Smutný 02/060 | Sobotěnka večer idě mi na mysel

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Označení místa : 
Text: 
Sobotěnka večer, idě mi na mysel
6 words

Podobné písně

Smutný 02/060 | Sobotěnka večer idě mi na mysel (100%)
Sobotěnka večer, idě mi na mysel

Bartoš 1901 / 0710 | Myseľ moja myseľ (88%)
Myseľ moja, myseľ, ej dycky's ně dobře šła, [: až ně včéra večér ej złá novina přišła. :] Přišła ně novina ej od mého miłého; [: abych se vdávała ej ľesti mám iného. :]

Sušil 0673 | Myselko mysel má (85%)
Myselko, mysel má, aj, kady ty mně chodíš? Kady mně ju švárný šohajíčku vodíš. Myselko, mysel má, jdeš na dvě strany, jedna za šohajkem, druhá nevím kady. Nedala mia máti šohajkovi brati, že by mně mosela barvu kupovati. A já mám barvičku v zeleném hájičku, jdi mne jí natrhat, švarný šohajíčku. A já mám barvičku jako kerá jiná, a já bych ani nešla za jejího syna.

Sušil 1390 | Za našimi humny (85%)
Za našimi humny zahukaua sova, došuy mně na mysel mé maměnky suova. Mé maměnky suova a synečkova řeč, ale bych nedbaua, dyby vandrovau preč. Vandruj, miuý, vandruj, třeba na kraj světa, jenom nezapomeň, že sem já sirota. Dyby si ty byua ubohá sirota, nenosívauas by věnečka ze zuata. Ale bys nosiua ze zelenej rúty, jako nosívajú ubohé siroty. Ubohé siroty, ludé na ně lajú, a sami nevěďá, nač své vychovajú. Teče voda, teče přes Dunaj široký: Co sa napuakauy ubohé siroty!

Smutný 46/028 | Mysel moja mysel ej kady že (85%)
Mysel, moja mysel, ej kady, že ně chodíš

Bartoš 1901 / 0592d | Na Dunajku šaty prała płakała (85%)
Na Dunajku šaty prała, płakała, na miłého svoju myseľ skłádała.

Černík 1908 / 252 | Moja milá (85%)
Moja milá, dobrá mysel, opítaj sa, čo som prišel, prišol som sa dovedaci, budzeš-li sa vydávaci. Budzem, budzem, lebo mosím, lebo já tvój prscien nosím, prsciem zlatý, s čierným očkom, čo's mi ho dal pod hubočkom.

Sušil 0672 | Můj milý můj milý (15%)
Můj milý, můj milý, ale nevím kerý; ja, kerý mně bude od Boha súzený. Od Boha súzený, od rodičů daný, od pana faráře za ruky svázaný. Bolí mě hlavěnka, jak mě nemá bolet? Dyž mně šohajíček došel vypovědět. Bolí mě ta hlava, bolí mě od rána, bolí mě celú noc, nemožú mně pomoct. Šak by mně pomohli, dyby jenom chtěli, dyby mně šohajka do domu dovedli. Nebudu veselá tento celý tydeň, dokud mně nezkáže můj milý dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň! Dycky mně dobrá šla, v sobotu na večír zlá novina přišla. Zlá novina přišla od mého milého, abych se vdávala, esli mam iného.

Erben 2/433 | Jen jednou za tejden (15%)
Jen jednou za tejden, potěšení moje, můžeš přijít; až se pomilujem, můj zlatej holečku, můžeš si jít: v sobotu pod večer to sejdem se, když hodinka mine a mamička přídě, rozejdem se. Krájejte, má milá mamičko rozmilá, drobnej salát; já nejsem uvyklá, má mamičko milá, dlouho spávat: já vstávám raníčko za svitání, když češe můj milej holeček rozmilej koně vraný.

Sušil 2107 | Hrušky zrajó sadověnky (15%)
Hrušky zrajó sadověnky, nedala mně má panenka dnes huběnky. Dnes huběnky ani včerá, musím čekat do soboty do večera.

Bartók III 1131a | Nebola som veselá od soboti večera (15%)
Nebola som veselá od soboti večera

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Usilovně hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu