z...
096 Vydávaj sa, moja milá, vydávaj sa, na mňa sa ty...
097 Má milá, premilá, uvij mi dve perá, jedno na...
098 Čo sa dzeje svece, Bože mój, němóže premluvic...
099 [: Pójme, milá, pójme preč, :] ej, veznú nás tu...
100 Keď som mašíroval, tatko na mňa volal, Bože mój...
101 A pred nami zahrádečka, trním plecená, na něj...
102 Ceče voda skokem podla našich oken, němóžem jéj...
103 Starali sa mamka má, starali sa mamička, hdo...
104 Mamko moja mamko, zalúbil mňa Janko. Zalúbil...
105 Keď já pójdzem prečkom, ej, pod pěkným pierečkom...
106 Bolí mňa hlavička za tebú, Anička, a mňa pravé...
107 Nad Hrozenkom tri hvezdičky jasné, u súsedú majú...
108 Hájek, hájek, zelený hájek, [: šak máš, šohajko...
109 Otvór že mi, moja milá, dvére, leho s hory velký...
110 Keď som já mal dvanásc, trinásc roky, něvedzel...
111 Svitaj, Bože, svitaj, svitaj od uličky,...
112 Moselo by něbýc na věži okénka, abych já...
113 Medzi dvoma vršky huboká dolina, dojdze ťa, mój...
114 Daj mi, Bože, synka, čo na husle brinká, abych...
115 A tam dolu, najdale, níže Novým Zámkom, pase...
116 Prečo sa dzievčence, něvydáce, prečo si čarovac...
117 Ej, ženy, ženy, poradzce že mi, zlého já muža...
118 Ženy, ženy, poradzce mi, šak vy viece, jako je...
119 Kerá panna stává z lože, červená je jako růže,...
120 Prečo ťa tvá mamka nenaučja robic, keď tebja,...
121 Čo som sa Hrozenka nabanoval, švarného dzievčata...
122 Haj, haj, husičky, z bystréj vodičky, napoj mi...
123 Něbolo mňa doma po štyry nedzele, naróstlo mi...
124 Žítková, Žítková, na peknéj rovnici, ludzja...
125 Povedz ty mi, moja milá, povedz ty mi uprimně,...
126 Tancuj se mňú, duša moja, šak něbudzeš žena moja...
127 Má galánka starodávná, pre tebja mňa něsce...
128 Vylecel sokol hore na topol, vylecel on hore,...
129 Keby mi tak bolo, jako mi počalo, já bych si...
130 Zeleňaj, zeleňaj, zeleňalo by sa, škaredé...
131 Pod naším okénkom studzénka vyvierá, chój,...
132 Oženil som sa v Trnave mesce, vzal som si já...
133 Nědávaj mi, mamko, pekných šatů šíci, za mňa...
134 Už som já zabola na dvoje, na troje, na tebja...
135 Zatancuj si, dzievča, zatancuj si se mňú, dokel...
136 Něbanujem Janka, ani marijánka, že som ho...
137 Ani k nám, šohajko, něchodz, ani k nám muzigy...
138 Dzievča Orešanské, choj s nami na panské, pod...
139 Čo som sa nastál u miléj dverí, dycky som volal...
140 Tri som prepil, štyry mám, aj za ty si kúpím...
141 Na zelenéj pažici sedemděsjac volů, něčakaj mňa...
142 Otvór že mi, moja milá, dvére, lebo na mňa tuhý...
143 Žalo dzievča, žalo tvávu v osyčí, prišli k němu...
144 Hora, hora, bielý les, [: hdo moju milú . . ....
145 Ogarek a dyňa, veliká rodzina, dali oni sebe...
146 Trenčanské hodziny pekně bijú, už moju Naninku...
147 Moja milá veseloc, kedy ťa mi bude dosc? Ani...
148 Ej, umrela mi žena, už som vdovec, dal som ju...
149 Ani teho něbanujem, jako mi je lúto, že som já...
150 Něscem páleného, ano borovičky, radšej sa...
151 Keď som išol od svéj milej, bol mesjáček vysoko...
152 Idze Janoško pres hory, vedze Kačenku ve vozi...
153 Štyry hodzinky byly, čo mi milého bili...
154 Za našima humny velká hubočina, utopil sa Janko...
155 Od záhora ceše voda mutná, [: čo si, moja milá,...
156 Choj, dzievča, tancovac, čo's mi pierko...
157 Indá panny boly, pekně sa nosily: pekně boly...
158 Keď som k vám chodzieval pres hájíček, bola si...
159 Javorník, Javorník, pres Javorník chodník, keď...
160 Dory, Dory, obe Dory, za jednú mňa hlava bolí...
161 Hore, hore dolinečkú, hore, hore dolinú, trhala...
162 V tom hrozenském koscelíčku, v tom hrozenském...
163 Počkaj, milá, čo ci budzem hovoric, něscelá...
164 Prevez, prevez, prevozníčku, mám galánečku za...
165 Konopa, konopa, zelená konopa, hdo že mi dněs...
166 Bolo nas jedenásc od jednéj mamičky, vzali nás...
167 [: Pošlem ci, milá, psaní :] [: po vodze....po...
168 Pred našima okny olivečka kvitně, povedal...
169 Tuším mi je beda, šohajko, pre tebja, že som...
170 Ach, milý, čo myslíš, za tak dlhé leta, že ty už...
171 Keď sa Slovák preč do sveta ubjéral, pri vesnici...
172 - upravím později
173 Pójce, chlapci, pójce, a já s vami pójdzem, a...
174 Ach, Bože, mój Bože, to je zle, hdo si keho...
175 Prší déšč, prší déšč, moja milá zmokně, šije mi...
176 Dajce mi pokoj, dajce, ani sa mňa netýkajce,...
177 Dzievečko, malá si, lúbjá ťa juhási. Kebys...
178 Za pedesjac tolarů malé volčata, já som sa...
179 Keď som išol okolo vás, zavoňal mi šafrán u vás...
180 Široko, daleko vtáčátko lecelo, čo to včera...
181 Jedze forman dolinú, a zbojníček brezinú....
182 Povedz mi, má milá, srdénka pravého, ráda li...
183 Bože mój, Otče mój, veru je, Bože mój, veru je...
184 Už sim já, Janíčku, predala kravičku, abych...
185 Zajdzi, sunko, zajdzi za ker malinový, zkaž tam...
186 Vydac sa len, vydac, ale vedzec jako se...
187 Jako je něbe vysoko, tak je má milá daleko....
188 Naša sliepka jarabatá, drobného pierí, povedala...
189 Ančička malučká, hdze si bola, keď si si...
190 Stála Kačenka u Dunaja, bielé nohy si umievala...
191 Chodzili chlapci k nám, že čierné oči mám, ale...
192 A tam dole, na dole, trja mládzenci zpievajú,...
193 Hrozénečko milé, je nad tebú bílé, je-li tam...
194 Něbolo mňa doma, keď som v poli oral, tak tam...
195 V širóm poli hruščička, [: pod ňú stojí Hanička...
196 Za hory, horičky zašli mi koníčky, běž mi, milá...
197 Krese minár, kreše kameň, švarné dzievča sedzí...
198 Zpievali si chlapci na ulici v noci, nějedna...
199 Hnalo dzievča krávy z Uher do Moravy, na...
200 Čierné oči, čierné jako ta trnečka, ty sa mi...

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Naléhavě hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc. Lze se domluvit i na dalších formách spolupráce, např. přispění zvukovými nahrávkami, či jen odkazy na hodnotné nahrávky lidových písní na YouTube, atd. - spolupráci se meze nekladou!

V případě zájmu o spolupráci napište prosím autoru databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu