Smutný 02/086 | Kero dievča frajera má po kostela

  
Seznam písní ve sbírce:
  
Označení místa : 
Text: 
Kero dievča frajera má po kostela ho pozerá
8 words

Podobné písně

Smutný 02/086 | Kero dievča frajera má po kostela (100%)
Kero dievča frajera má po kostela ho pozerá

Sušil 0412 | Ej Bože můj Bože můj (71%)
[: Ej, Bože můj, Bože můj, :] falešný je milý můj. Falešné on oči má, za inými pozerá. Inde ide každý deň, ke mně přijde ráz týdeň, Aj, to už len v sobotu, keď mám pilnú robotu. Ked já bělím aj mažu, shovárať sa nemožu. Ale ty přijď v nedělu, keď mám pěknú košelu Potom sa já shovorím, aj ti dvířka otvorím.

Černík 1908 / 226 | Jaká je to hora (16%)
Jaká je to hora, keď němá javora, jaké je to dzievča, keď němá frajéra? Já frajéra němám, ani ho mac něscem, dievenka chudobná, vydám sa, kedy scem. Vydám sa já, vydám dolu, do Donáša,*) Hrozenčania besní, něbudzem já vaša. Něbudzem já vaša, vašeho Tomáša, něbudzece placic od mého sobáša. *) Donáš, vesnice v Uhrách.

Sušil 0969 | Už sa fašaň krátí (16%)
Už sa fašaň krátí, už sa nenavrátí, staré dívky lajú, že sa nevydajú. Hlubočí, hlubočí, tam sa voda točí, kdo frajera nemá, nech tam do ní skočí. Já frajira nemám, já do ní neskočím, radši si fěrtušek dokola obtočím. Už sa mně to stalo, co sa mně mělo stat, zabili synečka, co sa mně měl dostat.

Smutný 01/062 | Mala som frajera myší sa mi (16%)
Mala som frajera, myší sa mi bál

Černík 1908 / 277 | Medzi dvoma vršky (16%)
Medzi dvoma vršky huboká dolina, dojdze ťa, mój milý, žalostná novina. Čo že by to, Bože, za novina bola, snad si si jinšjého frajéra nabola? Ty si si frajéra, a já frajérečku, ale ťa já nosím ve svojém srdečku.

Bartók III 1505 | Mala som ja frajera žandára (16%)
Mala som ja frajera žandára

Bartók III 1186 | Mala som frajera volau sa mi (16%)
Mala som frajera, volau sa mi Miši

Bartók III 1253b | Mala som frajera to dobre viem (16%)
Mala som frajera, to dobre viem

Bartók III 1180a | Mala som frajera ako biela giňa (16%)
Mala som frajera, ako biela giňa

Bartoš 1901 / 0804 | (12%)
1. Ľeť, posľíčku, spěšněji k mojimu miłýmu, [: a zkaž mu tam ode mě,:] že ho věrně miłuju. Že ho věrně miłuju, ve svým srdci nosím, [: a zkaž mu tam ode mě :] že ho věrně prosím. 2. Rozpomeň si, synečku, na našu přísahu, [: keró sme přisahaľi, :] dyž sme społem stáľi. Rozpomeň si, synečku, na můj žałostný płač, [: a vezmi si mě k sobě, :] ľebo mi můj vínek vrať. A já si tě nevezmu, vínka ti nevrátím, radši ti ho má miłá, má hołuběnka sivá, ej penězi zapłatím. Ja nemáš ty, synečku, toľi svýho mění, [: abys ty mi zapłatíł, :] můj víneček zeľený. Můj víneček zeľený, po voděnce běží, [: a ta tvoja poctivosť, :] ej na koľíbce ľeží. Můj víneček zeľený, po voděnce skáče, [: a ta tvoja poctivosť, :] ej na koľíbce płače. Ej na koľíbce płače, vołá na tatínka, [: aľe jemu se bľiská, :] ej po boku šabľenka. 3. Těžké je to kamení, co pod vodú płyne, a ešče je to těžší, má ze všech némiľéjší, ej hdo koho miłuje. Já sem sama taková, já sem miłovała, [: vypověděł mi synek :] a zůstała sem sama.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Usilovně hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu